Voltijds Vast


Organisatie
Riso Vlaams-Brabant vzw
Riso Vlaams-Brabant is erkend is als Regionaal Instituut voor Samenlevingsopbouw.
Opbouwwerkers en buurtwerkers zetten in op het garanderen van grondrechten voor maatschappelijk kwetsbare groepen. Dit doen we door gemeenschappelijke problemen van maatschappelijke achterstelling en sociale uitsluiting weg te werken. Onze focus ligt op mechanismen en structuren die situaties van achterstelling en uitsluiting veroorzaken en in stand houden. Daartoe zetten we projecten op waarmee we naar duurzame oplossingen zoeken voor structurele problemen in de maatschappij.

Riso Vlaams-Brabant organiseert reeds vele jaren – in nauwe samenwerking met de stad Leuven – buurtwerk in de wijk Casablanca. Deze wijk in de deelgemeente Kessel-Lo wordt gekenmerkt door een grote diversiteit en door de centraal gelegen sociale woonwijk. De basiswerking voorziet in een aanbod voor volwassenen, jongeren en kinderen dat zowel ontmoeting, vrije tijd en vorming omvat. Aanvullend werkt Riso Vlaams-Brabant in deze wijk specifiek rond de thema’s maatschappelijk dienstverlening, onderwijs, arbeid en (geestelijke) gezondheidszorg.
Functie
Riso Vlaams-Brabant zoekt voor haar werking in de wijk Casablanca te Leuven
een nieuwe, enthousiaste collega
• voor wie de buurt een vat vol mogelijkheden is om mee aan de slag te gaan
• voor wie elke bewoner een krachtbron is om concreet iets te betekenen in de buurt
• die dichtbij mensen het beste functioneert
• die organisaties en beleid weet te prikkelen en te engageren om mee in te investeren in de buurt
• die met een stevige portie positiviteit en de nodige zorg het beste uit mensen weet te halen
• voor wie maatschappelijk kwetsbare mensen en groepen steeds de eerste referentie zijn bij de ontwikkeling van nieuwe initiatieven of beleid

een nieuwe enthousiaste collega
• voor wie de leefwereld van jongeren als een natuurlijk biotoop aanvoelt
• die door actie gedreven wordt
• die het beste uit jongeren weet te halen, kan activeren, bemiddelen en confronteren
Profiel
Wie dit mee wil waarmaken moet volgens Riso Vlaams-Brabant
• inzicht en voeling hebben
- met de mechanismen van achterstelling en sociale uitsluiting
- met de factoren die mensen en groepen maatschappelijk kwetsbaar maken
- met nieuwe maatschappelijke bewegingen, stadsontwikkeling en veranderingsprocessen
• gedreven worden door het werken met mensen
- wil vooral werken met mensen i.p.v. voor mensen
- beweegt zich vlot tussen mensen waartussen alle vormen van diversiteit aanwezig zijn
• samenwerken als tweede natuur hebben
- actief samenwerking opzoeken met organisaties en instanties op alle levensdomeinen
- een netwerk binnen het beleid uitbouwen


Riso Vlaams-Brabant verwacht hierbij
• dat je minimaal in het bezit bent van een bachelordiploma (voorkeur sociale / sociaal-culturele / pedagogische wetenschappen) of gelijkwaardig door ervaring
• dat je wenselijk 3 jaar relevante ervaring kan voorleggen
• dat je bereid bent tot avond- en weekendwerk
Aanbod
Riso Vlaams-Brabant biedt
• Een contract van onbepaalde duur - 100% VTE
• Verloning volgens PC 329 – barema B1c
http://www.som.be/site/public/store/Service/Baremas/WBarema319_01-2017_07.pdf
• Standplaats : jongerenlokaal Casablanca – Prins Regentplein 59 te Kessel-Lo (Leuven)
• Je werkt binnen een team met 2 directe collega’s (buurtwerker en kinderwerker) en binnen een breder team van in totaal 8 personen
Solliciteren
Contactpersoon: Hilde Timmermans
Reageren voor: 27/03/2018

Solliciteren • De functieomschrijving en een eerste blik op de job vind je op risovlb.be/vacatures • Ben je geïnteresseerd, bezorg dan je motivatiebrief en CV uiterlijk 26 maart 2018 aan hilde.timmermans@samenlevingsopbouw.be met als onderwerp ‘sollicitatie Casablanca’ • De sollicitatiegesprekken gaan door in de week van 16 april Meer info over Riso Vlaams-Brabant vind je op www.risovlb.be. Voor meer info over de vacature kan je terecht bij: Erik Beatse erik.beatse@samenlevingsopbouw.be T 016 46 85 11 | M 0486 28 75 11