Voltijds Vast


Organisatie
Archeduc
Archeduc is één van de dertien Vormingplus-centra voor volwassenenvorming in Vlaanderen.
Wij maken mensen sterker in het omgaan met de snelle veranderingen in de samenleving door hun competenties en goesting aan te scherpen om de samenleving zelf mee vorm te geven. We doen dit door middel van educatieve processen en groepswerk.

We richten ons tot alle volwassen inwoners van Halle-Vilvoorde en zijn actief pluralistisch. Ons doel is bij te dragen aan een samenleving waar mensen banden hebben met elkaar, waar ze graag met elkaar leren en waar men aandacht besteedt aan gezonde evenwichten tussen mens en milieu.
Functie
Als medewerker educatie werk je aan de realisatie van de kernopdrachten van onze organisatie.
Je vervult verschillende rollen: ontwikkelaar, programmator, organisator van aanbod en procesbegeleider in projecten. In onze regio ben je ook ambassadeur van Archeduc.

We zoeken een collega die ons team versterkt bij:
• De verdere professionalisering en uitbouw van onze eigen vrijwilligerswerking.
• Projecten waarmee we vrijwillig engagement in onze regio versterken.
• Groeps- en begeleidingswerk in projecten waarmee we gemeenschapsvorming stimuleren.

Taken:
• Je operationaliseert en realiseert onze visie op de inzet van vrijwilligers in onze organisatie. Je ondersteunt je collega’s waar nodig bij het inzetten van vrijwilligers.
• Je bouwt projecten uit waarbij we het vrijwillig engagement in onze regio ondersteunen.
• Je ontwikkelt en realiseert de strategie voor de verdere professionalisering van ons werk ifv gemeenschapsvorming.
• Je ontwikkelt en realiseert nieuwe educatieve of sensibiliserende trajecten, cursussen, settings, … die aanknopen bij de leefwereld, noden en interesses van de mensen van onze regio.
• Je denkt en werkt mee aan de collectieve projecten van het team.
• In functie van bovenstaande taken bouw je verder op de expertise en praktijken die je collega’s reeds ontwikkelden en neem je hen mee in de verdere ontwikkelingen en ga je steeds op zoek naar effectieve samenwerkingsverbanden.
• Je vindt gepaste locaties en begeleiders of docenten. Je onderhandelt over de voorwaarden binnen de afgesproken budgetten en kwaliteitsvereisten.
• Je motiveert en coacht vrijwilligers en freelancers.
• Je voert ook administratieve taken uit ifv rapportage en kennisdeling.
Profiel
• Je hebt ervaring in het begeleiden van groepsprocessen en het doelgericht opzetten van projecten die de sociale cohesie en het vormen van gemeenschappen bevorderen.
• Je hebt ervaring met het werven, motiveren en coachen van vrijwilligers. Je kan die ervaring delen zodat ook collega’s ermee aan de slag kunnen.
• Je kan trends en noden detecteren, analyseren en er aanknopingspunten in vinden voor de realisatie van onze maatschappelijke opdrachten.
• Je kan vlot communiceren: schriftelijk, telefonisch en in groep.
• Je kan netwerken opzetten en onderhouden.
• Je kan zelfstandig werken en tegelijk ben je een teamspeler.
• Je staat open voor ideeën van anderen en bouwt er op voort.
• Je bent resultaatgericht, wat in het sociaal cultureel werk ook steeds oog voor proces, betrokkenheid en verbinding vereist.
• Je bent klantgericht, efficiënt en haalt deadlines.
• Je bent bereid tot avond- en weekendwerk (recupereerbaar).
• Je bent bereid je te verplaatsen binnen de regio Halle-Vilvoorde.


We zijn op zoek naar een sociaal cultureel werker. Voor ons betekent dit niet per se dat je een specifiek diploma hebt, maar dat je je herkent in bovenstaande beschrijving. En dat deze aansluit bij jouw talenten en bij wat je graag doet.
Aanbod
• Een voltijdse functie met ruimte voor initiatief.
• Een contract van onbepaalde duur.
• Loon volgens barema van PC329.01 loonschaal B1b, relevante anciënniteit wordt overgenomen.
• Terugbetaling woon-werkverkeer, maaltijdcheques, 13de maand.
• Standplaats in Opwijk
Solliciteren
Contactpersoon: Marleen Heysse
Reageren voor: 26/06/2018

Laat ons weten waarom jij voor ons de geknipte kandidaat bent. Stuur je CV en motivatiebrief naar Archeduc, t.a.v. Marleen Heysse, Kattestraat 25, 1745 Opwijk of naar info@archeduc.be. Enkel sollicitaties die ons bereiken vòòr 26 juni worden in aanmerking genomen. Kandidaten die voldoen aan de voorwaarden zullen uitgenodigd worden voor een interview en een praktische proef in de eerste week van juli. Wij beschouwen het samenspel qua gender, leeftijd, culturele achtergrond, … tussen onze verschillende medewerkers als een meerwaarde en streven ernaar die verschillen zo goed mogelijk in te zetten voor onze doelstellingen. Meer informatie over Archeduc vind je op www.archeduc.be.