Wat is de roadtrip cultuureducatie?

De roadtrip cultuureducatie neemt je mee langs de diversiteit van cultuureducatie in Vlaanderen: 10 events i.s.m. 11 boeiende partners en evenzoveel boeiende (internationale) sprekers. Met een lezing, debat of tafelgesprek duiken we in de verschillende hoeken van cultuureducatie. Steeds verfrissend en actueel, mét veel ruimte voor ontmoeting. Om deel te nemen, koop je één ticket voor de roadtrip aan en je kiest zelf hoeveel events uit de reeks je bijwoont.

Over de sessie

De positieve impact van dans op een mens? Het werd al meermaals onderzocht en bewezen.

Het welbevinden staat sterker, cognitieve capaciteiten groeien en conflictgedrag neemt af bij jongeren die dansen.
Al van oudsher wordt dans dan ook gebruikt om gemeenschappen te binden en mensen te versterken.

Toch blijft een democratische kennisoverdracht van dans spaak lopen. Het heeft geen tot amper een plek in het curriculum van een kind en de positieve impact ervan blijft zo voor veel mensen moeilijk tot misschien zelfs onmogelijk bereikbaar. Hoe komt dat?

En wat zou er gebeuren als we dans breed toegankelijk maken? Welke impact heeft het dan op het individu, een groep en bijgevolg de gemeenschap?

In dit boeiende gesprek i.s.m. Moving Ground vzw stellen Borgerhoutse jongeren vragen aan experten Peter Adriaenssens en Maike Kooijmans over hoe dans hen of hun buurt kan versterken.

Voertaal: Nederlands

Barbara Struys
Neem contact op met
Barbara Struys
Coördinator cultuureducatie & netwerk Vitamine C

Praktisch

 • Datum: woensdag 2 juni
 • Start om 19u30, einde voorzien om 21u30
 • Om deel te kunnen nemen, koop je eerst een ticket voor de roadtrip cultuureducatie 2021:
  • Een ticket kost €50 excl. BTW (€60,50 incl. BTW).
  • Met de ticketcode die je ontvangt, kan je deelnemen aan alle events van de roadtrip cultuureducatie 2021.
  • De code is geldig voor alle medewerkers van je organisatie. Je hoeft dus maar 1 code aan te kopen om met meerdere medewerkers te kunnen deelnemen.
  • Na ontvangst van de code, is inschrijven voor het event noodzakelijk.
 • Deze sessie zal volledig online plaatsvinden. Na je inschrijving houden we je op de hoogte van het verloop van de sessie.
 • Voor deze sessie maken we gebruik van Zoom. Na wat research is dit voor ons en de deelnemers de meest gebruiksvriendelijke tool, met de mogelijkheden om een kwalitatieve interactieve ervaring mogelijk te maken. Uiteraard nemen we de noodzakelijke maatregelen om de veiligheid en privacy van de deelnemers tijdens de online sessies te garanderen.
  Heb je hier vragen over? Lees even onze infopagina over het gebruik van Zoom of neem contact met de contactpersoon van dit event.
 • Enkel ingeschreven deelnemers ontvangen de deelnamelink.
 • Benodigdheden: computer met camera en microfoon

Over Peter Adriaenssens

Tot eind 2019 was Peter Adriaenssens kliniekhoofd & docent kinder- en jeugdpsychiatrie aan de Universitaire Ziekenhuizen KU Leuven. De laatste tien jaren werkte hij daar met jonge tieners en hun gezinnen. Daarnaast was hij directeur van het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Vlaams-Brabant. Hier ontwikkelde hij zijn specialisatie rond trauma en herstel.
Peter heeft een uitgesproken mening over het belang van kunst- en cultuureducatie voor kinderen en jongeren in kwetsbare posities. O.a. vanuit die visie verleende hij zijn medewerking aan de docureeks van Hilde Van Mieghem "Als je eens wist" over kindermishandeling in 2020.

Peter Adriaenssens
Peter Adriaenssens

Over Maike Kooijmans

Maike Kooijmans is lector Opvoeden voor de Toekomst aan de Fontys Hogeschool Pedagogiek in Tilburg. Van huis uit is ze theaterpedagoog. Ze richtte zich in haar loopbaan op jongeren die worstelen met zichzelf en de wereld om zich heen. Sinds 2006 houdt Maike zich bezig met onderzoek naar talentontwikkeling bij kwetsbare jongeren. In 2016 promoveerde ze aan de Universiteit van Amsterdam als jeugdsocioloog op het proefschrift ‘Talent van de straat, jongerenwerk als preventiestrategie’.

"Ik vind het belangrijk om opvoedvraagstukken te ontrafelen in de context van maatschappelijke ontwikkelingen. Daarnaast hecht ik er veel waarde aan om pedagogische kwesties niet alleen vanuit praktijkprofessionals en beleidmakers te benaderen, maar ook altijd te onderzoeken vanuit het perspectief van kinderen en jongeren zelf."

Maike Kooijmans
Maike Kooijmans

Over Moving Ground vzw

Moving Ground is een Antwerpse experimentele jeugdwerking, waar stadsjongeren van 10 tot 30 jaar samen podiumkunst maken voor een toekomst zonder drempels.

Met een inclusieve aanpak brengen ze jongeren uit verschillende subgroepen uit de stad samen en laten hen een podium- of videoproductie maken over een maatschappelijk thema waar zij van wakker liggen.
Vanuit een outreachende aanpak, voeren ze een artistieke dialoog vanuit en met jongeren en hun stad. Deze dialoog geven ze vorm met ingrediënten van intersectioneel denken, verbindende (non-verbale) communicatie, positieve identiteitsontwikkeling en de pedagogie van de onderdrukten.
Moving Ground streeft ernaar om het landschap voor jongeren samen met hen fundamenteel te veranderen
, zodat alle talenten ontgonnen worden. Jongeren worden van hieruit genetwerkt met diverse talentontwikkelaars en indien nodig hulp- en dienstverlening. Samen kaarten ze drempels én de oplossingen voor deze drempels aan.

Mis deze stop van de roadtrip niet!

Nog geen ticket voor de roadtrip cultuureducatie? Schaf dat eerst aan!

Roadtrip 2020 DeVeerman, copyright Carlos Dekeyrel

Roadtrip cultuureducatie 2021

De Roadtrip cultuureducatie, dat is ook in 2021 weer een reis langs de diversiteit en rijkdom van cultuureducatie. Een boeiende reeks van 10 events i.s.m. partners uit de sector, boordevol (internationale) inspiratie en ontmoeting.

Ik ben benieuwd
HETGEVOLG repetitie (c) Marit Stocker

De kracht van theater

23 jun 2021 13:30 - 15:00 — i.s.m. BarVIZart, powered Jeugdcentrum Vizit
Online event

I.h.k.v. de Roadtrip cultuureducatie 2021. Theater is een enorm krachtig medium om mensen te laten leren van en over zichzelf, de ander en de wereld rondom zich. Hoe kijkt Stefan Perceval, acteur, regisseur en directeur van de Theaterwerkplaats HETGEVOLG, hiernaar? BarVIZart nodigt hem uit om zijn werkwijze en overtuiging uit te doeken te doen tijdens dit roadtripevent.

Meer lezen
Kunsteducatie als katalysator voor duurzaamheid
Verslag kennisevent

Pleidooi voor doendenkers

24 mrt. 2021

Hoe kan kunsteducatie een motor zijn voor duurzaamheid? Met die vraag trapte de Roadtrip Cultuureducatie 2021 zich op gang. Muzische Workshops vzw legde ze voor aan de Nederlandse ecosoof Henk Oosterling.

Meer lezen
Jongerenparticipatie in Barendrecht
Praktijkvoorbeeld

Jongerenparticipatie en talentontwikkeling in Barendrecht

16 mrt. 2021

In Barendrecht werken culturele spelers, het jeugdwerk en de gemeente structureel en projectmatig samen om zoveel mogelijk (kwetsbare) jongeren uit de gemeente zinvolle jongerenparticipatie aan te bieden.

Meer lezen
Vitamine C netwerk logo

Netwerk Vitamine C

Ligt cultuureducatie in de vrije tijd je nauw aan het hart? Wil je je steentje bijdragen aan het delen van ervaring en inspiratie? Wil je mee richting geven aan de kenniswerking van publiq rond cultuureducatie in de vrije tijd?

Word radar van het netwerk
Sfeerbeeld roadtrip cultuureducatie kortrijk

Roadtrip cultuureducatie 2020

De Roadtrip cultuureducatie, dat waren ook dit jaar weer 9 gratis events in samenwerking met 9 heel verschillende partners. Ontdek de verslagen en de highlights van de verschillende sessies.

Ik ben benieuwd