We maakten een lijstje van belangrijke deadlines en verschijningsdata. Hier vind je de komende maanden alle hulpmiddelen terug. We plaatsen telkens een linkje bij het hulpmiddel vanaf de datum in de linkse kolom.

  HulpmiddelenDeadlines
 7 feb Samenwerkingsgids    Start inschrijvingen Schatten van Vlieg 
 21 feb

 Inspiratiegids 'Hoe maak je een zoektocht?'

 Hulplijnengids

 Leeslijst

 Tips voor opdrachten voor verschillende leeftijden

 Meer info over de Vlieggame (digitale zoektocht
 i.s.m. OJOO
)

 
 7 maart

 Communicatiegids

 Campagnebeeld + voorbeeldtekstje

 Tipsjablonen voor je zoektocht

 
 26 maart    Einde inschrijvingen Schatten van Vlieg
 4 april  

 Invoerrichtlijnen UiTdatabank

 Meer info over de Vlieggame

  Start invoer schattentocht in UiTdatabank
 25 april Workshop Vlieggame 
 9 mei 

 7 snelle communicatietips

 Perstips + Hoe schrijf je een persbericht

 Affiche op gemeenteniveau (sjabloon)

 
 15 mei

 

 Deadine invoer van je Schatten van Vlieg-
 zoektocht in de UiTdatabank
26 mei  Deadline inschrijving Vlieggame
 6 juni

 Checklist

 Briefing medewerkers

 Insctructies voor de schattenjagers voor
 aan de binnenkant van de schatkist

 UiTmetVlieg.be/schattenvanvlieg online
 9 juni

 

   Start verzending campagnemateriaal
 1 juli Mogelijkheid om campagnemateriaal
 bij te bestellen
   Start zomeractie 
 31 aug    Einde zomeractie