Deeltijds Vast


Organisatie
Gigos vzw (SACA)
Met een open blik en steeds in dialoog met de Genkse jeugd, mikt Gigos jeugdwelzijnswerk op het creëren van extra kansen, leefwereldverbreding en op het aanwenden van een kritische blik. Gigos is werkzaam in vijf wijken (Genk) waar een vrijetijdsaanbod wordt voorzien voor kleuters, kinderen, tieners en jongeren. Een andere wezenlijke pijler binnen Gigos is het Saca-team, de sociaal-artistieke werking die als een rode draad doorheen de wijken loopt. Saca voorziet zowel korte als langere trajecten en werkt in sommige wijken ook met vaste groepen. Een kunstzinnige prikkel of een artistieke onderdompeling (multimediaal) kan een groep en/of individu een impuls of meer geven om een eigen talent te ontplooien.
Functie
Als nieuwe saca-medewerker sta je steeds klaar voor kinderen, tieners en jongeren die, in relatie tot een steeds veranderende wereld, een nood hebben om via artistieke ontplooiing hun persoonlijkheidsontwikkeling te versterken. Je bent werkzaam in het huidige atelier Zwiep te Waterschei, waar de focus ligt op talentontwikkeling en artistieke expressie bij jongeren tussen 15 en 25 jaar - echter werk je sporadisch ook met andere leeftijdsgroepen - en dit steeds in hun vrijetijd. Zwiep is gericht op de beeldende kunsten (gaande van beeldende expressie tot installatiekunst) met als specifieke pijler fotografie. Je kent de beginselen van de fotografische principes of bent bereid je hierin (vanuit jouw functie) bij te scholen. Hoe dan ook hou je van ‘het beeld’ en weet je hoe je via artistieke methodieken een groep jongeren hierin kan enthousiasmeren. Je bemiddelt bij groepen jongeren en kanaliseert energie en creatieve input opdat jongeren zelf hun verhaal/idee/concept kunnen ‘verbeelden’. Belangrijk naast de artistieke vaardigheden, zijn dan ook de pedagogische skills. Je weet hoe je een groepsdynamisch proces kunt aangaan, rekening houdend met de context van ieder individu. Een beeldend atelier als Zwiep verdient tevens een sterke online beeldvorming. Samen met hen kun je de jeugd het online platform bieden dat ze verdienen. Lees: je bent dus niet schuw voor social media.

www.zwiep.be
Profiel
De nieuwe sociaal-artistiek medewerker:

- biedt flexibel artistiek maatwerk (beeldend multimediaal/affiniteit met fotografie).
- combineert artistieke en pedagogische competenties door opleiding en/of ervaring.
- onderschrijft de visie van zowel jeugdwelzijnswerk als sociaal-artistiek werk.
- vertrekt vanuit een geloof in ieders kunnen, inspireert en streeft naar impact.
- gaat opbouwende artistieke en creatieve processen aan.
- wakkert goesting aan en kan eenieders talent detecteren en waarderen.
- is begaan met de actualiteit en leefwereld van de jeugd.
- heeft voeling met en inzicht in de Genkse context.
- kan de noden van de groepen inschatten en treedt daarin op als mentor en vertegenwoordiger.
- kan een brug vormen tussen de jeugd en relevante maatschappelijke en dus ook artistieke en culturele instellingen.
- heeft interesse in het bredere veld van kunst en cultuur.
- weet wat cultuurparticipatie is en integreert dit in de werking.
- heeft kennis van social media.
- kan zelfstandig een planning opstellen en volgen.
- heeft organisatorische vaardigheden (m.b.t. excursies, projecten, expo’s,... )
- is flexibel (bereid tot avond- en weekendwerk).
- is assertief.
- beschikt over sterke sociale en verbale vaardigheden.
- kan deadlinegericht werken.
- beschikt over rijbewijs B.
Aanbod
- vaste uitvalsbasis te Zwiep (2 personen).
- werkzaam in en de missie uitdragend van een zeskoppig Saca-team.
- een flexibele en multidisciplinaire werkomgeving.
- mogelijkheden om jezelf te ontplooien.
- een contract van 19 uur voor onbepaalde duur.
- een interessante verlofregeling.
- een verloning volgens paritair comité 329.01.
Solliciteren
Contactpersoon: Liesbeth Indeherberge
Reageren voor: 19/02/2018

Stuur uiterlijk 18 februari 2018 jouw kandidatuur - met curriculum vitae, motivatiebrief en eventueel portfolio - door naar liesbeth.indeherberge@gigos.be. Een volgende ronde (met persoonlijk gesprek) staat ingepland op donderdag 22 februari 2018. Liesbeth Indeherberge - coördinator SACA/OnStim - 0485 879 322