Deeltijds Vast


Organisatie
De Expeditie
De Expeditie is een open en toegankelijke werk- en ontmoetingsplek voor artiesten, organisaties en burgers in Gent (voormalige ACEC site in GENT, Dok-Noord) . Complementaire artistieke, creatieve en sociale organisaties werken er gedreven en efficiënt samen. De Expeditie huisvest (socio-)culturele organisaties : Cie Cecilia, Vrede vzw, aifoon, JES, Victoria Deluxe, Miramiro en Circuscentrum
De Expeditie biedt werk- en presentatieruimte aan artiesten en organisaties waarbij flexibel wordt ingespeeld op noden inzake ruimte. Binnen de Expeditie worden er verschillend culturele en socio-artistieke activiteiten georganiseerd. De Expeditie zorgt daarbij voor de infrastructurele én logistieke onderbouw en biedt tegelijkertijd een platform aan de diverse inwonende organisaties.
De Expeditie trekt partners aan met een brede maatschappelijke visie en heeft een voorkeur voor lage drempels, avontuur en grensverleggend werken.
De dynamiek van de buurt en stad vormen een belangrijke bron van inspiratie voor de partners van De Expeditie. De Expeditie ziet de locatie als een katalysator voor het sociale, culturele en creatieve weefsel van Dok Noord en brede omgeving.
Functie
Algemeen: in nauwe samenwerking met de medewerkers en bewoners van de expeditie de werking/exploitatie van de Expeditie verder uitbouwen

Verantwoordelijkheden:
- Het verder uitwerken van verhuurmodel en gebruik van ruimtes in de Expeditie
- Het uitwerken en opvolgen van een permanentieregeling bij verhuur.
- Begeleiden van in werking zijnde systemen en procedures voor interne en externe gebruikers van het gebouw. Uitwerken aanvullende systemen.
- Planning en opvolging van agenda.
- Administratieve opvolging externe verhuur.
- Organiseren en faciliteren van vergaderingen (planning, agenda’s en verslagen): bewaken, begeleiden en opvolgen van voortgang van besluiten (afwisselend flankerend, faciliterend, coördinerend, assisterend, …).
- Bewaken van het jaarbudget.
- Bestellingen en voorzieningen kantoren, sanitair, keuken, …
Profiel
Vaardigheden:
- Zeer goede organisatorische skills, goed tijdsbeheer.
- Probleemoplossend denken en handelen.
- Zowel zelfstandig als in klein team kunnen werken.
- Goede mondelinge en schriftelijke communicatie en goed contact met zeer uiteenlopende mensen.
- Prioriteiten zien en in periodes werken onder druk.
- Flexibel en wendbaar in variabele workload.
- Goede IT-skills.

Wat wij vragen:
- Maatschappelijk betrokken
- zin voor initiatief, samenwerking, klantgerichtheid, kwaliteitsvol werken
- minimaal een diploma bachelor of vergelijkbaar door ervaring en beschikken over de vereiste competenties.
- minimaal 3 jaar werkervaring.
- voeling met sociaal-culturele en cultuele sector
- Je kan mensen aansturen en motiveren.
- Bereid tot avond- en weekendwerk
- In Gent wonen of omgeving is een troef
Aanbod
- Een uitdagende job in een culturele omgeving in volle ontwikkeling.
- Een halftijds contract van onbepaalde duur.
- Loon volgens pc 304
Solliciteren
Contactpersoon: info@de-expeditie.be
Reageren voor: 11/02/2018

Stuur je motivatiebrief, CV en referenties vóór 11 februari 2018 naar de Expeditie vzw Dok Noord 4F, 9000 Gent of via info@de-expeditie.be