Voltijds Vast


Organisatie
Teach for Belgium
Wat doet Teach For Belgium?
Teach for Belgium is een vzw, opgericht in 2013, met als missie bij te dragen aan de vermindering van de ongelijkheid in het Belgische onderwijs. Om dat te bereiken rekruteert en selecteert Teach for Belgium kandidaten die een sociale impact willen hebben door les te geven in scholen met een lage sociaaleconomische index. Dankzij een tweejarig professioneel ontwikkelingsprogramma, ontwikkelen de deelnemers van dat programma hun vaardigheden zodat ze een inspirerende leerkracht voor hun leerlingen kunnen zijn.
Het doel van Teach for Belgium is om een Alumnibeweging uit te bouwen die de vereiste kennis en vaardigheden heeft om, zowel binnen als buiten het klaslokaal, de gelijkheid in het Belgisch onderwijssysteem te verbeteren.
Teach for Belgium maakt deel uit van het internationale partnernetwerk van Teach for All, dat actief is in meer dan 40 landen over de hele wereld.
Functie
Samenvatting van de functie:
In het kader van deze rekrutering, zoeken wij iemand die een coördinerende rol zal hebben overheen de organisatie.
Langs de ene kant, zal u verantwoordelijk zijn voor de coördinatie van de financiële partnerschappen binnen Teach for Belgium. Uw hoofdverantwoordelijkheid is het verzekeren van het financiële voortbestaan van de organisatie. U zal de voornaamste contactpersoon zijn van partners. Daaronder verstaan we fondsen, mecenassen en instellingen die ons steunen of zouden kunnen steunen.
Langs de andere kant, wil Teach for Belgium een innovatie zijn in het onderwijsdomein. U zal, als projectmanager, de leiding nemen over het beheer van de bestaande projecten en nieuwe projecten ontwikkelen.

In die functies zal u rapporteren aan de directie van de organisatie.
Verantwoordelijkheden in het kader van de coördinatie van de financiële partnerschappen (70% van de werktijd):
1. Een strategisch jaarplan ontwikkelen voor het werven van fondsen. Dat plan bevat in detail de geplande acties naar onze bestaande partners, de definitie van de prioriteiten voor onze prospectiecampagnes, het identificeren van mogelijke nieuwe bronnen van inkomsten en de human resources die nodig zijn om die missie tot een goed einde te brengen.
2. Nieuwe potentiële partners identificeren binnen fondsen, mecenassen, organisaties of bij overheidsinstanties. Dat geldt zowel voor het Franstalige als het Nederlandstalige deel van het land.
3. Een vertrouwensband en doorlopende partnerschappen creëren met onze bestaande partners.
4. Onze partners op een proactieve en creatieve manier informeren over de evolutie van de behaalde resultaten van onze organisatie.
5. Aantrekkelijk presentatiemateriaal maken om aan de noden van nieuwe potentiële partners tegemoet te komen.
6. Antwoorden op aanbestedingen die gemaakt worden door overheidsinstanties, Europese instanties en private fondsen.
7. KPI’s opzetten die u toelaten de efficiëntie van uw acties te meten.
8. De ontvangen giften in ons intern systeem opvolgen.

Verantwoordelijkheden als project manager (30% van de werktijd):
• In samenwerking met het team, zal u steun bieden bij het beheren van bestaande projecten of zal u nieuwe projecten ontwikkelen die de organisatie helpen bij het bereiken van hun doelstellingen. Die projecten kunnen gaan over:
o De optimalisatie van het intern functioneren van de organisatie
o Onderzoek doen naar de haalbaarheid betreffende de ontwikkeling van nieuwe activiteiten die kunnen bijdragen tot het bereiken van de visie van Teach for Belgium
o Het samenwerken met andere spelers in het educatief ecosysteem
o …
• Als project manager zal u verantwoordelijk zijn voor het inplannen van het project, het in kaart brengen van de benodigdheden (zowel financieel als op vlak van human resources), het behalen van resultaten en het opzetten van een systeem dat een duidelijk zicht geeft op de goede afloop van uw projecten.

De bovengenoemde taken- en actielijst is niet exhaustief. Aangezien we een jonge organisatie zijn, verwachten we van al onze medewerkers dat ze polyvalent zijn en dat ze ook taken kunnen voltooien die buiten de strikte lijnen van hun functie liggen.
Profiel
Gezocht profiel:
• U wenst bij te dragen aan het succes van Teach for België zodat op een dag de slaagkansen van een leerling niet langer afhangen van zijn/haar sociaaleconomische afkomst.
• U bent in het bezit van een masterdiploma en heeft 5-10 jaar ervaring in een gelijkaardige functie.
• U bent communicatief sterk en in staat om snel relaties op te bouwen met verschillende personen met diverse profielen, ervaringen en culturen.
• Op een creatieve en communicatieve manier toont u zin voor initiatief en kan u zich snel aanpassen aan elke situatie.
• U bent een teamspeler, maar kan ook individueel uw mannetje staan. U beschikt over de capaciteiten om snel en probleemoplossend te denken.
• U bent een groot organisatorisch talent en u kan goed omgaan met stresserende situaties.
• U bent perfect tweetalig en u heeft een perfecte kennis van het Engels.
Aanbod
Wat bieden wij:
• De kans om een positieve impact te hebben op de samenleving door het invullen van een zinvolle functie.
• Een betrekking waarin u veel flexibiliteit geniet en de kans krijgt om proactiviteit te tonen terwijl u op het terrein verschillende mensen ontmoet.
• De kans om binnen een dynamisch en volop groeiend team te werken dat non-stop bijleert.
• De kans om binnen een internationaal netwerk te werken dat zich uitstrekt over meer dan 43 landen (Teach For All).
• Een contract van onbepaalde duur.
Solliciteren
Contactpersoon: Pierre Pirard
Reageren voor: 15/10/2017

Zin om ons team te vervoegen ? Bent u geïnteresseerd in de functie? Wenst u deel uit te maken van een dynamische organisatie en wilt u de gepassioneerde sfeer van Teach for Belgium te ontdekken? Gelieve uw cv en motivatiebrief te versturen ter attentie van meneer Pierre Pirard. Pierre.pirard@teachforbelgium.be