Er op UiT gaat over de drempels die mensen in armoede ervaren wanneer zij willen deelnemen aan cultuur en vrije tijd. Met Er op UiT bieden we een begeleidingspakket aan dat je heel concreet doet nadenken over hoe je die drempels kan verlagen.

Wat houdt het begeleidingspakket in?

Met de visuele tools gaan tot vier doelgroepen (mensen in armoede, cultuur- en vrije tijdsaanbieders, individuele bezoekers van de expo en beleidsmakers) in dialoog. Elke doelgroep legt een inhoudelijk proces af rond inzichten in de drempels in cultuur en vrije tijd. Bovendien worden ze uitgedaagd om elk op hun terrein actie te ondernemen.

Er op UiT bestaat uit drie instrumenten:

  1. Een foto-expo: een multimediale tentoonstelling die drempels van mensen in armoede in beeld brengt.
  2. Tipskaartjes die organisatoren helpen om drempels naar mensen in armoede te verlagen.
  3. Een vormingsaanbod door armoedeverenigingen om met de tipskaartjes aan het werk te gaan.

Deze onderdelen versterken elkaar als je ze combineert, maar je kan ze ook afzonderlijk gebruiken, bijv. als ondersteunend materiaal bij dialoogmomenten.

Wat zijn de vereisten?
  • Je wil je aanbod toegankelijker maken voor mensen in armoede.
  • Je wil in dialoog gaan met een armoedevereniging of een sociale organisatie.
  • Je hebt een kortingssysteem voor mensen in armoede of er is een implementatie gepland. 
Meer informatie over Er op UiT?

Contacteer partnermedewerker Ruben Schietse via ruben@publiq.be of lees hoe Borsbeek Er op UiT in de praktijk gebruikte.

 

Er op UiT is een initiatief van Welzijnsschakel Ommekeer in samenwerking met het Netwerk tegen Armoede, de welzijnsschakels van Haaltert en Lede, Vierdewereldgroep Mensen voor Mensen vzw en publiq, in het kader van het UiTPAS-project.