Cultuurkuur profileert zich als dé tipgever voor cultuureducatieve activiteiten met leerlingen en geeft vleugels aan cultuur en onderwijs.

Culturele organisaties kunnen nu rechtstreeks in contact treden met leerkrachten uit het ganse Vlaamse onderwijsveld. Op hun beurt krijgen leerkrachten een stevig instrument in handen om uit het rijke aanbod de interessante cultuureducatieve activiteiten te ontdekken die inspelen op specifieke thema’s en leerdoelen.

In 2015 is zowel het aanbod als het aantal gebruikers van cultuurkuur.be sterk gegroeid. Er waren meer dan 1.100 scholen actief op het platform en zowel het aantal cultuurorganisaties die er hun aanbod communiceerden, als het aantal ingevoerde activiteiten, steeg met de helft. De integratie van social media-functies vergemakkelijkt ook het uitwisselen van ervaringen met andere collega’s. Sinds 2015 is het subsidieprogramma dynamo3 geïntegreerd in cultuurkuur.be. Mede door deze integratie verdubbelde het aantal unieke bezoekers tot ruim 1.300 per week.

Uit een recente enquête blijkt dat meer dan een vijfde van de recent bevraagde leerkrachten al een cultuureducatief aanbod of een partner via cultuurkuur.be vond en ermee in zee ging. Bovendien gebruikt 68% van de bevraagde leerkrachten het online platform om op zoek te gaan naar cultuureducatief aanbod. 70% van de ondervraagden geeft ook aan dat cultuurkuur.be ervoor gezorgd heeft dat "cultuureducatie nu haalbaarder is op school".