Deeltijds Vrijwilligerswerk


Organisatie
vzw Eigen Kracht Conferenties
Soms hebben mensen een probleem, zitten ze vast, zien ze geen uitweg. Ze hebben nood aan een plan op maat. Eigen Kracht-conferenties ondersteunt hen om zelf een plan te maken met de mensen uit hun eigen netwerk: familie, vrienden, collega, buren, enz. Onze vrijwilligers helpen hen om hiervoor een bijeenkomst te organiseren.
Hoe werkt een Eigen Kracht-conferentie?
• In een EKC-bijeenkomst denkt iedereen mee over de situatie, zonder buitenstaanders.
• Dit leidt vaak tot een plan op maat van het gezin of de persoon in kwestie. Het plan legt vast wat het netwerk op eigen kracht oplost en waarvoor professionele hulp nodig is.
• Het netwerk plant zelf evaluatiemomenten voor opvolging of bijsturing.
Functie
Jouw opdracht: organiseer een bijeenkomst waarin burgers zelf samen een plan maken.
Wat is jouw rol?
• Je legt contact met de aanvrager en met mensen uit zijn of haar netwerk en eventuele hulpverleners.
• Je legt iedereen de werkmethode uit.
• Je helpt bij de praktische voorbereiding van de bijeenkomst op basis van wat haalbaar is voor de aanvrager.
• Op de bijeenkomst zelf leid je de opstart en de afsluiting. Maar je blijft buiten de eigenlijke bespreking.
• Na de bijeenkomst bezorg je iedereen het uitgeschreven plan. En je vult de nodige administratie in voor de vzw, zoals plan, evaluaties en kostenoverzicht.
Profiel
Waar ben je goed in?
• Luisteren, communiceren en organiseren.
• Mensen ondersteunen in de organisatie van een bijeenkomst, niet in het zoeken van een oplossing.
• Open staan voor diverse culturen en levenswijzen.
• Open staan voor feedback, overleg en bijsturing.
• Zelfstandig werken.
Aanbod
Wat krijg je terug?
• Gratis driedaagse opleiding tot Eigen Kracht-coordinator.
• Een intense, zinvolle en leerrijke ervaring in een project dat de zelfstandigheid van (kwetsbare) burgers bevordert.
• Ondersteuning door een ervaren coach bij elk traject.
• Uitwisseling met collega-vrijwilligers op intervisies en jaarlijkse vrijwilligersdag.
• De vrijheid om zelf te beslissen hoe vaak je een traject opstart vanuit jouw grenzen .
• Het nodige werkingsmateriaal, verzekering, vergoeding.
Solliciteren
Contactpersoon: Mieke Quets
Reageren voor: 31/12/2018

Denk je: dit is iets voor mij ? Schrijf je dan in voor onze 3-daagse opleiding op www.eigen-kracht.be. De opleiding is gratis, inschrijving is wel verplicht. Pas nadien beslis je wat je verder wilt doen. Vragen ? Lees de folder. Bel Mieke op 0485 06 27 54. Of mail naar werving@eigen-kracht.be.