Wat?

publiq en het Nederlandse LKCA (Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst) organiseren samen op woensdag 16 november een studiedag over cultuurparticipatie door jongeren. Die dag staan jongeren centraal en zullen ze hun ervaringen delen om professionals te inspireren.

In het najaar van 2020 startten de twee organisaties samen met Dēmos een “Vlaams-Nederlands lerend netwerk actieve cultuurparticipatie voor jongeren in kwetsbare situaties”. Samen brachten we pionierende Nederlandse en Vlaamse praktijken uit het jeugd(welzijns)- en jongerenwerk én uit de kunst- en cultuursector samen om ervaringen uit te wisselen rond het werken met kwetsbare jongeren. Doel: succesvolle strategieën van samenwerking te ontdekken, van elkaar te leren en tegelijkertijd te kijken hoe zulke samenwerkingen verankerd kunnen worden in gemeentelijk of regionaal beleid.

We sluiten dit lerend netwerk af met een open studiedag voor de brede sector uit Nederland en Vlaanderen in Tilburg, thuisstad van ForwArt, één van de deelnemende projecten van het lerend netwerk. Tijdens de studiedag maken we ruimte voor een terugblik op het lerend netwerk, maar ook voor uitwisseling waarbij we praktijkcases, ook buiten het lerend netwerk centraal willen stellen.

Liesbeth De Clercq
Neem contact op met
Liesbeth De Clercq
Kennismedewerker cultuureducatie

Voor wie?

De studiedag is er voor communicatie- en vrijetijdsmedewerkers, publiekswerkers, cultuureducatoren, jeugdwerkers en beleidsmakers uit de jeugd-, welzijns- of vrijetijdssector en van uiteenlopende organisaties: lokale besturen, jeugdwerk, cultuurhuizen, musea, kunsteducatieve organisaties, (sport)verenigingen, ...

Wil je meer weten over het programma en op de hoogte blijven van de inschrijvingen? Schrijf je in op onze nieuwsbrief.

Praktijkvoorbeeld

Als jeugdhulp en kunstenaars elkaar vinden

03 mrt. 2021

Drie maanden lang samen zoeken, werken, leren en creëren. Om dan te exposeren. Dat doen de duo’s van TRES. De ene is een kind of jongere uit de jeugdhulp, de andere een kunstenaar. Twee heel aparte werelden dus, die elkaar vinden in dit bijzonder creatieproject.

Meer lezen
Praktijkvoorbeeld

Jongerenparticipatie en talentontwikkeling in Barendrecht

16 mrt. 2021

In Barendrecht werken culturele spelers, het jeugdwerk en de gemeente structureel en projectmatig samen om zoveel mogelijk (kwetsbare) jongeren uit de gemeente zinvolle jongerenparticipatie aan te bieden.

Meer lezen
Praktijkvoorbeeld

Klub Karbon: jongeren voor en op het podium

25 nov. 2021

De cultuurhuizen, C-mine, Cultuurhuis Casino en CC MUZE, geven met Klub Karbon jongeren de kans om een plaats op het podium, in het publiek én in de programmatie in te nemen. Welzijnsorganisaties Arktos en Gigos gaan samen met de jongeren na waar hun krachten en artistiek talent liggen.

Meer lezen