Deeltijds Vast


Organisatie
Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie
Samenlevingsopbouw Antwerpen Provincie is één van de 8 VZW’s in Vlaanderen die erkend en gesubsidieerd worden door de Vlaamse Gemeenschap, via het decreet Maatschappelijk Opbouwwerk. Daarnaast kunnen we nog rekenen op extra middelen van de provincie Antwerpen, het Vlaams Energieagentschap (VEA), het ministerie van Leefmilieu, Natuur en Cultuur en hebben we convenanten met de lokale overheden van Geel en Lier. Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie is een gedecentraliseerde organisatie met een 30-tal mensen in dienst.
Functie
Zoek je een maatschappelijk geëngageerde job? Leg je vlot contact met kwetsbare doelgroepen? Kan je strategisch denken/handelen? Ben je goed in samenwerken?
Dan is deze job misschien iets voor jou!

• We zoeken een gedreven opbouwwerker die actief verbinding maakt met seizoenarbeiders, werkzaam in de land- en tuinbouw. We werken met een bedrijven uit een zevental gemeenten, verspreid over de provincie Antwerpen.
• Hij /zij inventariseert hun (woon-)belangen en behartigt die – indien mogelijk samen met hen.
• Hij /zij zoekt samen met de boeren (en de boerenbond) en de lokale besturen (en de intercommunales IGEMO en IOK) naar een – volgens alle partijen geschikte – huisvesting voor de seizoenarbeiders.
• Hij / zij neemt actief deel aan de stuurgroep die het project coördineert.
• Hij / zij werkt mee aan de verspreiding van de inzichten die uit dit project vloeien.

Het is een troef als je je uit de slag kan trekken in meerdere talen (Veel seizoenarbeiders zijn afkomstig uit Roemenië).
Huisbezoeken, kleine groepsbijeenkomsten, dialoogmomenten … zijn maar enkele activiteiten uit het arsenaal van de opbouwwerker. Dossier vorming en studiewerk maakt een wezenlijk deel uit van de opdracht.
Profiel
• Ervaring in het sociaal-cultureel werk is aanbevolen.
• Avond- en uitzonderlijk weekendwerk
• Kandidaten dienen te beschikken over een rijbewijs en een wagen.
• Deze job vereist de vaardigheden die onder andere tijdens de opleiding ‘sociaal werk’ aangeleerd worden.
• De opbouwwerker beschikt over de competenties vermeld in het functieprofiel (zie bijlage)
Aanbod
• Wij bieden een 4/5 contract
• Verloning volgens het barema en de normering binnen het decreet op het Maatschappelijk Opbouwwerk (PC 329): B1c / B1b
• Standplaats: Mechelen
• Vlottende werkuren met een soepele compensatieregeling voor overuren
• Vergoeding woon/werkverkeer
• Regelmatige vergoede dienstverplaatsingen
• Permanente bijscholing en vorming
• GSM met belkrediet
Solliciteren
Contactpersoon: Louisa Vermeir
Reageren voor: 20/01/2018

Solliciteren kan per mail aan louisa.vermeir@samenlevingsopbouw.be. We verwachten de motivatiebrieven met CV ten laatste op vrijdag 19 januari 2018. Een eerste selectie gebeurt op basis hiervan.