De 10 genomineerden voor UiTgemeente van het jaar 2015 werden in de aanloop van de verkiezing op de rooster gelegd. Het relaas van het gesprek met Blankenberge lees je hier.

Voor deze mooie kuststad is een link tussen vrije tijd en toerisme cruciaal. De UiTcommunicatie richt zich zowel op de eigen inwoners, als op de toeristen. En dankzij een geïntegreerde samenwerking tussen de interne vrijetijdsdiensten bereiken ze een belangrijke doelgroep, nl. de kansengroepen.

Wat zijn de belangrijkste pijlers van het Blankenbergse vrijetijdsbeleid? Als ik er 3 naar voren mag schuiven.

Geïntegreerd samenwerken. Erfgoed en de link tussen vrije tijd en toerisme (wat we willen versterken in de winter).

Bij geïntegreerd samenwerken denk ik bijvoorbeeld aan ons lokaal netwerk dat we vorig jaar hebben opgericht. Het gaat over een samenwerking tussen alle interne vrijetijdsdiensten, OCMW, CAW en nog enkele externe partners. Kansengroepen zijn namelijk een belangrijke doelgroep voor ons. We hebben een reglement uitgewerkt rond terugbetaling en bereiden een systeem voor rond vrijetijdscheques. We willen uiteindelijk doorgroeien naar een systeem als de UiTPAS. 

Een ander belangrijk thema is ons regionaal erfgoedconvenant, samen met Oostende, Middelkerke en De Haan. Blankenberge is meer dan zee, zon en kust. We willen ons erfgoed in de kijker zetten. Zo denken we volgend jaar aan een gezamenlijke communicatie over ons rijke erfgoed.

Toerisme is uiteraard ook een belangrijk luik in ons beleid. Sinds 2004 zit zowel cultuur als toerisme onder 1 diensthoofd. Iets wat zeker voor die tijd heel uitzonderlijk was. Dit heeft er voor gezorgd dat er bij ons nooit een discussie is geweest over de UiTcommunicatie die zich zowel richt op onze eigen inwoners, maar ook naar toeristen. Daarbij, bij toerisme gaat het vaak over evenementencommunicatie, waardoor de link met UiT heel duidelijk is.

Het is de uitdaging om ook het wintertoerisme te promoten. Blankenberge heeft namelijk de infrastructuur om tot 100.000 personen aan te trekken en het is zonde dat dit enkel in de zomer tot zijn recht zou komen. Daarom investeren we op dit moment ook in evenementen tijdens de winter. Als stad proberen we uiteraard ook ons wagonnetje te hangen aan grotere projecten. Denk maar aan Beaufort, maar bijvoorbeeld ook aan het kusttoerisme van Westtoer.

En hoe zit het met samenwerken met andere vrijetijdsdiensten?

Dit kan zeker nog beter, maar ook hier zijn plannen. Waar de afspraken nu vooral ad hoc zijn, willen we groeien naar een structureel vrijetijdsoverleg. Met de andere vrijetijdsdiensten wordt wel vaak projectmatig samengewerkt. Voor 2016 zijn er overigens heel concrete plannen om een vrijetijdsbalie op te richten. We hebben ook een doorlichting gedaan van onze diensten cultuur en toerisme. Daaruit bleek dat zij zich te weinig konden bezig houden met hun kerntaken. Er komt daarom ook een dienst evenementen, met de bedoeling dat deze diensten uiteindelijk samen in een gemeenschappelijk gebouw komen om zo de wisselwerking te stimuleren.

Doen jullie aan aanbodsafstemming?

Met de verschillende vrijetijdsdiensten delen we google agenda’s waar we al onze activiteiten (toerisme, cultuur, bib, ..) in plaatsen. Zo voorkomen we dat er te veel overlappingen zijn, of dat we in elkaars vaarwater komen. Ook luisteren we goed naar onze verenigingen. Zo organiseren we nu met de bib minder lezingen en met de cultuurdienst minder uitstappen, aangezien dit zaken zijn die vaak door de verenigingen zelf worden aangeboden.

Welke doelgroepen schuiven jullie naar voor?

Zoals hierboven geschetst zijn kansarmen een belangrijke doelgroep. Communicatie naar hen gaat vooral via Sociaal Huis. We merken overigens dat het Sociaal Huis een heel groot bereik heeft. Verder zijn uiteraard ook onze tweedeverblijvers een belangrijke doelgroep. Dit is een grote groep van ongeveer 6000 man. Twee maal per jaar krijgen zij van ons het Minimagazine bij hen thuis in de bus met daarin de belangrijke evenementen in Blankenberge.

In Blankenberge zitten we ook met een oudere bevolking, dus medioren en senioren zijn voor ons een belangrijke doelgroep. In de programmatie van het CC proberen we hier op in te spelen. We bereiken hen vooral via onze klassieke communicatiekanalen. Denk maar aan ons infoblad, of TAMTAM. Ook zijn er soms folders gericht naar hen. Zo communiceren we bijvoorbeeld het aanbod van de digitale week speciaal naar deze doelgroep.

Zijn families een belangrijke doelgroep voor jullie?

Families zijn geen specifieke doelgroep voor ons. Toch zeker niet communicatief. Vroeger was er wel een familieprogrammatie in het cultuurcentrum, maar dat is eigenlijk nooit van de grond gekomen, waardoor we dit hebben stopgezet. In ons toeristisch aanbod zit uiteraard wel veel familieaanbod. Denk maar aan Kinderdorp, Halloween, springkastelen…

Wat we ook doen is een kortingstarief bieden bij ons atelieraanbod (van het cultuurcentrum). Kinderen die ingeschreven zijn bij de academie voor woord en muziek krijgen die korting. Zo hopen we kinderen die al enthousiast zijn voor kunsten ook wegwijs te maken naar beeldende kunst.

En wat met jongeren?

Jongeren blijven heel moeilijk te bereiken. In het cultuurcentrum werken we met een ‘jong volk tarief’ en programmeren we ook comedy en muziek. Communicatief proberen we ze vooral te bereiken via sociale media, maar een echte strategie is er niet. De doelgroep jongeren is ook heel ruim. De facebookgroep van de jeugddienst richt zich bijvoorbeeld op 6 tot 14 jarigen. Op dit moment hebben we ook geen goed werkende jeugdraad, wat het allemaal niet vereenvoudigt.

We hebben het hier al uitgebreid gehad over jullie doelgroepen, en hoe jullie deze bereiken. Hoe zit het met jullie generieke vrijetijdscommunicatie?

Het is een bewuste keuze van de stad om vooral breed te communiceren. Dit uiteraard bovenop de bestaande dienstencommunicatie. Want we mogen niet vergeten dat ook op blankenberge.be tal van widgets te vinden zijn op de dienstenpagina’s zoals de sport- of jeugdpagina... waarbij onze diensten actief taggen in de UiTdatabank. Maar er is de de aparte UiTinblankenberge.be die zowel voor onze inwoners als onze toeristen is.

Twee maal per jaar geven we ook een evenementenboekje uit, volledig gevoed door de UiTdatabank. In het driemaandelijkse infoblad (Info Blankenberge) is er steeds een pagina voorbehouden voor UiT in Blankenberge met tips. Naast de tips, zijn er uiteraard ook nog artikels in de sfeer van vrije tijd met een extra UiTlabel. Daarnaast hebben we ook een wekelijkste rubriek in TAMTAM. Dit is een plaatselijk krantje dat bus aan bus gaat, waar we onze belangrijkste evenementen in de kijker plaatsen, aangevuld met een evenementenkalender van de verenigingen.

Hoe bepalen jullie wat er in het Infoblad en TAM TAM komt?

De verschillende diensten geven hun tips door aan Fio en zij beslist. Eigenlijk missen we nog een communicatieplan en een communicatiedienst. Dat is ook één van de redenen waarom we met de verschillende diensten samen gaan werken op één locatie. Verder moet een activiteit ingevoerd zijn in de UiTdatabank om te verschijnen op Info Blankenberge. Voor het verenigingsaanbod in TAMTAM werken we nog niet met de UiTdatabank, aangezien we toch merken zij nog te weinig de UiTdatabank gebruiken. Volgend jaar willen we de invoer in de UiTdatabank koppelen aan het subsidiereglement, wat hopelijk voor meer invoer zal zorgen.

Is er een evenwicht tussen prikkelen en informeren?

Dat proberen we toch te krijgen. Naast de agenda, werken we in Info Blankenberge met leuke aankondigende teksten, waarbij we de taal bewust eenvoudig houden. Ook werken we soms met interviews. We zouden wel nog meer kunnen werken formats. Online en op facebook werken we wel vaak met filmpjes. Op sociale media is er te weinig interactie, maar zoals gesteld, is er geen echte sociale media strategie.

Ontdek de communicatiekanalen van Blankenberge