Wat is het 7E-model?

Door de 7 hefbomen uit het 7E-model slim te combineren kan je mensen met meer succes aanzetten om hun gedrag in de gewenste richting te wijzigen. Lees: te participeren aan het vrijetijdsaanbod!

De 7 hefbomen

Motiveer je lezers, ondersteun ze, laat ze beleven.

Motiveer ze:

Enthuse: Wek hun interne motivatie. Enthousiasmeer ze. Geef ze ‘goesting’.

Encourage: Speel in op externe motivatie. Schets de mogelijke winst die er te rapen valt.

Engage: Wijs op sociale motivatie. Toon dat een hele groep mensen het gedrag al stellen, en hen zullen steunen.

Ondersteun ze:

Enlighten: Geef ze de nodige informatie, zo helder en bruikbaar mogelijk.

Exemplify: Toon dat jij het zelf ook meent, niet alleen met woorden, maar ook met daden, beleid en andere maatregelen.

Enable: Maak het gedrag mogelijk en makkelijk. Bied ze alle nodige hulpmiddelen.

En vooral, laat het hen Beleven

Experience: Laat ze beleven dat ze de goede keuze hebben gemaakt!

Bron: http://7e-model.be/

Rubrieken

Hoe kun je je lezers of je doelpubliek redactioneel hogerop helpen op die ladder van gedragsverandering? Bouw zoveel mogelijk van de (7) hefbomen in je publicatie in. Hou een redactionele checklist bij de hand om na te gaan of je via de hefbomen inspeelt op de mogelijke drempels van je publiek.

Met enkele voorbeelden van rubrieken tonen we met de 7E-icoontjes welke hefboom je telkens kunt inzetten bij welke rubriek.

UiTgelicht

Laat je blikvangers eruit springen, breng reliëf en rustpunten aan.

Lijstjes

Maak de informatie makkelijker verteerbaar door middel van lijstjes en clusters. Zo neem je drempels en keuzestress weg.

De tips van...

Laat andere lezers of inwoners tips geven: ook dit verhoogt de identificatie van de lezer. Breng dus zeker je doelpubliek in beeld. Identificatie verhoogt immers het wervend effect.

Daarnaast kun je ook acteurs, auteurs of artiesten die binnenkort langs je gemeente passeren tips over het aanbod laten geven.

Vroeger en nu

Het format 'Vroeger en Nu' speelt erg in op herkenning en dus op verbondenheid met woonplaats. Ook zo kunnen lezers zich identificeren, wat je 'klantenbinding' ten goede komt. Laat deze rubriek echter niet vrijblijvend aan bod komen, maar koppel er ook een activiteit aan: 'Binnenkort te beleven in / op / bij...'

Toegankelijkheid

De toegankelijkheid van je communicatie is essentieel. Speel dus zeker ook in op nieuw publiek en anderstalig publiek. Neem voor hen specifieke drempels weg.

- Tekst: gebruik duidelijk taal.

- Vormgeving: structureer de informatie.

- Service-informatie: is er kinderopvang? Kan er gegeten worden? Is er een (buggy)parking?

- Iconen: werk met iconen in plaats van woorden en gebruik indien van toepassing de Taaliconen.

- Fotokeuze: zorg voor representatie. Beeld bijvoorbeeld niet enkel het klassieke twee-oudergezin af.

Wil je meer?

Wil je het 7E-model in deze en meer rubrieken integreren in je UiTpublicatie maar weet je niet goed hoe eraan te beginnen? Moet je je publicatie nog opstarten van nul? We helpen je graag verder met een begeleiding op maat.

UiT in print

We helpen je op weg naar een nieuwe gedrukte UiTagenda of magazine of optimaliseren je huidige gedrukte UiT-publicatie.

Meer lezen