Voltijds Vast


Organisatie
Luca School of Arts
LUCA School of Arts biedt ruimte - fysiek en virtueel - om artistiek, technisch en ontwerptalent te laten groeien en te stimuleren. Ze is een ontmoetingsplaats voor vele culturen en nationaliteiten, een labo waar regionale en internationale kunst ontsloten wordt. Daartoe biedt LUCA eigentijds artistiek & ontwerpmatig praktijkgericht onderwijs aan met aandacht voor onderzoek. LUCA vormt studenten met een kritische blik en breed inzetbare kwaliteiten. Reflectie en theoretische onderbouwing zijn hierbij belangrijk, net als de afstemming met het werkveld en de alumni. Er is een heel divers aanbod geprofileerd rond speerpunten op de 5 campussen. Dit opleidingsaanbod omvat professionele, academische en voortgezette opleidingen. LUCA verzamelt de academische opleidingen Productdesign, Audiovisuele & Beeldende Kunsten en Muziek & Drama en de professionele opleidingen Beeldende vormgeving, Film-TV-Video, Fotografie, Interieurvormgeving en Bouw.

LUCA bundelt de gerenommeerde kunsthogescholen, Sint-Lucas Gent, Sint-Lukas Brussel, Narafi, Lemmensinstituut en campus C-Mine.

De onderzoekseenheid Inter-Actions overkoepelt het onderzoek op campus C-Mine. Inter-Actions bundelt een aantal onderzoeksgroepen die focussen op design en artistiek onderzoek dat interacties tussen mensen, domeinen en disciplines beoogt en de mogelijkheden van oude en nieuwe media, materialen, artefacten, technologieën, ruimtes en gebeurtenissen exploreert. Inter-Actions focust op de menselijke en sociale aspecten van design en kunst, maar tegelijk ook op het materiële en technologische potentieel van objecten of media om verschillende vormen van interactie uit te lokken.

Functie
Opdracht

De opdracht van de docent bestaat uit het verstrekken van academisch kunstonderwijs, begeleidingsopdrachten, artistiek gericht wetenschappelijk onderzoek en maatschappelijke dienstverlening. Naast de academische taken zal de hogeschool de docent ook belasten met organisatorische, coördinerende of administratieve taken.

De onderwijsopdracht zal geheel of gedeeltelijk bestaan uit de begeleiding van studenten bij scripties of eindverhandelingen.

De onderzoeksopdracht bestaat uit het uitbouwen van een onderzoekscluster, geënt op de speerpunten van de campus. Voor campus C-Mine gaat het over Creatieve Technologie & Medium Exploratie, Toekomstscenario's & Ondernemingszin en Contextgericht Creëren. Hiervoor wordt ingezet op het begeleiden van doctoraatstrajecten, postdoctrajecten en het werven van externe projectfinanciering.

Binnen de opdracht neem je tijdelijk een leidinggevende rol op als hoofd van de cross-disciplinaire onderzoekseenheid Inter-Actions.


Verantwoordelijkheden:

Begeleiden op een kwaliteitsvolle wijze van doctoraten en postdocs
Verwerven van externe onderzoeksfinanciering
Ontwerpen van onderwijsactiviteiten, studiebegeleiding of onderwijsconcepten om onderwijs op maat van het studentenpubliek te kunnen aanbieden
Begeleiden van studenten in het concipiëren van zowel het artistieke als het reflectieve luik van eindproeven en tussentijdse onderzoeksopdrachten
Titularis zijn van een opleidingsonderdeel en coördinator van een groep opleidingsonderdelen
Aansturen van assistenten binnen een opleidingsonderdeel of een cluster van opleidingsonderdelen
Actief zijn binnen de speerpunten van de campus. De kandidaat geeft zelf aan op welke manier zijn/haar toekomstig onderzoek een rol kan spelen binnen één of meer van de bovenvermelde campusspeerpunten en hoe het onderzoek kan bijdragen tot een verdere integratie van onderzoek in onderwijs.
Actief meewerken aan artistiek onderzoek, meer specifiek door bij te dragen aan het ontwikkelen van een visie op artistiek en ontwerpmatig onderzoek binnen de verschillende opleidingen op de campus.
Opnemen van onderwijsopdrachten, meer specifiek de coördinatie van campusbrede opleidingsonderdelen over artistiek en ontwerpmatig onderzoek en meer in het algemeen het uitbouwen van de leerlijn onderzoek op campus C-Mine: integratie van onderzoek in de curricula van de verschillende opleidingen, logische opbouw naar de masterproef, kwaliteitscriteria, …
Tijdelijk opnemen van een leidinggevende rol als hoofd van de onderzoekseenheid Inter-Actions. De functie van onderzoekshoofd is een tijdelijk mandaat voor 3 jaar dat eventueel verlengd kan worden. Na de periode van het mandaat wordt de onderwijs- en onderzoeksopdracht van de docent herbekeken in functie van een voltijdse aanstelling.


Profiel
Profiel

In het bezit zijn van een doctoraat in de kunsten of een doctoraat dat inhoudelijk nauw aansluit bij de artistieke en ontwerpmatige praktijk en onderzoek
Beschikken over een sterk onderzoeksdossier, internationale onderzoekservaring is daarbij een belangrijk pluspunt
Beschikken over leidinggevende en organisatorische vaardigheden
Beschikken over sterke didactische vaardigheden
Aantoonbare relevante ervaring hebben in een lesopdracht in het hoger kunstonderwijs in één of meerdere van de volgende domeinen: Creatieve Technologie en Medium Exploratie, Toekomstscenario’s en Ondernemingszin, Contextgericht Creëren
Zelfstandig kunnen werken, verantwoordelijkheidszin en stressbestendig
Enthousiaste, ondernemende trekker met inventieve ideeën die zoekt naar verbeteringen, en experimenteert met nieuwe concepten
Communicatief in het Nederlands en het Engels overeenkomstig de taalvereisten die van kracht zijn in het hoger onderwijs
Loyaal ten aanzien van de opdracht, de missie, visie en het onderwijsbeleidsplan van de Hogeschool
Bereidheid om binnen het kader van artistiek onderzoek een eigen artistieke activiteit op te nemen


Aanbod
Aanbod

Wij bieden een aanstelling van onbepaalde duur (100%) in het vacant ambt van docent (barema 528) waarbij benoeming in een latere fase mogelijk is volgens de bestaande regels en procedures. Meer informatie over de weddeschalen vind je terug op de website van het departement onderwijs (www.ond.vlaanderen.be).

Om de leidinggevende capaciteiten van de kandidaat in te schatten is er een extern assessment voorzien in de selectieprocedure.

Solliciteren
Contactpersoon: Meer informatie is te verkrijgen bij Bart Geerts, campusopleidingshoofd Audiovisuele Kunsten campus C-Mine: bart.geerts@luca-arts.be
Reageren voor: 27/05/2019

Solliciteren kan tot en met 26 mei 2019 t.a.v. LUCA School of Arts, personeelsdienst LUCA: via CV warehouse https://ourjobs.cvwarehouse.com/Company/Job/172439?companyGuid=ec577b0a-f087-478d-b0c5-6c0b3fb5556c&lang=nl-BE&tags%25255B%25255D=18