Voltijds Vast


Organisatie
Luca School of Arts
LUCA School of Arts biedt ruimte - fysiek en virtueel - om artistiek, technisch en ontwerptalent te laten groeien en te stimuleren. Ze is een ontmoetingsplaats voor vele culturen en nationaliteiten, een labo waar regionale en internationale kunst ontsloten wordt. Daartoe biedt LUCA eigentijds artistiek & ontwerpmatig praktijkgericht onderwijs aan met aandacht voor onderzoek. LUCA vormt studenten met een kritische blik en breed inzetbare kwaliteiten. Reflectie en theoretische onderbouwing zijn hierbij belangrijk, net als de afstemming met het werkveld en de alumni. Er is een heel divers aanbod geprofileerd rond speerpunten op de 5 campussen. Dit opleidingsaanbod omvat professionele, academische en voortgezette opleidingen. LUCA verzamelt de academische opleidingen Productdesign, Audiovisuele & Beeldende Kunsten en Muziek & Drama en de professionele opleidingen Beeldende vormgeving, Film-TV-Video, Fotografie, Interieurvormgeving en Bouw.

LUCA bundelt de gerenommeerde kunsthogescholen, Sint-Lucas Gent, Sint-Lukas Brussel, Narafi, Lemmensinstituut en campus C-Mine.
Functie
Opdracht

Als praktijkassistent sta je docenten bij en vervul je onder hun leiding in hoofdzaak praktijkgebonden onderwijs.

Het assisterend personeel zal ten belope van een gedeeltelijke of volledige opdracht belast worden met administratieve en/of organisatorische taken.

Verantwoordelijkheden :

Als praktijkassistent sta je in voor onderwijsondersteuning voor de volgende opleidingsonderdelen binnen het traject Game Design (Audiovisuele Kunsten). Je staat in voor onderwijs in alle opleidingsjaren met een specifieke focus op Game Concept, Game Visuals, Design Atelier, Presentatie en Reflectie, Visualisatietechnieken en Critical Design. Daarnaast ben je betrokken bij de begeleiding van geïntegreerde projecten, specifieke coachings en workshops, het bachelorproject en de masterproef Game Design.

Profiel
Profiel

Houder zijn van een masterdiploma Beeldende Kunst
Artistieke excellentie in visuele technieken met betrekking tot gameproductie, een excellentie in spelsystemen en gameplay design, kennis van algemene design methodologieën en een grondige kennis van Photoshop, Unity en 3D software. Een voeling met technologie en een bereidheid om steeds nieuwe technologieën te verkennen in de context van artistiek werk is een pluspunt.
Beschikken over sterke didactische vaardigheden
Aantoonbare relevante ervaring hebben in een lesopdracht in het hoger kunstonderwijs in één of meerdere van de volgende domeinen: Game Art, Game Visuals, Game Concept, Game Design
Communicatief in het Nederlands en het Engels overeenkomstig de taalvereisten die van kracht zijn in het hoger onderwijs
Bereidheid om te blijven werken aan de ontwikkeling van je professionaliteit en expertise
Interesse om onderzoek te ondersteunen in het onderwijs
Collegiale ingesteldheid en goede teammedewerker
Loyaal ten aanzien van de opdracht, de missie, visie en het onderwijsbeleidsplan van de hogeschool

Aanbod
Aanbod

Wij bieden een voltijdse aanstelling van bepaalde duur (100%) in het vacant ambt van praktijkassistent (barema 502 of barema 508 indien gecombineerd met substantiële nevenactiviteiten van artistieke aard).

De aanstelling gebeurt voor een termijn van 2 jaar, hernieuwbaar op basis van een positieve evaluatie. Meer informatie over de weddeschalen vind je terug op de website van het departement onderwijs (www.ond.vlaanderen.be).

Solliciteren
Contactpersoon: Meer informatie is te verkrijgen bij Bart Geerts, campusopleidingshoofd Audiovisuele Kunsten campus C-Mine: bart.geerts@luca-arts.be
Reageren voor: 27/05/2019

Solliciteren kan tot en met 26 mei 2019 t.a.v. LUCA School of Arts, personeelsdienst LUCA: via CV Warehouse https://ourjobs.cvwarehouse.com/Company/Job/172454?companyGuid=ec577b0a-f087-478d-b0c5-6c0b3fb5556c&lang=nl-BE&tags%25255B%25255D=18