Schatten van Vlieg zit nu nog fris in het geheugen. Tijd voor een evaluatie!

Wij stellen het op prijs dat je de evaluatie van Schatten van Vlieg invult (deze krijg je op 4 september in je mailbox). Zo maken we samen de actie volgend jaar nog kwalitatiever en succesvoller! 
Maak ook tijd voor een intern evaluatie- en bedankmoment met je collega’s, vrijwilligers en partners. 

 

  1. Wat vonden de schattenjagers van je actie? In de logboekjes en op de Bende van Vlieg konden deelnemers hun mening achterlaten. Neem deze info mee naar volgend jaar.

  2. Vlieg verstuurt ook een algemene bevraging naar de schattenjagers op het einde van de zomervakantie. Raadpleeg deze resultaten, je krijgt ze rond midden september in je mailbox. 

  3. Tel je schattenjagers, bijvoorbeeld op basis van het aantal smaakboekjes dat je uitdeelde. Ben je tevreden met dit resultaat? Het bezoekersaantal is een handig richtcijfer wanneer je je campagnemateriaal bestelt in 2020.

  4. Doe een rondje van de tafel of laat je medewerkers een korte bevraging invullen.

  5. Evalueer ook externe samenwerkingen. Heb je dit jaar samengewerkt met partners binnen de gemeente of over gemeentegrenzen heen? Of zou je dit volgend jaar graag doen? Overleg nu al met je gemeentelijke ambtenaar / cultuurbeleidscoördinator hoe je (beter) kan samenwerken en of hier middelen voor zijn. Kijk nu al uit naar interessante partners en denk na over subsidiemogelijkheden, zoals de subsidie voor bovenlokale cultuurprojecten.
    Bekijk de deelnemerslijst van 2019 en vind potentiële partners voor volgend jaar.

  6. Organiseerde je een try-out? Evalueer ook de samenwerking met de bezoekende organisatie. Misschien willen ze doorheen het jaar wel meer samenwerken?


  7. Schrijf je conclusies in een verslag. Neem dat verslag volgend jaar nog eens door wanneer je van start gaat met de zomeractie van 2020.

 

PS: Volgend jaar herhalen we de zintuigen en werken we rond het thema ‘Hoor jij wat ik hoor?’. Laat het thema alvast rijpen binnen je team! Heb jij al een idee voor het ultieme klankgadget? Je mag je ideeën zeker delen met het Vliegteam via een mailtje naar laura@publiq.be of in de bevraging die je op 4 september in je mailbox krijgt.

Lees hier waarom we samen met jullie opnieuw voor de zintuigen kiezen.