Voltijds Vast


Organisatie
Brussels Kunstenoverleg
Het Brussels Kunstenoverleg (BKO) en Réseau des Arts à Bruxelles (RAB) zijn respectievelijk in 2002 en 2004 opgericht door de Brusselse kunstenorganisaties vanuit een nood aan dialoog en samenwerking. Vandaag stellen de twee vzw’s zich voor als één gezamenlijk overlegplatform voor dialoog en reflectie, een kenniscentrum en een gesprekspartner voor alles wat betreft de uitdagingen voor cultuur in Brussel.

RAB/BKO wil bijdragen aan
-visieontwikkeling over cultuur in Brussel
- het delen van ideeën en opinies
- en de uitbouw van een gemeenschapsoverschrijdend cultuurbeleid, aangepast aan de dagelijkse realiteit van de Europese hoofdstad.
De netwerken sensibiliseren de betrokken partijen voor het belang van samenwerking, en dit over taal-, gemeenschaps-, discipline- en sectorgrenzen heen. Ze vervullen hierin een ‘laboratorium’-functie en streven naar een grotere erkenning en representatie van de Brusselse culturele sector.

Concreet doen de netwerken dit via

- het organiseren van ledenvergaderingen, debatten, infosessies, etc.
- het verspreiden en delen van informatie via website, nieuwsbrieven, artikels, presentaties, werkgroepen, etc.
- het vertegenwoordigen van de leden tijdens gesprekken, en in allerhande (adviserende) organen.

Door de jaren heen is RAB/BKO uitgegroeid tot een breed gedragen netwerk met meer dan 170 leden en tot een belangrijke gesprekspartner voor het (Brusselse) beleid en andere sectoren. Zo gaf het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ook de opdracht aan RAB/BKO (samen met de Museumraad en la Concertation) om een sensibiliseringstraject te ontwikkelen omtrent een kandidatuur voor Brussel, Europese culturele hoofdstad in 2030.

Om deze activiteiten verder te ontwikkelen is BKO dringend op zoek naar een coördinator (M/V/X). De persoon werkt heel nauw samen met RAB en beantwoordt aan onderstaand profiel:
Functie
Taken
-Je stuurt het netwerk van de lidorganisaties aan
- Je neemt actief deel aan de reflectie omtrent de rol van cultuur in Brussel, je ontwikkelt een visie op cultuur in Brussel vanuit een multi-stakeholderbenadering
- Je bepaalt de inhoud en het formaat van de activiteiten, in relatie tot de te behalen doelstellingen
- Je organiseert vergaderingen en publieke activiteiten
- je vertegenwoordigt de leden in (advies)organen en ten aanzien van de overheden
- je informeert de leden en stakeholders over de Brusselse culturele sector en zijn uitdagingen
- je stelt een communicatiebeleid op in samenwerking met de medewerkster Communicatie
- je staat in voor het financieel en zakelijk beheer, en het personeelsbeleid van de vzw
- je ontwikkelt samen met RAB en de bestuursorganen van RAB en BKO een toekomstvisie voor de netwerken
Profiel
Kennis
- Je bent perfect tweetalig (Nederlands/ Frans) en spreekt vloeiend Engels
- Je hebt een goed inzicht in de werking en historiek van de Brusselse culturele en artistieke sector
- Je hebt een goed zicht op het Belgische (cultuur) beleid, zeker wat betreft de Brusselse situatie
- Je hebt ervaring met het zakelijke en juridische beheer van een (kleine) vzw
- Je hebt ervaring met informatica- en communicatietools.

Ervaring
- Je hebt minimum 5 jaar ervaring in projectmanagement binnen de Brusselse culturele sector, of andere aanverwante sectoren
- Je hebt ervaring met het coördineren en opvolgen van multi-stakeholders-projecten

Vereiste competenties
- Je hebt voeling en interesse voor kunst en cultuur.
- Je bent een echte netwerker, gaat graag in gesprek met mensen en legt gemakkelijk contacten.
- Je beschikt over een luisterend oor en een groot empathisch vermogen.
- Je houdt van samenwerken en stelt het gezamenlijk doel centraal.
- Je kan een visie ontwikkelen, strategisch denken en proactief doelen ontwikkelen en je kan dit vertalen naar concrete projecten en doelstellingen.
- Je kan mensen inspireren, hen samenbrengen, betrokkenheid en engagement creëren.
- Je kan probleemoplossend denken. Je kan een probleem herkennen en oplossen, een vraagstelling ontleden, verbanden leggen en logische conclusies trekken
- Je bent een teamspeler, maar bent tegelijk in staat zelfstandig opdrachten te vervullen en je hebt zin voor initiatief.
- Je hebt een vlotte pen en kan goed communiceren met een professioneel publiek.
- Je werkt nauwgezet en respecteert deadlines.
Aanbod
Een voltijds contract van onbepaalde duur. De verloning gebeurt volgens de geldende barema’s (PC 329.01 - Schaal L1) met extra voordelen zoals maaltijdcheques en een tussenkomst in woon-werkverkeer. Indiensttreding zo snel mogelijk.

Brussels Kunstenoverleg vzw wil de samenleving zo goed mogelijk weerspiegelen. Selecties gebeuren op grond van competenties, ongeacht origine, leeftijd, geslacht of handicap.
Solliciteren
Contactpersoon: Leen De Spiegelaere, jobs@rabbko.be
Reageren voor: 27/06/2018

Ben je geïnteresseerd? Stuur dan zo snel mogelijk uw cv en motivatiebrief op ter attentie van Tom Bonte (voorzitter BKO) naar jobs@rabbko.be, en dit ten laatste op woensdag 27 juni 2018. De gesprekken zullen plaatsvinden tijdens de eerste week van juli 2018.