De inschrijvingen voor het roadtripevent 'Vrijplaatsen voor jeugdcultuur & kunsten' zijn afgelopen. Heb je nog een dringende vraag? Stuur dan een e-mail naar liesbeth@publiq.be.

Wat is de roadtrip cultuureducatie?

De roadtrip cultuureducatie neemt je mee langs de diversiteit van cultuureducatie in Vlaanderen: 10 events i.s.m. 11 boeiende partners en evenzoveel boeiende (internationale) sprekers. Met een lezing, debat of tafelgesprek duiken we in de verschillende hoeken van cultuureducatie. Steeds verfrissend en actueel, mét veel ruimte voor ontmoeting. Om deel te nemen, koop je één ticket voor de roadtrip aan en je kiest zelf hoeveel events uit de reeks je bijwoont.

Over de sessie

Hoe bied je als cultuurorganisatie aan jongeren een onderdak aan, waar naar hartenlust geëxperimenteerd kan worden? Hoe initieer je synergie en kruisbestuiving tussen de ideeën van de verschillende jongeren die er over de vloer komen? En hoe kan je die experimenteerruimte een plek geven binnen de contouren en doelstellingen van je eigen cultuurhuis? In dit roadtripevent kom je te weten hoe een vrijplaats voor jongeren het antwoord op deze vragen kan zijn.

Een vrijplaats is zoveel meer dan een fysieke plek waar jongeren het maximale zeggenschap hebben. Het is een plaats waar jongeren verbindingen met elkaar kunnen aangaan en hun ideeën elkaar kruisen, een ruimte waar maatschappelijk engagement en culturele expressie hand in hand gaan, maar ook een plek voor ontmoeting en publieksgerichte activiteiten.

Matt Fenton, artistiek directeur bij het innovatieve kunstencentrum Contact in Manchester, legt tijdens een lezing uit hoe hij dagelijks het reilen en zeilen van het centrum door jongeren laat bepalen. Om na te gaan hoe de doelgroep zelf vrijplaatsen ervaart en wat het voor hen betekent, laten we daarna jongeren en organisatoren van vernieuwende en grensverleggende jongerenwerkingen in Vlaanderen aan het woord. Afsluiten doen we met een onderlinge uitwisseling over het thema.

Liesbeth De Clercq
Neem contact op met
Liesbeth De Clercq
Medewerker publieksontwikkeling

Praktisch

 • Datum: donderdag 21 oktober
 • Onthaal om 12u30, start om 13u , einde voorzien om 17u
 • Locatie: Door versoepeling van de coronamaatregelen kan het hele event doorgaan in De Kazematten (Kazemattenstraat 17, Gent). We maken dus niet langer de verplaatsing van NTGent Minnemeers naar De Kazematten. De Kazematten bevindt zich op wandelafstand van Station Gent-Dampoort.
 • Om deel te kunnen nemen, koop je eerst een ticket voor de roadtrip cultuureducatie 2021:
  • Een ticket kost €50 excl. BTW (€60,50 incl. BTW).
  • Met de ticketcode die je ontvangt, kan je deelnemen aan alle events van de roadtrip cultuureducatie 2021.
  • De code is geldig voor alle medewerkers van je organisatie. Je hoeft dus maar 1 code aan te kopen om met meerdere medewerkers te kunnen deelnemen.
  • Na ontvangst van de code, is inschrijven voor het event noodzakelijk

Over Matt Fenton

Matt Fenton is een Britse theaterregisseur gespecialiseerd in het betrekken van lokale gemeenschappen als besluitvormers, curatoren of programmatoren bij culturele podia. Momenteel is hij artistiek directeur bij Contact in Manchester, het toonaangevende Britse kunstcentrum dat jongeren in het besluitvormingshart van de organisatie plaatst. Matt leidt het innovatieve publieksprogramma van Contact met hedendaags theater, dans, gesproken woord en muziek voor een jong en zeer divers publiek.

Elk jaar levert Contact een schat aan creatieve en leiderschapsactiviteiten voor jongeren, waaronder de projecten The Agency, ReCON Young Producers en Future Fires, en het jaarlijkse Queer Contact Festival. Contact produceert en presenteert ook een radicaal programma over de problemen en uitdagingen waarmee jongeren en diverse gemeenschappen worden geconfronteerd.

Van 2018-2020 hield Matt toezicht op de renovatie en uitbreiding van het Contact-gebouw. De duurzaam ontworpen nieuwe creatieve vleugel omvat een kunst-, gezondheids- en welzijnsstudio, repetitiefaciliteiten voor jongeren, en een opname- en mediastudio.

(c) Joel Chester Fildes
(c) Joel Chester Fildes

Over Larf!

Als inclusieve cultuureducatieve organisatie gelooft Larf! in de emancipatorische kracht van kunst. Kinderen en jongeren tussen 6 en 25 jaar met uiteenlopende achtergronden op vlak van afkomst, taal en cultuur vormen de doelgroep. De werking is gericht op het stimuleren van de verbeelding en zelfontplooiing, en op het welzijn en de autonomie van jonge mensen uit de genoemde leeftijdsgroep. Via de podiumkunsten wil Larf! hen helpen om zich te ontwikkelen tot zelfdenkende en ondernemende mensen, gewapend met creativiteit, kritisch bewustzijn en respect voorzichzelf, de ander en de wereld.

De eigenheid van elk kind en elke jongere vormt het vertrekpunt en de motor van elk proces. Larf! geeft kinderen en jongeren een stem: inspraak en een actieve betrokkenheid staan voorop in elk segment van de werking. Larf! brengt jonge mensen in verbinding met de stad en de samenleving waarin ze leven, dit vanuit een streven naar een inclusieve, kindvriendelijke en sociaal rechtvaardige samenleving.

In De Kazematten reikt Larf! kinderen en jongeren een format aan waarin autonomie, kunstzinnig ondernemerschap en het aanmoedigen tot experiment voorop staan, als noodzakelijke voorwaarde voor mentale en sociale groei. Zo kan Larf! infrastructuur bieden, omkadering, coaching, begeleiding, presentatiekansen en een warm nestgevoel.

Over NTGent

Als stadstheater wil NTGent een divers publiek bevragen, motiveren en in beweging brengen. Het doet dit door spraakmakende producties te maken en te presenteren en theater in te zetten voor maatschappelijk debat.

De thuisbasis is Gent. Als open en reizend gezelschap willen we met onze producties de wereld binnenbrengen (in Gent) en ze tonen (aan de wereld). We willen een toonaangevende rol spelen in het Vlaamse en internationale podiumkunstenlandschap. We zijn een open huis, toegankelijk voor iedereen.

Publiekswerking NTGent, probeert telkens opnieuw in alle contacten het open en toegankelijk aspect te ondersteunen en te versterken. De werking baseert zich al vele jaren op de uitbouw van 4 pijlers: de omkadering van NTGent als stadstheater en kunstenhuis, de omkadering thuis en op reis van de producties, de toegankelijkheid van onze gebouwen en voorstellingen en -bijna als vanzelf- diversiteit en participatie. Dat jongeren daarbij een belangrijke doelgroep zijn, in en buiten de vrije tijd, staat buiten kijf. Vandaar dat wij ook nieuwsgierig zijn en blijven naar de idee van vrijhavens en hoe we die mogelijks kunnen verwezenlijken.

Over Demos

Demos is een kenniscentrum rond cultuur-, jeugd- en sportparticipatie. Demos zoekt samen met organisaties en lokale besturen naar manieren om meer mensen te laten genieten van de positieve impact van cultuur, jeugd en sport. En zet daarbij de schijnwerper op mensen, organisaties en manieren van werken die onderbelicht en ondervertegenwoordigd zijn. De opgedane kennis en ervaring maakt Demos deelbaar voor anderen. Zo bouwt Demos mee aan een meer open, inclusieve en democratische samenleving.

HETGEVOLG repetitie (c) Marit Stocker

De kracht van theater

23 jun 2021 13:30 - 15:00 — i.s.m. BarVIZart, powered Jeugdcentrum Vizit
Online event

I.h.k.v. de Roadtrip cultuureducatie 2021. Theater is een enorm krachtig medium om mensen te laten leren van en over zichzelf, de ander en de wereld rondom zich. Hoe kijkt Stefan Perceval, acteur, regisseur en directeur van de Theaterwerkplaats HETGEVOLG, hiernaar? BarVIZart nodigt hem uit om zijn werkwijze en overtuiging uit te doeken te doen tijdens dit roadtripevent.

Meer lezen
Jongerenparticipatie in Barendrecht
Praktijkvoorbeeld

Jongerenparticipatie en talentontwikkeling in Barendrecht

16 mrt. 2021

In Barendrecht werken culturele spelers, het jeugdwerk en de gemeente structureel en projectmatig samen om zoveel mogelijk (kwetsbare) jongeren uit de gemeente zinvolle jongerenparticipatie aan te bieden.

Meer lezen
Het Entrepot
Praktijkvoorbeeld

Jongerenparticipatie centraal bij Het Entrepot

14 dec. 2020

Jongeren de kans geven om stevig binnen of buiten de lijntjes te kleuren en hen te ondersteunen bij de ontwikkeling van hun ideeën en plannen? Het is de kern van Het Entrepot. In de werking van het Brugse cultuurhuis staat jongerenparticipatie centraal.

Meer lezen
Kunsteducatie als katalysator voor duurzaamheid
Verslag kennisevent

Pleidooi voor doendenkers

24 mrt. 2021

Hoe kan kunsteducatie een motor zijn voor duurzaamheid? Met die vraag trapte de Roadtrip Cultuureducatie 2021 zich op gang. Muzische Workshops vzw legde ze voor aan de Nederlandse ecosoof Henk Oosterling.

Meer lezen
Roadtrip 2020 DeVeerman, copyright Carlos Dekeyrel

Roadtrip cultuureducatie 2021

De Roadtrip cultuureducatie, dat is ook in 2021 weer een reis langs de diversiteit en rijkdom van cultuureducatie. Een boeiende reeks van 10 events i.s.m. partners uit de sector, boordevol (internationale) inspiratie en ontmoeting.

Ik ben benieuwd
Sfeerbeeld roadtrip cultuureducatie kortrijk

Roadtrip cultuureducatie 2020

De Roadtrip cultuureducatie, dat waren ook dit jaar weer 9 gratis events in samenwerking met 9 heel verschillende partners. Ontdek de verslagen en de highlights van de verschillende sessies.

Ik ben benieuwd