In 2021 organiseerde publiq samen met hybried vzw de Expeditie “Jong & divers publiek”: een langer traject dat verschillende cultuurorganisaties rond de tafel bracht rond een van de grote uitdagingen voor de cultuursector: het bereiken en enthousiasmeren van een jonger en meer divers publiek.

We nemen jullie mee doorheen enkele theoretische kaders rond organisatieverandering (het 7S-model) en cultuursensitieve communicatie (het TOPOI-model), om vervolgens uiteraard ook de praktijk niet links te laten liggen: in het artikel rond publiek, personeel en place verzamelen we alle handige tips & tricks die doorheen de sessies van de Expeditie aan bod kwamen. Hands-on!

Kennisdossier

Wanneer de communicatie vastloopt

02 dec. 2021

Communicatie is geen harde wetenschap - we kennen allemaal de gevallen waarin we denken helder en eerlijk te communiceren, maar het gesprek toch stokt. Dan helpen we je graag op weg met een snelle introductie tot het ‘TOPOI’-model.

Meer lezen
Aan de slag

Verandering begint bij (kijken naar) jezelf

29 nov. 2021

Wat zijn de sterktes van jouw organisatie, wat de zwaktes? In de afgelopen “Expeditie Jong & divers publiek” brachten publiq en hybried vzw verschillende cultuurorganisaties rond de tafel voor een zelfanalyse – om vervolgens de juiste aanpak te bepalen voor het bereiken van een jong(er) en divers(er) publiek. Handig hulpmiddel voor zo’n organisatieanalyse bleek het ‘7S’-model van het beroemde consultancybureau McKinsey.

Meer lezen
Tips & tricks

Ingrijpen op de 3 P’s: Personeel, Publiek en Place

07 dec. 2021

De tips & tricks voor het bereiken van een jong divers, publiek die tijdens de "Expeditie Jong & Divers publiek" en op het publiqForum 2021 aan bod kwamen, sommen we voor je op.

Meer lezen
Praktijkvoorbeeld

Hoe het Kalligraffitikamp vanuit de leefwereld van jongeren vertrekt

10 jan. 2022

Met het ‘Kalligraffitikamp’ geeft Graffiti vzw kinderen en jongeren de kans om te experimenteren met graffiti - in de eigen, vaak Arabische thuistaal. Dit praktijkvoorbeeld kwam tijdens de "Expeditie jong & divers publiek" aan bod als good practice. Lees hier hoe Graffiti vzw van het project een succes maakte.

Meer lezen

Meer informatie over de "Expeditie Jong & divers publiek”?

De Expeditie is afgelopen, maar we delen graag de verzamelde kennis en gedeelde ervaringen. Heb je toch nog vragen over dit traject? Neem contact met ons op.

Liesbeth De Clercq
Neem contact op met
Liesbeth De Clercq
Kennismedewerker cultuureducatie
email hidden; JavaScript is required
JavaScript is required to reveal this message.