Voltijds Vast


Organisatie
Departement Cultuur Jeugd en Media
Wil je graag werken in een historische omgeving waar cultuur centraal staat? Ben je enthousiast, sociaal en zorgvuldig, dan is onderstaande vacature misschien voor jou!
Functie
Het Kasteel van Gaasbeek is gedurende zeven maanden open voor het publiek. Je staat in voor een efficiënt toezicht en bewaking van de publiek toegankelijke ruimtes, conform het wetgevend kader van de wet tot regeling van de private veiligheid (wet “Tobback” van 10/04/ 1990). Samen met de onthaalmedewerkers sta je in voor een publieksvriendelijk onthaal en een aangenaam bezoek aan het kasteel.
Tijdens de maanden dat het kasteel open is voor publiek, van begin april tot de eerste week van november, werken de erfgoedbewakers van 10 tot 18u. Er is structureel weekend- en avondwerk voorzien.

Tijdens de winterperiode (november tot april) en op dagen dat er weinig bezoekers zijn, moeten er kleine onderhouds- of herstellingswerken en administratieve taken uitgevoerd worden, die samen met de directeur/staf opgevolgd moeten worden. Bijvoorbeeld voorraadbeheer, rapporteren welke werkzaamheden uitgevoerd zijn en welke nog op de agenda staan.

Profiel
- Je hebt goede kennis Nederlands
- Je bent in het bezit van het algemeen bekwaamheidsattest bewakingsagent of de akte van bekwaamheid van erfgoedbewaker of je bent bereid in het eerste jaar van tewerkstelling de opleiding te volgen met het oog op het behalen van de akte van bekwaamheid van erfgoedbewaker. Als de akte niet wordt behaald, zal de arbeidsovereenkomst worden beëindigd.
- Je hebt ervaring met alarmsystemen.
- Je kent het wettelijk kader waarbinnen interne bewakingsdiensten functioneren.
- Je kent de vigerende veiligheidsprocedures in musea.
- Je hebt goede kennis van MS Office tools.
- Je vindt je niet in één van de onverenigbaarheden zoals voorzien in artikel 6 van de wet tot regeling van de private veiligheid van 10 april 1990.


Aanbod
- Je wordt aangeworven in een contract van onbepaalde duur
- Je komt terecht in een dynamische organisatie die oog heeft voor innovatie en die een permanente verbetering van de dienstverlening nastreeft.
- Je krijgt ruime mogelijkheden wat vorming, bijscholing en ondersteuning met moderne ICT-middelen betreft.
- Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met de privésituatie: zo bieden wij je 35 dagen vakantie per jaar bij voltijdse tewerkstelling.
- Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en je hospitalisatieverzekering worden vergoed door je werkgever.
- Alle personeelsleden ontvangen maaltijdcheques (van 7 euro per gewerkte dag)
- Je wordt aangeworven in de graad van technisch assistent (rang D1) met de bijbehorende salarisschaal.
- Relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige kan worden erkend door de lijnmanager op basis van de functievereisten. Je aanvangssalaris is minimaal 2.119 euro (brutosalaris, aangepast aan de huidige index), reglementaire toelagen niet inbegrepen.
- Je eerste maand vormt een inloopperiode met een individueel programma.

Meer weten over werken bij de Vlaamse overheid?
www.werkenvoorvlaanderen.be

Solliciteren
Contactpersoon: sollicitaties@cjsm.vlaanderen.be
Reageren voor: 22/02/2018

Om een objectieve vergelijking tussen alle kandidaten mogelijk te maken, zullen enkel sollicitaties via het opgelegde sollicitatieformulier in aanmerking komen. Je kandidatuur wordt enkel in aanmerking genomen als: - je het sollicitatieformulier gebruikt - je je kandidatuur uiterlijk op 22 februari naar ons stuurt (de datum van poststempel of datum verzending mail geldt hiervoor als bewijs). Je stuurt het sollicitatieformulier naar: sollicitaties@cjsm.vlaanderen.be Indien per post, stuur je het naar: Departement Cultuur, Jeugd en Media t.a.v. Ronny Pitteljon Arenbergstraat 9