Deeltijds Vast


Organisatie
Buurthuis Bonnevie
Buurthuis BONNEVIE is actief in het centrum van de Brusselse Gemeente Sint-Jans-Molenbeek, een arme buurt, rijk aan culturen.
We werken samen met de bewoners aan de verbetering van de leef- en woonomstandigheden in de buurt.
Functie
De voornaamste opdracht van de medewerker renovatieadvies is de eigenaars van een woning ervan te overtuigen hun woning (ecologisch) te renoveren om hun woonkwaliteit te verbeteren. Hij/zij zal dus:
- De professionele renovatie van woningen aanmoedigen via een proces van renovatie-advies;
- Info verschaffen inzake premies en leningen voor (energiezuinig) verbouwen waarop kandidaat-verbouwers aanspraak kunnen maken;
- De kandidaat-verbouwers helpen bij de aanvraag en analyse van prijsoffertes bij aannemers en bij het opstellen van de dossiers voor de premie-aanvragen;
- De kandidaat-verbouwer bijstaan bij de afhandeling van de administratieve en stedenbouwkundige aanvragen. Als de werken te groot zijn voor de dienst, zal de medewerker- renovatieadvies de kandidaat-verbouwer doorverwijzen naar architecten;
- Hulpmiddelen uitbouwen en organiseren van thematische vergaderingen met de bewoners over thema’s als: kadaster, isolatie, energiebesparing…
-Deelnemen aan teamwerk en uitbouwen van geïntegreerd werken met collega’s;
- Samenwerken met het breder netwerk, zoals: het Netwerk Wonen, de adviesraad voor Huisvesting van Molenbeek
Profiel
- Is in staat om een gebouw te analyseren en de oorzaak van energieverlies vast te stellen;
- Kent de bestaande wetgeving ( de gewestelijke stedenbouwkundige verordening, EPB-certificaat, Brusselse Wooncode) en de politieke context van Brussel (huisvesting, energie en stedenbouw);
- Heeft inzicht in de structuur van het Brussels Gewest en het welzijnswerk
- Kan initiatief nemen, en creatief en zelfstandig werken;
- Is sociaal in de omgang;
- Kan in team werken;
- Kan samenwerken met de lokale en regionale verenigingen en diensten;
- Voelt zich op zijn/haar gemak in onze multiculturele en kwetsbare buurt en legt makkelijk contact met de bewoners;
- Is in staat om een tekst op te stellen, met zin voor analyse en synthese;
- Kan technische informatie en regelgeving verstaanbaar maken voor iedereen en kan een groep animeren;
- Kan gebruik maken van Excel, Word, PowerPoint, Outlook en lay-out;
- Bezit een goede kennis van de tweede landstaal;
- Is bereid om af en toe ook beschikbaar te zijn ’s avonds en in het weekend;
Aanbod
- Een deeltijdse job van 0,6 VTE jobtime , contract van onbepaalde duur
- Salaris volgens paritair comité 329.01, barema B1c of B1b afhankelijk van aanvaarde anciënniteit
- Een gevarieerde en stimulerende job in een dynamisch team dat aan de verbetering van de leef-kwaliteit van de buurt werkt;
- Kans om zich bij te scholen in verband met duurzaam renoveren en de toegang van kwetsbare bevolkingsgroepen tot huisvesting
- Een werkplek in het hart van Molenbeek.
Plaats tewerkstelling
BUURTHUIS BONNEVIE
Bonneviestraat 40
1080 SINT-JANS-MOLENBEEK
Solliciteren
Contactpersoon: Marie-Claire Midgerode
Reageren voor: 17/02/2018

Via e-mail: marie-claire.migerode@bonnevie40.be Contact: Marie-Claire Migerode Indien u meer inlichtingen wenst, kan u contact opnemen met Marie-Claire Migerode, 02 410 76 31 of onze website raadplegen: www.bonnevie40.be. Bezorg uw CV en een motiveringsbrief waarin u ook aangeeft welke kennis en ervaring u kan inbrengen ten aanzien van de werking van Bonnevie Voor 17/02/2018 aan marie-claire.migerode@bonnevie40.be Indien uw kandidatuur weerhouden wordt, wordt u uitgenodigd op een gesprek op vrijdag 2 maart tussen 9:30 en 16:00