“Het zou leuk zijn om opnieuw een publicatie te hebben, alleen voor ons, die meer doet dan alleen informeren, maar vertelt over de Herzelenaar vanuit zijn eigen standpunt.” Met die vraag stapte de secretaris naar de communicatiedienst. En zo werd HZ geboren.

“Ons vorige infoblad, ‘De Plataan’, was een stille dood gestorven”, vertelt communicatieambtenaar Sarah De Moor. Daarom begonnen we met eerst rondom ons te kijken, naar naburige steden en gemeenten. Wat doen zij? En is dat iets dat wij ook willen? Chipka, het magazine van Aalst, viel meteen op. Bij hen hebben we inspiratie opgedaan over hoe we onze redactie kunnen organiseren of hoe we de taken kunnen verdelen.” Het resultaat van die zoektocht? Het redactiewerk bleef binnenshuis bij de communicatiedienst, maar voor de inhoud gingen ze naar buiten, naar de inwoners, die het hart van Herzele vormen.

Over iedereen

“Het magazine is opgebouwd rond drie zaken, namelijk de burger, het beleid en de beleving. Maar het is het eerste dat ik zelf het interessantst vind en waar we de nadruk op willen leggen. Op die manier ontmoet je, zowel als lezer als als maker, mensen uit je eigen gemeente met échte verhalen die je versteld kunnen doen staan. Dat gebeurt zelfs vaker dan je zou denken. We willen dus geen boekje dat zegt ‘kijk eens wat de gemeente allemaal doet’, maar veeleer ‘kijk eens wat jullie zelf allemaal doen’. Daarom krijgt elke leeftijdsgroep een plaats. Wordt in deze editie de focus gelegd op 50 jaar Chiro, dan verschijnt er in de volgende uitgave een groter artikel over seniorentheater.”

“Natuurlijk wil iedereen graag elke keer zijn organisatienaam zien, maar een printmagazine is nu eenmaal beperkt qua ruimte. Daarom geven we in de UiTkalender bijvoorbeeld voorrang aan de activiteiten van de verenigingen in plaats van aan die van onszelf en zelfs dan nog... Om dat plaatsgebrek op te vangen werken we op de sociale media ook met #HZ, waaronder mensen foto’s kunnen posten. Die verschijnen samen in het gemeentemagazine onder één rubriek. Op die manier kan iedereen zijn plek in het magazine krijgen, al sta je er niet woordelijk in. Die band tussen online en print is voor velen nog nieuw, maar wil je interessant blijven, dan moet je blijven vernieuwen.

Vernieuwen is boeien

Die vernieuwing trekt het gemeentebestuur van Herzele door tot de inhoud, waar redactierubrieken geen permanente blokken zijn, maar eerder redactionele kaders die op elk moment herzien en herwerkt kunnen worden. “Je moet stoppen op een hoogtepunt en niet wanneer iets al afgezaagd begint te worden, want dan is het te laat. Zo deden we een tijd iets met bekende Herzelenaars, maar laten we binnenkort misschien telkens een inwoner aan het woord over wat hij zoal deed tijdens de zomer. Zulke aanpassingen vallen lezers misschien niet meteen op, maar zorgen er onbewust wel voor dat ze langer geboeid blijven.”

“Nieuwe media kunnen helpen om relevant te blijven. Zo denken wij er voor de toekomst aan om interactieve, online uitgaven te maken. Artikels of interviews die ingekort werden voor het magazine kunnen daarin verschijnen, net als filmpjes of foto’s. Zulke zaken geven een veel beter beeld van de sfeer in onze gemeente.” En dat is uiteindelijk hun doel: brengen wat er leeft door iedereen die er leeft.