Wat is de roadtrip cultuureducatie?

De roadtrip cultuureducatie neemt je mee langs de diversiteit van cultuureducatie in Vlaanderen: 9 events i.s.m. 9 boeiende partners en evenzoveel boeiende internationale sprekers. Met een lezing, debat of tafelgesprek duiken we in de verschillende hoeken van cultuureducatie. Steeds verfrissend en actueel, mét veel ruimte voor ontmoeting.

Over de sessie

Ter info: Corona blijft ons parten spelen, maar niet getreurd, we onderzoeken momenteel met de partners van de roadtrip om elk event online te organiseren. Inspiratie en ontmoeting blijven centraal staan, maar dan helemaal veilig vanuit je eigen kot. De informatie hieronder is nog niet aangepast aan het online gegeven, maar inhoudelijk geeft het wel de juiste richting weer. Zo gauw het online programma vaststaat vullen we het hier aan. Als je ingeschreven bent, brengen we je via mail op de hoogte van de eventuele wijzigingen.

Als begeleider van cultuureducatieve activiteiten of als publiekswerker is het soms zoeken in het omgaan met deelnemers met een andere religieuze achtergrond, omdat we er gewoon te weinig van weten. Onbekend is onbemind en bovendien gaan we zonder het te weten misschien soms voorbij aan noden of gevoeligheden omdat we er gewoon geen notie van hebben.

Tijdens deze stop van de roadtrip cultuureducatie nodigt C-Mine 2 experts uit om op een aantal vragen rond Islam te antwoorden. Wat is voor moslims halal (toegestaan) en wat niet, en waarom? En hoever met je gaan om daaraan tegemoet te komen in je activiteiten? Wat met de vraag naar hoofddoeken, halal eten, …? In hoeverre hou je rekening met de islam in de inhoud van je activiteit?

Khalid Benhaddou, imam en deradicaliseringsexpert, legt de focus op de religieuze en culturele achtergrond en wat de waarde is van wat (sommige) moslims vragen of hoe ze zich gedragen.

Emilie Le Roi, aanspreekpunt deradicalisering en polarisering voor het departement Onderwijs en Vorming, brengt haar blik op de regelgeving mee.

Samen komen ze tot een weloverwogen en bruikbaar advies in hun lezing. Achteraf is er ruimte voor vragen.

Het boek dat beide sprekers samen schreven rond dit topic focust zich vooral op de situaties in het onderwijs, maar speciaal voor het event van de roadtrip passen ze het verhaal aan met focus op kunst- en cultuureducatie in de vrije tijd.

Voertaal: Nederlands

Over Khalid Benhaddou

Khalid Benhaddou was met zijn 18 jaar de jongste imam van België. Vandaag is de Gentenaar coördinator van het netwerk islamexperten dat in scholen de radicalisering van moslimjongeren in Vlaanderen tegengaat. Daarnaast werkt hij als opdrachthouder aan de Ugent en is hij directeur van Cirra. Hij staat voor een moderne islam die de westerse regels en waarden wil verzoenen met de Koran.

Ontving in 2017 de Prijs voor Mensenrechten. Kati Verstrepen van de Liga voor Mensenrechten verwoordt het zo

"Khalid zette de afgelopen jaren alles op alles om de polariserende tendenzen in onze samenleving tegen te gaan en is een verbindingsfiguur bij uitstek in Gent en ver daarbuiten. In een samenleving waarin moslimburgers vaak geviseerd worden, en waarin vrijheden op de helling komen te staan onder het mom van veiligheid, roept Khalid op om samen te werken over religieuze en sociale grenzen heen."

Over Emilie Le Roi

Emilie Le Roi studeerde af als maatschappelijk werker en als Master in de Criminologie. Onmiddellijk na haar studies ging ze aan de slag als consulent op het comité voor bijzondere jeugdzorg en later als consulent op de sociale dienst van de jeugdrechtbank. In de loop van deze acht jaar praktijkervaring werkte ze intensief met kinderen in problematische opvoedingssituaties en jongeren die als misdrijf omschreven feiten pleegden. Ze merkte hier de grote uitdagingen waar sommige jongeren en hun gezin voor staan in onze samenleving. Omdat ze de ambitie had om ook structureel verandering teweeg te brengen voor deze kwetsbare doelgroep maakte ze de overstap naar het beleidsniveau. 7 jaar geleden ging ze aan de slag binnen het departement Onderwijs en Vorming als beleidsadviseur rond thema’s die zich op het raakvlak tussen onderwijs-welzijn en onderwijs-politie bevinden. De voorbije drie jaar werkte ze als aanspreekpunt onderwijs voor de preventie van radicalisering en polarisering.

Ze ontpopte zich tot een enthousiaste spreker over de preventie van radicalisering en polarisering en heeft een doordachte en evenwichtige visie vanuit het onderwijsbeleid over dit maatschappelijk relevant vraagstuk. Ze heeft dit beleid niet enkel mee uitgewerkt, maar helpt scholen ook verder bij de implementatie ervan. Binnen haar functie legden leerkrachten, directies en CLB-medewerkers op regelmatige basis hun diversiteitsvraagstukken en bezorgdheden in kader van radicaal gedrag aan haar voor en telkens zocht zij vanuit haar expertise naar een gepaste en realistische oplossing.

Praktisch

  • Locatie: C-Mine, C-Mine 10, Genk -> route & parking
  • Datum: woensdag 30 september, van 19u30 tot 22u
  • Max. 30 deelnemers, in het kader van de coronamaatregelen
  • Deelname is gratis, inschrijven is verplicht. Op minder dan 7 kalenderdagen is annuleren niet meer mogelijk. Indien je daarna afzegt of niet opdaagt, rekenen we een no show fee aan van 25 euro (excl. BTW).

Mis deze stop van de roadtrip niet!

19u30
20u10
Onthaal
20u10
13u20
Intro door publiq
20u15
21u30
Lezing
21u30
21u45
Q&A gemodereerd door Hilde Peumans van C-Mine
13u20
22u30
Napraten met een drankje