Op vrijdag 10 juni 2016 kan je de werking en lokale netwerken van anderen leren kennen, inspiratie opdoen, nieuwe perspectieven verkennen en handvaten ontwikkelen voor een sociaal lokaal vrijetijdsbeleid.

De lokale netwerken vrijetijdsparticipatie voor mensen in armoede gingen dit jaar over de kaap van de honderd. Vanaf 2016 ontvangen 104 Vlaamse gemeenten en de Vlaamse Gemeenschapscommissie een subsidie voor een afsprakennota vrijetijdsparticipatie. Tijdens de netwerkdag op 10 juni (die niet alleen interessant is voor leden van een bestaand netwerk, maar ook voor allerlei vrijetijdscollega's) maken Prof. dr. Peter Raeymaeckers en Bart Bozek, onderzoekers bij OASeS, de resultaten bekend van het onderzoek naar de lokale netwerken vrijetijdsparticipatie mensen in armoede. In de namiddag kunnen de deelnemers allerhande keuzesessies volgen rond het fonds vrijetijdsparticipatie, Rap op Stap en natuurlijk ook UiTPAS.

Meer info en inschrijven kan je via deze link.