Deeltijds Vast


Organisatie
Beursschouwburg vzw
Beursschouwburg is een multidisciplinair kunstencentrum, gelegen in hartje Brussel. Je kan er terecht voor theatervoorstellingen, performances, films, concerten, expo’s, debatten, lezingen, feest en een drankje in het beurscafé. Beursschouwburg staat bekend als een huis dat jonge en vernieuwende artiesten een platform biedt. Zo vind je er vaak de grote namen van morgen terug.
Functie
Je maakt deel uit van het artistieke team van Beursschouwburg en legt relevante verbindingen tussen het (artistieke) programma en de stad in al haar facetten. Je brengt de thema’s die in de stad leven binnen in de werking van het kunstencentrum. Je hebt daarbij bijzondere aandacht voor afwezige stemmen, tendensen, vormen en talen.

WAT?

STAD
● Je leeft in én voor Brussel. Je hebt een aantoonbare kennis van de (socio-)culturele en sociale kaart.
● Je subjectieve mapping van de stad legt nieuwstedelijke creatieve realiteiten bloot.
● Je koppelt de Brusselse realiteit aan het reguliere (artistieke) programma van Beursschouwburg.
● Je trekt er zo vaak mogelijk op uit en leert op die manier heel wat nieuwe mensen en organisaties kennen.
● Je onderzoekt wat ‘de stad’ aan Beursschouwburg kan bieden en vertelt Beursschouwburg wat het voor de stad kan betekenen.
● Je werkt samen met heel wat organisaties (o.a. zelforganisaties, CVO’s, onderwijsinstanties, grassroots collectieven, vrouwenverenigingen,...). Jij creëert de veilige voorwaarden waarbinnen deze organisaties in Beursschouwburg kunnen werken of te gast zijn.

PUBLIEK
● Je gaat het gesprek aan met een grote diversiteit aan mensen.
● Je nodigt uiteenlopende groepen uit in de werking van Beursschouwburg (o.a. via rondleidingen, toeleidingstrajecten, workshops,...) en ontwikkelt met hen duurzame trajecten.
● Je ontwikkelt een drempelverlagend beleid (rond taal, prijszetting, toegankelijkheid,...).
● In je omgang met het publiek staan nabijheid en veiligheid (safe space) centraal.
● Je hebt aandacht voor mensen in kwetsbare posities.
● Je denkt a priori inclusief.

CONTEXT
● Je bepaalt de inhoudelijke invulling van contextuele programma’s, in samenspraak met je collega’s én heel wat diverse actoren uit de stad.
● Via dit contextprogramma creëer je een brede betrokkenheid bij en dialoog rond het artistieke programma en wat er leeft in onze maatschappij.
● Je creëert en draagt bij tot publieke formats (dat kan gaan van inleidingen en aftertalks tot Reading Groups, Small Talks, The Big Conversation).
● Je volgt dit contextprogramma budgettair en productioneel op.
● Je hebt een uitgesproken intersectionele aanpak.
● Je bent thuis in praktijken rond feminisme, dekolonisering, decentralisatie en het herverdelen van macht.
Profiel
● Je kan relevante ervaring voorleggen rond publiekswerkende activiteiten in het culturele veld.
● Je hebt inzicht in participatie, co-creatie, toeleiding, bemiddeling en je gaat hiermee op innovatieve en geheel eigen wijze aan de slag.
● Je bent iemand die linken legt tussen mensen, organisaties, kunstenaars, collectieven binnen én buiten Beursschouwburg.
● Je kan vanuit een kritische helikoptervisie kijken naar de werking van Beursschouwburg.
● Je vindt het uitdagend om een project van A tot Z te bedenken en je collega’s hierin te betrekken.
● Je hebt praktische kennis van Nederlands, Frans en Engels. Kennis van een vierde taal is een troef.
● Je hebt een vlotte pen.
● Je bent niet afgeschrikt door de budgettaire en productionele aspecten van de functie.
● Je bent flexibel, stressbestendig en een teamspeler.
● Je bent bereid om ‘s avonds en tijdens het weekend te werken.
Aanbod
Een deeltijds contract (0,6 vte of 60%) van onbepaalde duur en extralegale voordelen.
Een loon aangepast aan je kennis en ervaring, volgens de CAO Podiumkunsten (PC 304)
Een unieke kans om ervaring op te doen in een boeiende en internationale culturele omgeving.
Solliciteren
Contactpersoon: Tom Bonte
Reageren voor: 07/07/2019

INTERESSE? Stuur dan je gemotiveerde kandidatuur (brief met gedetailleerde CV) uiterlijk op 7 juli 2019 naar Beursschouwburg vzw, A. Ortsstraat 20-28, 1000 Brussel ter attentie van Tom Bonte of naar tom@beursschouwburg.be. De selectiegesprekken zullen plaatsvinden begin september. Deze functie staat open voor iedereen. Beursschouwburg stimuleert gelijke kansen en werft aan op basis van visie & aanpak, ongeacht leeftijd, geslacht, etnische, religieuze, culturele achtergrond, handicap of diploma. Meer info over onze organisatie vind je op www.beursschouwburg.be