Voltijds Vast


Organisatie
Gemeentebestuur Brecht
Functie
Het gemeentebestuur van Brecht gaat over tot de aanleg van een werfreserve voor de toekomstige vacature van een contractuele cultuurconsulent. Bij het vacant verklaren van de functie wordt een contractuele functie van onbepaalde duur aangeboden met ingang van 1 mei 2018. (aanwervingsprocedure met aanleg van een werfreserve voor de duur van één jaar)

1 contractuele cultuurconsulent (B1-3) – 38/38u
Als cultuurconsulent ben je verantwoordelijk voor de podiumprogrammatie van GC Brecht. Per jaar organiseer je - met aandacht voor verschillende doelgroepen- zo’n 35 vrije voorstellingen (muziek, theater, comedy, …) en 15 schoolvoorstellingen. Bij de voorstellingen zorg je voor de productionele omkadering, ontvangst van artiesten en het vlot verloop van de avond. Je zorgt zelfstandig voor de promotie via seizoensbrochure, website en andere mediakanalen. Ook de financiële en administratieve afhandeling behoort tot je taken.

Verder zorg je voor ondersteuning bij culturele activiteiten en doe je de opvolging van de zaalverhuur voor de gemeentelijke cultuurinfrastructuur (procedures, software, facturatie, …).

Als medewerker van de cultuurdienst werk je samen met de collega’s aan een dynamisch cultuurbeleid voor Brecht.
Profiel
Je bent thuis in de culturele sector; podiumprogrammatie kent voor jou geen geheimen;
je kan met een moderne communicatie en promotie een divers publiek aantrekken voor culturele activiteiten;
je kan zelfstandig en gestructureerd werken, beschikt over een grondige basis administratieve vaardigheden en kan accuraat budgetten beheren;
je kan goed plannen en organiseren;
je bent flexibel en stressbestendig;
je bent klant- en publieksvriendelijk;
je bent bereid om veel avond- en weekendwerk te doen;
basiskennis van techniek is een pluspunt;
je bent in het bezit van een bachelordiploma;
je bent in het bezit van een rijbewijs B.
Aanbod
De wedde
Het maandloon voor de betrekking van contractueel cultuurconsulent (B1-3) à rato van 38 uren prestaties per
week, rekening houdend met 0 en 8 jaar anciënniteit :
Aanvangswedde (B1-3): (dd. 01 januari 2018)
Loon* Gehuwd/samenwonend ongehuwd
Bruto – 0 jaar anc € 2462,69 € 2437,59
Bruto - 8 jaar anc € 2691,39 € 2691,39
Dit bedrag is o.a. afhankelijk van de gezinssituatie.
*Indien je jaren anciënniteit hebt opgebouwd in de openbare dienst komen deze in aanmerking voor de
vaststelling van de wedde en is de maandwedde ook hoger dan hierboven vermeld.
Anciënniteiten opgebouwd in de privé-sector komen eveneens in aanmerking voor de vaststelling van de
geldelijke anciënniteit als die beroepservaring relevant is voor de functie waarin het personeelslid wordt
aangesteld. Voornoemde jaren worden meegerekend tot een beloop van maximum 8 jaar.
Sociale voordelen
 maaltijdcheques van 8,00 euro à rato van het aantal gewerkte uren
 voetgangers- en fietsvergoeding van 0,23 euro per kilometer voor niet-gemotoriseerde verplaatsing van
woon/werkverkeer
 gratis hospitalisatieverzekering
 volledige terugbetaling van openbaar vervoer indien gebruikt voor woon/werkverkeer
Werktijden/locatie
Prestatiebreuk : 38/38
Werktijden: de administratie kent het systeem van glijtijden. Binnen de normale permanentieafspraken kan men
zelf begin- en eindtijd bepalen. Tijdens de volgende uren dient men aanwezig te zijn :
09.00 – 12.00 u en 13.30 – 16.00 u en maandag van 18.00 – 20.00 u
U dient bereid te zijn tot regelmatig avond- en weekendwerk.
Standplaats : Dienst Vrije Tijd, Gemeenteplaats 1, 2960 Brecht
Statuut/opbouw werfreserve
Bij het vacant vallen van de functie wordt een contractuele functie van onbepaalde duur aangeboden met ingang
van 1 mei 2018 of zo snel als mogelijk.
Alle geslaagde kandidaten worden in volgorde van de rangschikking opgenomen in een werfreserve voor
één jaar (verlengbaar tot een totale duur van max. 3 jaar).
Solliciteren
Contactpersoon: vera.deceulaer@brecht.be
Reageren voor: 13/02/2018

Kandidaatstelling: De schriftelijke kandidaturen moeten, samen met een CV, kopie van een bachelordiploma, rijbewijs B en een recent uittreksel strafregister (max 3 maanden oud) toekomen bij het college van burgemeester en schepenen, Gemeentepark 1, 2960 Brecht en dit uiterlijk op 13 februari 2018 om 12.00 uur ‘s middags (of via e-mail naar sollicitaties@brecht.be). Kandidaten die voldoen aan de aanwervingsvoorwaarden worden uitgenodigd op het schriftelijke gedeelte van het aanwervingsexamen op donderdag 1 maart 2018 om 19.00 uur in het gemeenschapscentrum Jan vander Noot, Mudaeusstraat 9, Brecht. Geslaagde kandidaten worden uitgenodigd voor het mondelinge examen op dinsdag 13 maart 2018 vanaf 16.00 uur. Indien zich meer dan 30 kandidaten inschrijven worden preselecties gehouden.