Voltijds Vast


Organisatie
Stadsbestuur Blankenberge
Functie
De cultuurfunctionaris-directeur verzekert de dagelijkse leiding en coördinatie van het cultuurcentrum. De cultuurfunctionaris-directeur staat in voor een optimale taakverdeling en is verantwoordelijk voor de snelle horizontale en verticale communicatie evenals voor de goede werking van de dienst en de zorgvuldige afhandeling van alle. De cultuurfunctionaris-directeur beslist over eventuele delegatie van taken aan bepaalde personeelsleden.
Profiel
1° minstens 18 jaar oud zijn
2° minstens houder zijn van een bachelordiploma of van een gelijkwaardig diploma
3° minstens 2 jaar relevante ervaring bezitten (aantoonbaar) bij voorkeur als leidinggevende
4° houder zijn van het rijbewijs B
5° slagen voor de selectieproeven.

Aanbod
voltijdse aanwerving (statutair) + aanleggen werfreserve voor de duur van twee jaar
Solliciteren
Contactpersoon: Danielle Lauwereyns
Reageren voor: 14/02/2018

stuur uw brief of e-mail (personeelsdienst@blankenberge.be), vergezeld van een cv, kopie diploma, bewijs van relevante ervaring, kopie van rijbewijs B, uittreksel uit het strafregister