Via UiTPAS hebben mensen in armoede recht op een korting van minimaal 75% bij de deelnemende vrijetijdsaanbieders. Bij het scannen van de UiTPAS, verschijnt dat ze een kansenstatuut hebben.

Armoede is moeilijk tot niet te vatten in bestaande statuten. Bij het bepalen van de criteria overlegt een lokale overheid dan ook best met een lokale armoedepartner. Om politieke keuzes af te wegen, de impact op administratieve taken voor screenings in te schatten en de meest geïsoleerde mensen - die vaak tussen de mazen van het net van bestaande regels vallen - niet uit het oog te verliezen.

We stellen vast dat in de bestaande UiTPASregio's verhoogde tegemoetkoming in de gezondheidszorg een veelgebruikt criterium is, grotendeels omdat registratiebalies dat makkelijk kunnen verifiëren. Sommige regio's kiezen voor het gele klevertje als identificatie, andere regio's kiezen voor een geldig attest dat je kan opvragen bij de mutualiteit.

Daarnaast wordt schuldbemiddeling vaak als aanvullend criterium gekozen, omdat ook dat attest eenvoudig aan te vragen is bij de schuldbemiddelaar.

Verder bestaan er in Vlaanderen nog een aantal andere statuten die vaak overlappen of vervat zitten in de hogergenoemde, maar ook enkele die er los van staan zoals het leefloon of IGO (inkomensgarantie voor ouderen).

Tenslotte is er een groep mensen die volgens dossiers en officiële barema's niet in aanmerking komen voor een van bovenstaande tegemoetkomingen, maar in de realiteit wel in armoede leven (niet-geregistreerde schulden, hoge huishuur, zware energierekeningen, individuele omstandigheden). Deze groep kan je proberen vatten door een screening op maat. Die screening kan je bijvoorbeeld doen op basis van de criteria van UiTPAS Denderde budgetcalculator of het REMI-systeem. Daarnaast kan je aan een aantal erkende armoedepartners de mogelijkheid geven om volgens eigen inzichten door te verwijzen naar UiTPAS met kansentarief. Ervaring leert dat ook voor deze vrije doorverwijzing een aantal uitgangspunten of flexibele criteria wenselijk zijn.

Documentatie rond doelgroepbepaling

Adviesnota van het Netwerk tegen Armoede rond onder meer doelgroepbepaling bij UiTPAS 2015 

Overzicht van de bestaande afspraken rond de doelgroepbepaling in UiTPASregio's

Meer informatie?

Contacteer partnermedewerker Ruben Schietse via ruben@publiq.be.