Voltijds Tijdelijk


Organisatie
Museum van het Nationale Bank van België
In het museum van de NBB kan je kennis maken met het werkterrein van een centrale bank en met alle aspecten van het geld, vroeger en nu. Het richt zich tot het brede publiek en meer bepaald tot jongeren, scholieren en studenten. Het museum werd recent helemaal vernieuwd en maakt gebruik van de allernieuwste audiovisuele en interactieve technologie. De museumcollectie is zeer gevarieerd en bestaat uit munten, biljetten, penningen, kunstwerken en tal van historische voorwerpen en documenten met betrekking tot het economische en financiële verleden van België.
Functie
Het museum richt zich tot een breed publiek en verwelkomt vooral scholen. Scholen boeken meestal een rondleiding en bezoeken het museum onder leiding van een gids. Tijdens de rondleidingen staat de interactiviteit met de bezoekers centraal. Dit vereist van de gids niet alleen een degelijke historische en economische kennis, maar ook een grote contactvaardigheid en inlevingsvermogen. De gidsen worden ook actief betrokken bij de organisatie van de culturele activiteiten waaraan het museum deelneemt, het uitwerken van didactische inhoud, het beheer van de museumcollecties en de permanentie aan het onthaal van het museum.
Profiel
Voorwaarden:
- beschikken over een masterdiploma in de geschiedenis of de economie
een goede kennis van het Nederlands, het Frans en het Engels hebben
- maximaal 25 jaar oud zijn (startbaan)
- zeer contactvaardig, sociaal en enthousiast zijn
- graag in team willen werken.
Aanbod
!!! Startbaan (maximaal 25 jaar oud zijn)
Contract van 12 maanden (01/11/2019: indiensttreding)
Arbeidsvoorwaarden: https://jobs.nbb.be/nl/wat-bieden-we-aan/arbeidsvoorwaarden
Solliciteren
Contactpersoon: Marianne Danneel
Reageren voor: 14/07/2019

Via de NBB-jobsite: https://jobs.nbb.be/nl/vacatures/nederlandstalige-museumgids-startbaan-contract-van-12-maanden-0 Alleen de kandidaturen die vergezeld gaan van een motivatiebrief, een CV en een kopie van het/de diploma('s) en de bijlagen, komen in aanmerking. Buitenlandse diploma’s zijn enkel geldig in combinatie met een gelijkwaardigheidsattest.