De expeditie is begonnen, inschrijven is niet langer mogelijk


Wat?
Om communicatie-, publieks- en vrijetijdsmedewerkers beter te kunnen ondersteunen bij het bereiken van een jong, etnisch-cultureel divers publiek (0-26 jaar) organiseert publiq een 'expeditie' over dit thema. Tijdens het traject staan kennisuitwisseling en ontmoeting centraal. De expeditie biedt je de kans om op een laagdrempelige manier met collega's actief zijn in dezelfde werkcontext, kennis te delen en ideeën uit te wisselen over dit onderwerp.

Hoe?
Aan het begin van het traject analyseer je onder begeleiding je eigen organisatie en leer je die van andere deelnemers kennen. Na die analyse formuleer je doelstellingen waar je tijdens het traject verder mee aan de slag gaat. De expeditie ontstaat vanuit interactie, waarbij elke deelnemer een actieve rol opneemt. De thema’s (bv: publiek, communicatie en aanbod) en de doelstellingen die tijdens de expeditie aan bod zullen komen, worden in onderling overleg met de deelnemers bepaald.

Aan het einde van het traject is je zelfbewustzijn over je organisatie vergroot, heb je kansen en uitdagingen voor je organisatie geformuleerd en leerde je uit good practices door onderlinge uitwisseling.

AfricaMuseum Tervuren
AfricaMuseum Tervuren

Wie?
Judy Vanden Thoren
en Fadma Soussi van hybried begeleiden de expeditie. hybried is een sociale onderneming die streeft naar maatschappelijke verandering en persoonlijke ontwikkeling. Judy Vanden Thoren werkt als coach, facilitator en trainer met specifieke focus op interculturaliteit en identiteit. De specialiteit en passie van Fadma Soussi is diversiteitssensitief coachen en faciliteren.

Praktisch

  • Wanneer: de expeditie bestaat uit 4 bijeenkomsten (elk van zo'n 2 à 3 uur). De eerste bijeenkomst vindt plaats op woensdag 3 maart in de voormiddag. De volgende ontmoetingen gaan door in de maanden april, juni en september. De exacte data worden bepaald in onderling overleg.
  • Prijs: 85 euro (excl. btw) voor de hele expeditie.
  • Waar: de eerste ontmoeting vindt online plaats. Als de situatie het toelaat, kunnen de andere bijeenkomsten offline doorgaan. Zo niet, wordt de hele expeditie online georganiseerd.
  • Je schrijft je in voor de hele expeditie en gaat dus het engagement aan om naar de 4 bijeenkomsten te komen (online of bij publiq). Je kan niet voor 1 bijeenkomst inschrijven.
  • Voor de online sessie(s) maken we gebruik van Zoom. Na wat research is dit voor ons en de deelnemers de meest gebruiksvriendelijke tool, met de mogelijkheden om een kwalitatieve interactieve ervaring mogelijk te maken. Uiteraard nemen we de noodzakelijke maatregelen om de veiligheid en privacy van de deelnemers tijdens de online sessies te garanderen. Heb je hier vragen over? Neem dan contact met ons op. Enkel ingeschreven deelnemers ontvangen de deelnamelinks
Liesbeth De Clercq
Neem contact op met
Liesbeth De Clercq
Medewerker publieksontwikkeling

Meedoen aan de Expeditie jong, divers publiek?

De expeditie is momenteel volzet. Wil je toch graag deelnemen? Stuur dan een e-mail naar liesbeth@publiq.be. Zo kom je op de wachtlijst terecht.