Deeltijds Vrijwilligerswerk


Organisatie
Stripgids (Strip Turnhout vzw)
Stripgids is hét kennisknooppunt over het actuele beeldverhaal en het striperfgoed in Vlaanderen. Stripgids stimuleert de verwondering, de nieuwsgierigheid, de kennis, de creativiteit en het lees- en kijkplezier bij lezers en stripmakers. Stripgids verbindt daarnaast ook het stripbedrijf, de cultuursector en de brede samenleving.
Functie
Strip Turnhout vzw is de uitgever van Stripgids en van stripgids.org.

Wij zijn op zoek naar gedreven en onafhankelijke bestuurders die binnen de raad van bestuur bijdragen aan de realisatie van de missie van Stripgids. In een voor media snel wisselende en uitdagende omgeving, waarbij ook het verdienmodel steeds meer onder druk komt te staan, tekent de raad de strategische lijnen uit.
De huidige Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur bestaat uit: Bart Wuyts (voorzitter), Koen Clement, Koen Leemans, Staf Pelckmans, Wendy Schruers, Karl van den Broeck, Walter Boogers (enkel AV), Jan Smet (erevoorzitter en AV).

Uit de statuten van Strip Turnhout vzw:
• “De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur van minimaal drie en maximaal negen bestuurders. Zij oefenen hun mandaat kosteloos uit.
• De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering op voordracht van de leden.
• De bestuurders worden benoemd voor een onbepaalde termijn.

Bij de samenstelling van de Raad van Bestuur, zal gestreefd worden naar diversiteit, naar geslacht en naar etnische origine.

Profiel
De bestuurders geven strategische ondersteuning aan het operationele team.
De aanwezigheid van relevante competenties staat centraal in de beoordeling van de kandidaturen.

Meer specifiek willen wij de volgende profielen en competenties binnen de RvB aanwezig hebben:

1. een voor Strip Turnhout interessant netwerk
2. kennis en ervaring in media (algemeen)
3. expertise in nieuwe media en nieuwe technologieën
4. aantoonbare betrokkenheid bij de samenleving, literatuur en strips


Uiteraard zoeken we niet alleen de witte raven die al deze kenmerken of competenties combineren. We nodigen u uit om aan te geven welke inbreng u zelf kan doen als (kandidaat)bestuurder.

Strip Turnhout streeft naar een goed evenwicht qua gender en diversiteit en wil kandidaten aanmoedigen die ons toelaten om dat doel te bereiken.

Bestuurders van Strip Turnhout zijn beschikbaar voor 4 à 6 raden van bestuur en 2 algemene vergaderingen per jaar, ook overdag.
Aanbod
U maakt deel uit van een ambitieuze, jonge organisatie die de bakens probeert te verzetten in het strip-, beeldende kunsten- en letterenlandschap.
Solliciteren
Contactpersoon: Bart Wuyts
Reageren voor: 26/02/2018

Wij verwachten uw gemotiveerde kandidatuur (brief + curriculum vitae) ten laatste op 26 februari 2018 om 12 uur, gericht aan de heer Bart Wuyts, voorzitter Strip Turnhout vzw, via info@stripgids.org. Uiterlijk tegen 30 maart 2018 zullen gesprekken plaatsgevonden hebben met de kandidaten met een relevant profiel. Een shortlist van kandidaten zal voorgelegd worden aan de raad van bestuur van 4 juni 2018. De officiële benoeming vindt plaats op de volgende Algemene Vergadering.