Voltijds Vast


Organisatie
D'Broej
D'Broej vzw, “de Brusselse Organisatie voor de Emancipatie van Jongeren”, is het geheel van 8 wijkgerichte jeugdwerkingen in Brussel. D’Broej draagt via het ontwikkelen van initiatieven in de vrije tijd bij tot de emancipatie (zowel individueel als collectief) van kinderen en jongeren in wijken met veel kansarmoede.
De jeugdwerkingen willen via hun activiteiten en projecten kinderen en jongeren sociaal weerbaarder maken en hen vaardigheden, houdingen en kennis aanreiken die helpen bij de ontwikkeling van hun persoonlijkheid alsook hun positie in de samenleving versterken. Bovendien geven ze signalen aan het beleid en zetten ze structurele veranderingen op de maatschappelijke agenda.
D’Broej Centrum West ligt in het hartje van Molenbeek. Centrum West is er voor kinderen en jongeren van 5 t.e.m. 25 jaar en kent een dagelijkse werking na school, tijdens weekends, kampen, via projecten of door internationale uitwisselingen.
Functie
• Als kinder- en jeugdwerk(st)er ben je verantwoordelijk voor de planning, uitwerking, begeleiding en evaluatie van een creatief en gestructureerd aanbod van activiteiten, ateliers en projecten voor kinderen en jongeren tussen 5 en 18 jaar. Dit gebeurt vanuit de visie van Centrum West en in samenwerking met collega’s en lokale partnerorganisaties.
• Voor deze functie zijn wij specifiek op zoek naar iemand om de kinderwerking te ondersteunen en om een meisjesgroep (16-18) verder uit te bouwen en te begeleiden.
• Je werkt regelmatig samen met vrijwilligers en andere leden van het team voor de voorbereiding en uitvoering van activiteiten tijdens weekends en gedurende ateliers en kampen.
• Je vertaalt pedagogische doelstellingen naar activiteiten en resultaten.
• Je houdt je aan de vooropgestelde budgetten, rapporteert en verantwoordt uitgaven aan de co-ordinator.
• Als kinder- en jeugdwerk(st)er ben je medeverantwoordelijk voor de contacten met de ouders, de wijk en het netwerk. Je stimuleert en organiseert maximaal hun participatie in de werking.
• Je neemt deel aan de teamvergaderingen, plannings- en evaluatiedagen en diverse overlegver-gaderingen.
• Je neemt regelmatig deel aan vormingen die je pedagogisch handelen verfijnen.
• Je neemt actief deel aan gemeenschappelijke activiteiten van Centrum West (wijkfeest, zomer-kamp, …).
Profiel
• Je bent gemotiveerd om je via leeftijdsgebonden activiteiten en projecten te engageren voor kinderen, tieners en jongeren.
• Je bent niet bang nieuwe meisjes aan te spreken om de bestaande meisjesgroep uit te bouwen.
• Je hebt reeds ervaring in het jeugdwerk.
• Je hebt een zeer goede kennis van het Nederlands en jij kan een basisconversatie aan in het Frans.
• Vertrouwdheid met de Brusselse context is een grote troef.
• Je hebt inzicht in het begeleiden en opzetten van activiteiten en projecten met kinderen en jon-geren.
• Je kan autonoom werken.
• Je bent creatief en je werkt vernieuwend.
• Je kan zelfstandig werken, neemt initiatief en stuurt regelmatig bij.
• Je bent flexibel en bereid tot regelmatig avond- en weekendwerk en het begeleiden van speel-weken en kampen tijdens schoolvakanties.

Extra uitdagingen
• Een stimulerende begeleider zijn: groepsdynamisch werken, aandacht voor het individu en de groep hebben, conflicten hanteren en werken aan de ontwikkeling van tieners en jongeren.
• Een verantwoordelijke begeleider zijn: regels en afspraken hanteren, verantwoordelijkheid ne-men en correct verslag uitbrengen aan de coördinator.
• Een creatieve, planmatige begeleider zijn: een gevarieerd aanbod bedenken en uitvoeren en hierbij de doelgroep betrekken.
• Een vertrouwenspersoon zijn: deze rol opnemen en discreet deontologisch omgaan met ver-trouwelijke informatie van kinderen, tieners en jongeren.
• Een signaalfunctie vervullen naar het team en eerste lijn hulp kunnen aanbieden aan kinderen, tieners en jongeren die het moeilijk hebben.
Aanbod
Aanbod
• Voltijds of 4/5 contract (bespreekbaar) van onbepaalde duur binnen een ervaren ploeg.
• Een uitdagende job met standplaats D’Broej Centrum West, in het hartje van Molenbeek.
• Verloning conform PC 329.01, met woonwerkvergoeding en telefoonvergoeding.
Solliciteren
Contactpersoon: Rudy Raes
Reageren voor: 23/01/2018

Stuur je motivatiebrief en CV, enkel per e-mail, vóór 23 januari 2018 naar Rudy Raes, coördinator Cen-trum West via rudy.raes@dbroej.be. Voor algemene vragen kan je terecht bij onze personeelsverant-woordelijke iris.de.caluwe@dbroej.be of 0497 55 00 03. De selectiegesprekken vinden plaats op 29 en 30 januari 2018 van 09.00u tot en met 11.00u. Op 24 januari word je op de hoogte gebracht van het exacte moment.