De blik op cultuur is een strategische toolkit waarmee je in vijf stappen tot een actieplan komt om meer potentiële participanten aan te spreken, rekening houdend met hun smaken, voorkeuren én drempels. De toolkit bouwt voort op de bevindingen van het grootschalig bevolkingsonderzoek naar de vrijetijdsparticipatie (2003, 2009 en 2014) in Vlaanderen. Doctoraatsonderzoek op deze datasets legde een aantal leefstijlprofielen van de Vlaamse participant bloot. 

De blik op cultuur in vijf stappen

1. Ontdek de leefstijlen en hun kenmerken;

2. Breng je huidig publiek in kaart;

3. Ontdek je groeigroepen;

4. Detecteer drempels en werk ze weg;

5. Spreek je publiek aan in stijl (actieplan).

Wat zijn de voordelen van de toolkit?
  • Je bouwt een stevige basis uit voor je participatiebeleid.
  • Je maakt een gefundeerde keuze voor de specifieke leefstijlprofielen die passen in je eigen missie (groeigroepen).
Wat is er nodig om te starten met 'De blik op cultuur'?
  • een bevolkings- of publieksonderzoek
  • bij voorkeur een collectief strategisch proces (medewerkers, bestuur, adviesraden, …)
Meer informatie?

Wil je een exemplaar van De blik op cultuur bestellen of wens je meer informatie over de toolkit? Contacteer dan partnermedewerker Toon Beullens via toon.beullens@publiq.be.