Voltijds Vast


Organisatie
Z33 - Huis voor Actuele Kunst, Design en Architectuur
Z33 is een grensverleggende, kleurrijke kunstinstelling in Hasselt die werkt op het kruispunt van kunst, design en architectuur. Een refuge in de periferie met een heerlijk nieuw gebouw en een verfrissend veelzijdig programma. Een ongepolijste speelruimte voor artistiek onderzoek. Met de blik op de wereld, de voeten in de modder en een hart voor talentontwikkeling, (ont)leren, onderzoeksplezier en vonkende samenwerkingen. Z33 is een geheimtip buiten de klassieke kunstroute. Een seismograaf van wat beeft en leeft in de samenleving. Een open huis waar je even vrijaf kan nemen van de wereld die je kent. Een proefkamer waar verklaren, verbeelden en vormgeven samenkomen, en een nieuw licht werpen op kleine en grote vragen. Vanzelfsprekendheden verdwijnen. Wat veraf leek, komt dichterbij. Laat je verwonderen door verrassende inzichten, tegendraads denken, verbeeldingskracht en poëtische confrontatie. Scherp je gedachten en zintuigen aan. Je zal naar huis gaan met meer vragen dan antwoorden, maar ook met nieuwe vaardigheden, vocabulaire en visies om deze vragen verder te verkennen. (Ont)leren is de kiem van anders denken en zien. Verwacht het onverwachte.

In november 2019 opent Z33 een volledig vernieuwd tentoonstellingsgebouw waarbij het bestaande gebouw wordt gerenoveerd en uitgebreid met een nieuwe tentoonstellingsvleugel ontworpen door de Italiaanse architecte Francesca Torzo. Het ontwerp vervolledigt de begijnhofsite waar de komende jaren ook de masteropleidingen en een internationaal onderzoeksinstituut van de faculteit Architectuur van de Universiteit Hasselt haar intrek zal nemen en waarbij een zeer interessante dynamiek ontstaat op de site rond Z33.

De realisatie van deze nieuwbouw markeert zowel het sluitstuk van een intense, succesvolle pioniersfase o.l.v. artistiek directeur Jan Boelen, als het begin van een heel nieuwe fase met grote ambities waarbij de verworven positie moet verstevigd worden en als springplank dienen voor de erkenning als Vlaamse Kunstinstelling. Vanuit Hasselt en Genk wil Z33 de volgende jaren voor heel Vlaanderen hét internationale referentiepunt en de verbinder zijn voor actuele kunst, design en architectuur.

De Raad van Beheer zoekt een artistiek directeur/directrice die dit nieuwe en vernieuwende hoofdstuk samen met een gedreven team van 25 medewerkers kan schrijven.
Functie
• Is eindverantwoordelijk voor het bedenken, formuleren en realiseren van de artistieke koers en het programma van Z33
• Maakt hiertoe, samen met het team, het beleidsplan op voor de Vlaamse Overheid
• Initieert vanuit Z33 samenwerkingen, projecten en tentoonstellingen in binnen- en buitenland
• Verbindt regionaal met bovenlokaal en internationaal, en genereert en onderhoudt daarvoor goede contacten met stakeholders op elk niveau
• Geeft leiding aan een jong en gedreven artistiek team
• Is samen met de zakelijk directeur eindverantwoordelijk voor het gezond functioneren van een organisatie met 25 vaste medewerkers die als team maximaal en op gelijkwaardig niveau betrokken worden.
• Rapporteert en legt verantwoording af aan de Raad van Bestuur
Profiel
Het profiel van de artistiek directeur/directrice

• U bent een inspirerende en verbindende leider, u kan werken in team en u beschikt over voldoende aantoonbare ervaring in een leidinggevende positie
• U hebt relevante artistieke ervaring en het vermogen om zowel een sterke inhoudelijke als strategische visie te ontwikkelen en te implementeren in de organisatie
• U bent heel vertrouwd met hedendaagse artistieke creatie, productieprocessen, presentatie, talentontwikkeling en kritische analyse
• U bent nieuwsgierig naar de ruimte tussen de disciplines architectuur – beeldende kunst – design, en toont gezonde lef om daarin een grensverleggende mix te vinden
• U hebt binnen de kunsten een (inter)nationaal netwerk
• U bent ambitieus en kan zich gemakkelijk bewegen in de (Eu-)regio, in Vlaanderen en in de ‘wereld’
• U bent een vanzelfsprekende netwerker en een sterke ambassadeur van Z33
• U bent dynamisch, ondernemend, innovatief en u bent een doorzetter
• U bent meertalig en hebt een goede kennis van het Nederlands, of u bent bereid dit op zeer korte termijn vlot te leren beheersen
• U beschikt over sterke sociale en communicatieve vaardigheden die u in staat stellen om formele en informele contacten en netwerken op te bouwen en te onderhouden met kunstenaars, het team, instanties, organisaties, externe partners en overheden.
Aanbod
Aanbod

U staat mee aan de leiding van een ambitieus kunstencentrum met een thuisbasis in Hasselt maar met een bovenlokale werking met internationale projecten en samenwerkingen.
U kan invulling geven aan een veelzijdige en afwisselende functie.
U kan uw artistieke visie vormgeven vanuit een volledig vernieuwd tentoonstellingsgebouw samen met een sterk en dynamisch team.

Solliciteren
Contactpersoon: Susy Fagard
Reageren voor: 13/09/2019

U dient uw kandidatuur met CV en een nota met een toekomstvisie over de rol van Z33 als kunstencentrum voor Actuele Kunst, Design en Architectuur ten laatste op vrijdag 13 september 2019 te verzenden ter attentie van de voorzitter van de vzw Gilbert Van Baelen via susy.fagard@z33.be Een eerste selectie gebeurt op basis van de ingezonden sollicitaties. Geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd om zichzelf en hun toekomstvisie te presenteren aan een selectiecommissie. Vragen over de functie en de procedure kunnen gesteld worden via hetzelfde e-mailadres.