Deeltijds Vrijwilligerswerk


Organisatie
Scaramouche en Straatwoordenaar vzw
Straatwoordenaar vzw …

Straatwoordenaar is een sociaal-culturele-artistieke organisatie die buurtbewoners en buurten verbindt.

Projecten:

● De Huiskamerclub – buurtverbindend platform in huiskamers, woonboten, garages,...
● Kamernest – sociaal – artistiek buurtfestival – bewoners en – organisaties uit Gent gaan een jaar lang samen aan de slag om het festival te maken. Straatwoordenaar is de gids en verbinder in het verhaal.
● Buurt(huis)werking aan de watersportbaan – creatie van een veilige ontmoetingshaven voor buurtbewoners en – organisaties

Scaramouche vzw …

Scaramouche of het symbolische masker is een metafoor voor de talenten die men in zich heeft.
De vzw heeft tot doel de kinderen/tieners/jongeren die minder kansen krijgen in de huidige maatschappij hun eigen maskers of talenten te leren ontdekken. Ze leren op die manier zich zelf beter kennen, zich verder ontwikkelen en groeien in hun talenten.

Vzw Scaramouche wil vanuit de methode ervaringsgericht leren vrije tijd en vormingsactiviteiten aanbieden in binnen-en buitenland.
Functie
Scaramouche vzw en Straatwoordenaar vzw zijn beiden organisaties die werken aan een financieel duurzaam model. Concreet betekent het dat ingezet wordt op subsidies, sponsoring, mecenaten en giften. Gelijklopend zetten beide vzw’s eveneens in op het genereren van eigen inkomsten om op termijn hoofdzakelijk zelfbedruipend te zijn.

De taken van een fondsenwerver zijn heel uiteenlopend:

● subsidie -en sponsordossiers schrijven (projectteksten schrijven, begroting opmaken,...),en opvolgen (financieel verslag, inhoudelijk verslag, structuur aanbrengen, deadlines in kaart brengen, ...)
● financiële kanalen zoeken en verwerken in een overzicht
● een relevant netwerk uitbouwen
● contacten met de financiële partners onderhouden
● verslag uitbrengen naar beide vzw’s
● ondersteuning boekhouding in functie van de verworven fondsen
● relevante vorming volgen
● overleg met medewerkers (team, werkgroep,…)
Profiel
Je bent een geëngageerde creatieveling die graag met cijfers, teksten en mensen werkt. De locatie waar je werkt is vrij te bepalen, m.a.w. , je werkt graag van thuis uit of op een deelwerkplek.

Je hebt ervaring met het werven van fondsen en wil die inzetten voor beide vzw’s.
Binnen het team ga je regelmatig (frequentie: af te stemmen met het team) in overleg met de medewerkers om af te stemmen waar de organisaties nood aan hebben.

De manier hoe je het aanpakt en uitvoert bepaal je zelf, respecteer hierbij de visie en de missie van Scaramouche en Straatwoordenaar.

Aanbod
Je krijgt een vrijwilligerscontract waarin:

● omschreven staat wat je takenpakket is
● een vrijwilligers- of stagereglement opgenomen is.
● de tijdsbesteding is aangeduid

Scaramouche en Straatwoordenaar bieden de kans om ervaring op te doen en je cv te verrijken.
Meermaals per jaar wordt een activiteit georganiseerd voor alle vrijwilligers, stagiairs en medewerkers om elkaar beter te leren kennen en te bedanken voor de inzet.
Solliciteren
Contactpersoon: Saidjah
Reageren voor: 13/09/2018

Heb je interesse om de vzw’s te leren kennen en mee te helpen schrijven aan hun verhaal als fondsenwerver neem dan contact op via info@straatwoordenaar.be of 0479 84 80 90 (Saidjah) Wens je bijkomende inlichtingen aarzel dan niet om contact op te nemen.