JOUW GEGEVENS

*
*
*
*
*
*
Je gegevens worden geregistreerd in een bestand van publiq vzw met het oog op je deelname aan dit proefproject. We delen je gegevens niet met derden, uitgezonderd waar dit strikt noodzakelijk is om je deelname mogelijk te maken. We zullen je ook informeren over komende, soortgelijke projecten. Je kan steeds laten weten dat wij jou niet meer mogen contacteren.