Deeltijds Vast


Organisatie
JES vzw
Situatie:
JES vzw is een door de Vlaamse Gemeenschap erkende jeugddienst met een werking op het vlak van vrije tijd in de stad (jeugdwerk, kadervorming, jeugdculturele projecten,…), opleiding van werkloze jongeren en kansenverhoging voor maatschappelijk kwetsbare groepen.

JES staat voor:
VERTROUWEN: Binnen JES krijg en geef je de ruimte, vertrekkend vanuit geloof in elkaar en het positieve. Op deze manier werkt JES aan een veilige omgeving voor iedereen.
CONSTRUCTIVITEIT: Via samenwerking en dialoog benutten we wat goed is, investeren we in wat beter kan en bouwen we op en af met mogelijkheden.
OPENHEID: Bij JES is iedereen, zonder vooroordelen, welkom. We communiceren open en met respect voor elkaar. We hebben een transparante en participatieve houding.
EIGENZINNIGHEID: We streven naar de durf, het lef en overtuigingskracht om onze doelen na te streven zonder aan authenticiteit te verliezen in een opgelegd kader.
VERSTERKING: We creëren een klimaat waar iedereen kan groeien en op zijn eigen tempo zijn kwaliteiten kan ontdekken.

De organisatie heeft 3 secretariaten: Brussel (inclusief een werking gericht op Vlaams-Brabant), Antwerpen en Gent.

Meer info over JES vzw op www.jes.be

Voor het secretariaat in Gent zijn wij op zoek naar een vormingswerker voortrajecten (m/v)
Functie
Met Effect organiseert JES in Gent en Brussel voortrajecten voor jongeren (16-18 jaar) uit de Centra Leren en Werken (de vroegere centra deeltijds onderwijs).
Voor de jongeren die geen werk vinden omdat ze de vereiste sociale vaardigheden ontbreken, bestaat het voortraject. Het voortraject van JES vzw vertrekt vanuit de leefwereld van de jongeren met bijzondere aandacht voor de individuele ontwikkeling van jongeren. De werking van de voortrajecten is gericht op het versterken van basis sociale vaardigheden en het verhogen van weerbaarheid van jongeren zodat ook zij kunnen aansluiten op de samenleving in het algemeen, en het reguliere arbeidscircuit in het bijzonder.

De medewerker voortrajecten werkt volgens de principes van het participatief en competentiegericht werken in een geïntegreerde jeugdwerkcontext.

Takenpakket
 Begeleiden van jongeren in hun ontwikkelingstraject
 Starten van creatieve processen met de doelgroep gericht op het ontwikkelen van sociale vaardigheden
 Projectwerking met de doelgroep rond arbeidsmarktgerichte thema's
 Contacten met derden (Centra Leren en Werken, bedrijven, werkgevers, …) ifv opvolging van jongeren
 Administratief werk (registratie, informatiedoorstroming, bijhouden opvolgingssystemen)
 Trajectbegeleiding van de doelgroep ifv toeleiding naar tewerkstelling (brugprojecten of reguliere tewerkstelling)
 Deelname aan interne overlegmomenten
 Netwerking met bedrijven&werkgevers ifv werkervaringsmomenten voor de jongeren
Profiel
Kennis en ervaring:
 Minimaal A1-diploma in sociale richting of gelijkwaardig door ervaring
 Aantoonbare kennis en affiniteit met de doelgroep
 Ervaring met jeugdwerk(methodieken);
 Kennis van instellingen en organisaties op verschillende levensdomeinen die nodig zijn bij het opstellen en uitvoeren van competentietrajecten

Vaardigheden
 Creatief: Originele of nieuwe ideeën en oplossingen kunnen bedenken
 Zelfstandig: structuur aanbrengen in de eigen taken
 Plannen en organiseren: doelen en prioriteiten bepalen en benodigde acties, tijd en middelen aangeven om deze doelen te verwezenlijken
 Samenwerken: op effectieve wijze (mee)werken aan een gezamenlijk resultaat, ook wanneer het niet direct een persoonlijk belang dient.
 Resultaatgericht: concrete en gerichte acties ondernemen om doelstellingen te behalen of te overstijgen.
 Netwerken kunnen opbouwen en onderhouden;

Houding en gedrag
 Stressbestendig
 Inlevingsvermogen: Zich bewust zijn van de houding, gevoelens en omstandigheden van anderen en van de invloed van het eigen gedrag op hen
• Flexibel: zich bij veranderende omstandigheden (omgeving, werkwijzen of mensen) gemakkelijk aanpassen
• Zelfontwikkeling
Inzicht verwerven in de eigen identiteit, waarden, sterke en zwakke kanten, interesses
en ambities en op basis hiervan acties ondernemen om competenties zonodig verder te
ontwikkelen.
Aanbod
 4/5de contract van bepaalde duur met kans op verlenging
 Barema PC 329
• Gratis woon/werkverkeer bij gebruik van openbaar vervoer of fietsvergoeding
• Een afwisselende en inhoudelijk uitdagende functie met veel ruimte voor initiatief
• Professionele ontwikkelingskansen in een dynamische organisatie.
• Aandacht voor de balans werk en privéleven dankzij flexibele werkuren, flexibele recuperatie
• Mogelijkheid tot bijscholing en het volgen van vorming in functie van de job
• Indiensttreding half augustus 2018
Solliciteren
Contactpersoon: Griet De Wachter
Reageren voor: 04/07/2018

Meer info: Griet De Wachter, Coördinator Gent griet.dewachter@jes.be of tel. 09/233 88 05 Geïnteresseerd? Gelieve duidelijk in je brief volgende referentie ref. G20180704 aan te duiden. Je motivatiebrief en CV met ref. G20180704 stuur je voor ten en met 4 juli 2018 naar Job.gent@jes.be of JES vzw t.a.v. Els Van Effelterre Werkhuizenstraat 3 1080 Brussel VOOR JES VZW ZIJN GELIJKE KANSEN BELANGRIJK ONGEACHT AFKOMST, GESLACHT, LEEFTIJD EN HANDICAP