Voltijds Tijdelijk


Organisatie
VZW VLAAMSE ERFGOEDBIBLIOTHEEK
De Vlaamse Erfgoedbibliotheek is een netwerkorganisatie van en voor erfgoedbibliotheken in Vlaanderen. De vzw ontwikkelt projecten rond en doet onderzoek naar de ontsluiting, de digitalisering en de conservering van erfgoedcollecties. Verder zorgt ze voor expertise-uitwisseling en deskundigheidsopbouw in de sector en sensibiliseert ze het publiek voor het rijke bibliotheekerfgoed dat in Vlaanderen aanwezig is. Ze doet dit steeds op een kwaliteitsvolle en innovatieve manier. Hiervoor won ze in 2013 de Cultuurprijs voor Cultureel Erfgoed van de Vlaamse overheid.
Functie
HET PROJECT: DE DIGITALE BIBLIOTHEEK VOOR DE NEDERLANDSE LETTEREN
De DBNL is een digitale collectie van teksten die behoren tot de Nederlandse letterkunde, taalkunde en cultuurgeschiedenis van de vroegste tijd tot heden. De collectie representeert het hele Nederlandse taalgebied en komt tot stand door een samenwerking tussen de Taalunie, de Vlaamse Erfgoedbibliotheek en de Koninklijke Bibliotheek (KB) te Den Haag.
Het beleid rond de DBNL wordt sinds 2015 bepaald door de Commissie DBNL, waarin de drie hierboven genoemde organisaties vertegenwoordigd zijn. De Taalunie financiert het project en de KB is als uitvoerder verantwoordelijk voor o.a. de digitalisering en ontsluiting van de teksten. De Vlaamse Erfgoedbibliotheek neemt eveneens een aantal taken op zich en vertegenwoordigt de Vlaamse stem in dit project.
Sinds januari 2018 is een nieuwe beleidsperiode gestart. Hierover lees je meer in het Beleidsplan DBNL 2018-2020. Daarin legt de Commissie DBNL de focus op de kerntaken van de DBNL en het vergroten van de maatschappelijke impact van dit project, o.a. door het hergebruik van de DBNL-collectie in verschillende vormen en via verschillende kanalen te stimuleren. Verder wil de Commissie tot een representatief evenwicht tussen Vlaanderen en Nederland komen door bij de selectie extra aandacht te hebben voor materiaal uit Vlaanderen, werk te maken van een collectieve overeenkomst met Vlaamse auteursrechtorganisaties en het gebruik van de DBNL in Vlaanderen via diverse initiatieven sterker te promoten.
Om dit aan Vlaamse zijde te realiseren, zoekt de Vlaamse Erfgoedbibliotheek een deskundige, gedreven en praktische netwerker, die onze kleine maar dynamische ploeg wil versterken. Deze getalenteerde m/v/x werkt daarbij nauw samen met de DBNL-coördinator van de KB.

DE FUNCTIE
- Je bent binnen de Vlaamse Erfgoedbibliotheek en voor actoren en activiteiten in Vlaanderen het aanspreekpunt voor het project DBNL.
- Je ondersteunt de (Vlaamse vertegenwoordiging in de) verschillende DBNL-organen: je bereidt mee de vergaderingen van de Commissie DBNL voor, je houdt contact met de pool van deskundigen en je bent secretaris van de Werkgroepen Content en Auteursrechten die de Commissie DBNL adviseren over de werken die moeten gedigitaliseerd worden en de bijhorende rechtenproblematiek. Je komt daarbij op voor de belangen van Vlaanderen.
- Je bouwt actief aan je netwerk in Vlaanderen en organiseert overleg tussen de verschillende actoren via het Overleg Vlaanderen. Je zorgt ervoor dat diverse actoren participeren aan de (realisatie van) diensten en activiteiten van de DBNL.
- Je zet samen met partners initiatieven op die de zichtbaarheid en het gebruik van de DBNL in Vlaanderen verhogen.
- Je coördineert de regelmatige en vlotte aanvoer van nieuwe teksten uit Vlaanderen.
- Je verzorgt samen met de KB en hun DBNL-coördinator de communicatie over het project.
- Je onderzoekt en stimuleert samen met de KB hergebruik van DBNL-data in Vlaanderen.
- Je helpt de KB bij de realisatie van een auteursrechtenregeling voor Vlaanderen.
Profiel
DE COMPETENTIES
Onze projectmedewerker:
- heeft een masterdiploma.
- heeft minimum 2 jaar relevante en aantoonbare ervaring op het vlak van:
o het Nederlandstalige boek- en letterenveld, met focus op Vlaanderen
o digitalisering
- heeft goede kennis van:
o het Vlaamse onderwijs- en onderzoeksveld
o bibliotheeksystemen/catalogi
o marketing en communicatie
o Belgische auteursrechten
- bezit de volgende competenties of is bereid deze verder te ontwikkelen:
o Samenwerking
o Klantgerichtheid
o Resultaatgerichtheid
o Flexibiliteit
o Analyse
o Netwerken
o Strategisch handelen
o Plannen en organiseren
o Onderhandelen
o Communicatie
- kan meteen starten, bij voorkeur op 2 april 2018.
Aanbod
- We bieden een voltijds contract aan van bepaalde duur (1 jaar) met kans op verlenging. De opdracht wordt verloond volgens het barema A1a van de stad Antwerpen, aangevuld met maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering en een sociaal abonnement voor woon-werkverkeer of een fietsvergoeding. Het arbeidscontract volgt het Paritair Comité 329, sociaal-culturele sector. Relevante beroepservaring kan tot maximum 4 jaar in aanmerking genomen worden.
- Het is een functie met een afwisselend takenpakket die je de mogelijkheid geeft om ervaring op te doen met internationale samenwerking en een breed netwerk uit te binnen de bibliotheek-, letteren- en cultureel-erfgoedsector en de onderwijs- en onderzoekswereld.
- Jouw bureau staat in hartje Antwerpen maar je werkt samen met organisaties in heel Vlaanderen. Je zal ook regelmatig naar Den Haag reizen.
Solliciteren
Contactpersoon: Eva Wuyts
Reageren voor: 25/02/2018

- Stuur vóór 25 februari 2018 een uitgebreid curriculum vitae met de vermelding ‘sollicitatie projectmedewerker dbnl’ naar info@vlaamse-erfgoedbibliotheek.be. Beschrijf in jouw mail wat jou precies aantrekt in de functie en hoe je die concreet denkt in te vullen met jouw kennis en kwaliteiten. Op basis van de motivatie en het curriculum vitae wordt een eerste selectie gemaakt. Geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een eerste gesprek in Antwerpen, vermoedelijk op 5 of 6 maart 2018. Een selectie van deze kandidaten wordt in de week van 19 maart 2018 opnieuw uitgenodigd voor een case en een uitgebreid interview. - Deze functie staat open voor iedereen. De Vlaamse Erfgoedbibliotheek stimuleert gelijke kansen en diversiteit en werft aan op basis van competenties, ongeacht leeftijd, geslacht, afkomst, levensvisie of functiebeperking. - Indien je nog vragen hebt over deze vacature of de gevraagde competenties kan je contact opnemen met de Vlaamse Erfgoedbibliotheek via 03 338 87 92 of info@vlaamse-erfgoedbibliotheek.be. Meer informatie over de Vlaamse Erfgoedbibliotheek vind je op www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be. Meer info over de DBNL lees je op www.dbnl.org.