UiTPAS zit overal in Vlaanderen en Brussel. Voor onze full-time UiTPASmedewerker Karel De Rudder geldt dus hetzelfde: van Aalst tot Maasmechelen, van Leuven tot Oostende. Maar hoe ziet zo'n doordeweekse week er voor hem dan zoal uit? En wat doet hij daar dan precies?

 

1. Lochristi en Brussel (maandag)

De Oost-Vlaamse gemeente Lochristi roept Karels hulp in om na te gaan hoe UiTPAS mogelijkheden kan bieden voor mensen in armoede. Later op de dag ontmoet hij de andere partnercollega's in het kantoor van publiq aan de Molenbeekse kade. Brussel is immers dé plaats om te brainstormen, en de sessie van deze maandag focust op de potentiële regiovorming van UiTPAS. Bij de instap kan je namelijk kiezen om aan te sluiten bij een al gelanceerde UiTPASgemeente, samen te lanceren, of te starten met een eigen gemeentelijke UiTPAS.

 

2. Leuven (dinsdag)

Een jaar geleden al dat publiq, toen nog CultuurNet Vlaanderen, in Leuven neerstreek met UiTPAS. En omdat verjaardagen niet ongevierd voorbij mogen gaan, sturen we afgevaardigde Karel vandaag naar het UiTsalon over de eerste Brabantse UiTPAS. Niet alleen om mee te feesten, maar ook om te vertellen hoe alle Leuvense partijen (de gemeente, de organisaties, de inwoners) het systeem ten volle kunnen benutten. Ook 'partners in crime' Wim D'haeyer (partnermedewerker voor West-Vlaanderen) en Sam Rasschaert (idem voor Limburg en Vlaams-Brabant) zijn present. Met collega Sam heeft Karel meteen een slaapplaats te pakken, want de volgende dag brengt hen beiden tot in...

 

3. Maasmechelen en Genk (woensdag)

Woensdag passeren Karel en Sam bij UiTPAScoördinator van Maasmechelen Tanja Rutten, om samen de cijfers van het afgelopen jaar te bekijken. Welke cijfers kleuren even groen als het Nationaal Park Hoge Kempen? Binnen welke domeinen is er nog groeimarge? 

Deel twee van de dag brengt hem naar Genk, waar er recent nog een lokaal netwerk opgericht werd. En laat dat voor de gemeente nu net dé uitgelezen kans zijn om meteen ook UiTPAS mee te nemen. Karel presenteert waar UiTPAS voor staat en wat je ermee kan bereiken.

 

4. Antwerpen (donderdag)

Vandaag reist Karel naar Antwerpen voor VRIJUIT 2018: het inspraakforum van het Fonds Vrijetijdsparticipatie. Daar verenigt Demos alle geïnteresseerden die willen nadenken over hoe het Fonds maximaal ingezet kan worden ten voordele van mensen in armoede. Hij leidt de discussietafel over (hoe raad je het toch!) de relatie tussen UiTPAS en een lokaal netwerk.

 

5. Brussel (vrijdag)

Om de werkweek af te sluiten, reist Karel opnieuw af naar Brussel. Heb je hem een mail gestuurd over kleine of grote probleempjes? Dan heb je tegen het einde van vandaag een antwoord. Aanvullend brengt hij op het partneroverleg verslag uit van de week die hij doorliep, bespreekt de huidige en komende uitdagingen en volgt de lopende projecten op. 's Avonds is het tijd om het weekend in te zetten, en dat doet hij met een pintje en de collega's!