Op het UiTforum 2015 verkozen de aanwezigen uit 10 genomineerde gemeenten Oostende tot 'UiTgemeente van het jaar 2015'. De 10 genomineerden werden in de aanloop van de verkiezing op de rooster gelegd. Het relaas van het gesprek met Balen lees je hier.

Balen UiT is in deze gemeente alomtegenwoordig. Ze zetten niet alleen heel veel kanalen in, maar hebben ook een uitgebreid doelgroepenbeleid. En er zitten daar durvers in huis...

Hoe pakken jullie het vrijetijdsbeleid strategisch aan In Balen?

Het vrijetijdsluik zit helemaal verweven in de Beleids- en BeheersCyclus van onze gemeente en meerdere diensten houden zich aan deze strategische doelstellingen: de scholen, de communicatiedienst, bij milieu... Het is echt een integrale aangepak. Binnen de vrijetijdsdiensten was er al een goede samenwerking omdat we ook fysiek samen zitten, maar met andere diensten was dat toch minder evident. Maar nu iedereen die doelstelling opneemt, bevordert dat de samenwerking enorm: je denkt meer aan mekaar en werkt efficiënter samen.

Wat is de plaats van UiT in jullie vrijetijdsbeleid?

In 2009 is het vrijetijdscentrum De Kruierie geopend en iets later zijn we het UiTlabel beginnen toepassen. Zelfs de inforekken zijn volgens de logica van UiT opgedeeld: kijken, doen, bezoeken, met kinderen,... De nieuwe media geven we de naam UIT, bestaande kanalen blijven wel de oude namen behouden, maar dan met UiT als baseline. Op de website hebben we een aparte UiTagenda en UiTtips op de homepage. Sinds dit jaar is er ook een UiTnieuwsbrief. We gebruiken het UiTlabel dus consequent en overkoepelend. Sinds het UiTlabel er is, denken we echt bewuster na over vrijetijdscommunicatie.

Hoe gaan jullie met de doelgroep families, kinderen en jongeren om?

We hadden nog voor Vlieg er was al ons eigen label ‘Balen is jong’, dat we nu nog steeds gebruiken. Onder dat logo hebben we vier leeftijdscategorieën. Voor families met kinderen tot 12 jaar maken we een brochure over het aanbod tijdens alle schoolvakanties. De zomerbrochure heeft 40 bladzijden met ook heel wat plaats voor verenigingen. De brochures worden verspreid via de scholen, op de infopunten, via facebook, de nieuwsbrief…. Op jongeren zetten we niet zo sterk in omdat we zelf geen middelbaar onderwijs hebben. Daarvoor gaan de jongeren naar Leopoldsburg of Mol. Hun communicatiekanalen, zoals whatsapp, zijn meestal redelijk gesloten, daar dring je als gemeente niet zo makkelijk binnen...

Toen ik hier daarnet bij het vrijetijdscentrum aankwam, stond er al volk voor de deur te wachten. Straf.

Een verklaring hebben we daar niet voor. We houden de bib en het centrum wel laagdrempelig: iedereen moet zich thuisvoelen en zomaar kunnen binnen wandelen. Iedereen is welkom zonder een cent op te doen. Het leescafé is populair en de bib ook, zeker op maandagnamiddag. Senioren komen hier graag een krant lezen. Het personeel is zeer aanspreekbaar. We zijn al meermaals beloond met een prijs. Jullie zetten ook mooie dingen op voor kansarmen. Vertel eens? We hebben vrijetijdscheques waarmee mensen in armoede aan een vijfde van de prijs kunnen deelnemen aan activiteiten. Deze cheques kunnen trouwens door iedereen gekocht worden, aan de volle pot dan. Zo is het gebruik ervan niet stigmatiserend. De activiteiten waar ze aanvaard worden, staan met een logo aangeduid. Met ons project 'De Durvers’ focussen we op anderstalige nieuwkomers en mensen in armoede en brengen we vrijetijdsactiviteiten en talenten samen. Zo geeft een van de mensen in armoede nu zelf gitaarlessen. Een wonderbaarlijk succes! We hebben ook een theaterproject met mensen in armoede, met al 20 deelnemers. Op die manier komen mensen uit die doelgroep spontaan naar voorstellingen. Met zulke initiatieven nemen we niet enkel de financiële drempel weg, maar ook de sociale.

Welke kanalen zetten jullie in om de bewoners te bereiken?

We hebben het tweemaandelijkse krantje ‘Gebuurtenissen’, met aanbod van ons en van de verenigingen. We hebben zoveel aanbod dat we steeds moeten schrappen! In het lokale reklameblad vullen we telkens een halve pagina met activiteiten van de volgende 10 dagen. Er staan tv-schermen op gemeentelijke locaties, waarop activiteiten weergegeven worden. En er zijn 6 lichtkranten. Elke vereniging mag 1 week op 1 lichtkrant per jaar komen. Voorlopig is dat nog een proefproject, maar het is een overdonderend succes. De Kruierie heeft een seizoensbrochure en de gemeente zelf geeft twee brochures per jaar uit, omdat verenigingen immers niet een jaar op voorhand een activiteit plannen. Vroeger was er om de 3 maanden een infoblad en om de 4 maanden een ‘Gebuurtenis’, maar dat hebben we nu omgedraaid, zodat we beter op de actualiteit kunnen inspelen. Daarnaast kwamen er borden waar verenigingen hun affiches in kunnen hangen. Elk merk heeft zijn eigen facebook- en/of Twitterpagina, dus de bib, Balen is jong,... Daarop werken vooral fotoverslagen als een boost. Het heeft ook troeven als ‘snel medium’. Deze zomer bijvoorbeeld hebben we last minute een muziekfestivalletje verhuisd naar binnen wegens het slechte weer. Op 3 uur tijd was ons bericht 100 keer gedeeld en hadden we 6.000 mensen bereikt. Daar zijn sociale media goed voor. Tot slot zijn er ook nog flyers, al is dat niet zoveel meer als vroeger.

Organiseren jullie ook zelf aanbod?

We zetten vooral in op het ondersteunen van het aanbod van de verenigingen. Als we toch iets zelf organiseren, is dat aanvullend op wat er al bestaat en altijd in samenwerking met een partner. Zo was klassieke muziek bijvoorbeeld een blinde vlek in Balen.

Ontdek de communicatiekanalen van Balen