Voltijds Vast


Organisatie
COMEET Cultuuroverleg Meetjesland
COMEET (Cultuuroverleg Meetjesland) is het expertisenetwerk en samenwerkingsplatform voor de cultuursector in de 14 gemeenten van het Meetjesland.
COMEET telt vier grote lijnen waar we regelmatig buiten en tussen kleuren. COMEET is er voor bibliotheken (Regionbib Meetjesland), erfgoed (Erfgoedcel Meetjesland en IOED Meetjesland), lokaal cultuurbeleid en podia. Via ‘UiT in het Meetjesland’ zet COMEET in op regionale cultuur- en vrijetijdscommunicatie en sinds 2017 ijveren we mee voor een UiTPAS in de regio.
Functie
Je bent een aanspreekpunt en de ‘verbindingsofficier’ voor de vele erfgoedcollecties in de regio, die bijna allemaal beheerd worden door vrijwilligers en heel divers van aard zijn (landbouwalaam, ambachtelijke voorwerpen, audiovisueel materiaal, bedrijfserfgoed…).
Je zal een proactieve en/of ondersteunende rol spelen in de registratie en het beheer van deze collecties, alsook in het co-creëren van originele publiekscampagnes. Je doet dit samen met de vrijwilligers die deze collecties beheren, en je bouwt een goede band met hen op.
Je hebt specifieke aandacht voor de erfgoedzorg en voor vragen van de vrijwilligers en cultuurmedewerkers van onze gemeenten.
Daarnaast wordt je ingezet in de dagdagelijkse werking en/of projecten, afhankelijk van je competenties, ervaringen en ambities. Ook ervaring in erfgoededucatie, vrijwilligerswerking en/of digitaal erfgoed wordt in rekening gebracht bij de selectie.
Je doet dit allemaal niet alleen, maar werkt in een team van 6 (niet allemaal voltijdse) collega’s, in het bijzonder met je erfgoedcollega’s, en rapporteert aan de coördinator, die dan rapporteert aan de Raad van Bestuur.
Profiel
COMEET heeft heel wat stakeholders en we zijn er voor hen, flexibiliteit is hierbij noodzakelijk.
Je kan nauwgezet verschillende projecten gelijktijdig beheren en communiceert open met je collega’s hierover. Je respecteert het engagement van vrijwilligers en betrekt hen bij je werk. Databanken schrikken je niet af, en Facebook al evenmin.

Je hebt alvast een streepje voor als:
- Je (een eerste) ervaring hebt met behoud en beheer van collecties roerend erfgoed
- Samenwerken in je bloed zit, in het bijzonder met vrijwilligers
- Je vertrouwd bent met de erfgoedsector
- Je kennis hebt van de regio Meetjesland

Praktisch:
- Je werkt vanuit ons kantoor in Eeklo (op de ABC-site in het stadscentrum), maar zal regelmatig rondreizen in het Meetjesland. Een rijbewijs en auto zijn dan ook noodzakelijk.
- Je kan je bovendien vinden in onze organisatiecultuur: onder de collega’s is er een grote openheid en op kantoor heerst er bij tijden een gezellige drukte. Maar we zijn ook vaak op verplaatsing, ook ’s avonds en sporadisch in het weekend.
- Je bent bij voorkeur houder van een diploma bachelor maar aantoonbare, relevante ervaring kan ook al voldoende zijn.
Aanbod
- Een contract van onbepaalde duur. Bij voorkeur 80% maar 100% is bespreekbaar.
- Een verloning die correspondeert met dat van het gemeentepersoneel (schaal B1-B3). Anciënniteit kan (gedeeltelijk) meegenomen worden.
- Maaltijdcheques (7 euro).
- 30 vakantiedagen.
- Glijdende uren tussen 8u ’s morgens en 20u ’s avonds.
- Mogelijkheid tot occasioneel thuiswerk.
Solliciteren
Contactpersoon: Sebastiaan De Coninck
Reageren voor: 16/01/2018

CV met motivatiebrief ten laatste op dinsdag 16 januari 2018 om 12u per mail aan info@COMEET.be, t.a.v. Veerle Van de Veire. Je motivatiebrief en CV als twee aparte documenten in bijlage toevoegen. De vergelijkende selectieprocedure loopt in februari 2018 in het Nederlands. - Eerste selectie op basis van CV en motivatiebrief. - Mondelinge proef in de week van 26 februari 2018 (deze datum wordt je ten laatste op 1 februari meegedeeld). - Deze selectie zal voorafgegaan worden door een schriftelijke proef. Ofwel door middel van een thuisopdracht, ofwel onmiddellijk voorafgaand aan de mondelinge proef. - Aanstelling door de Raad van Bestuur midden maart 2018.