Deeltijds Tijdelijk


Organisatie
FVD
Functie
BEGELEIDER van tiener met autisme (met kennis van muziek) - Brussel
Voor een jongen van 15 die autisme heeft en deeltijds naar school gaat zijn we op zoek naar een of twee (auti) begeleiders met kennis van of interesse in autisme, maar ook muziek of muziekpedagogie, die hem overdag kunnen begeleiden (onderweg, bib, kunsthumaniora) en helpen met zelfstudie. Hij is heel sociaal maar komt eigenaardig over en is heel jong van geest. Hij kan niet altijd vlot zijn gedrag aanpassen aan zijn omgeving en dit brengt hem in de problemen. Hij heeft constante begeleiding en feedback nodig maar nu hij een puber is moet de begeleiding discreet en aangepast zijn.
Minimum 10, maximum 20 uur per week (verspreid over 2 of 3 dagen). Vergoeding via een interimcontract of via factuur (indien de werknemer zelfstandig is). We zoeken (idealiter) twee verschillende begeleiders die nauw zouden samenwerken (zo kunnen ze elkaar aflossen of vervangen indien nodig). We hopen in de toekomst het aantal uren te kunnen uitbreiden.

TAKEN:
- Begeleiden van alle activiteiten en aangeleerde routines en gedrag (op straat, tijdens verplaatsingen met openbaar vervoer, bij studie in de bib/thuis/kunsthumaniora/stage...)
- Ter plekke op een discrete manier strategieën aanleren om:
situaties en verwachtingen correct te interpreteren en gedrag aan te passen
zelfstandigheid te vergroten (stappenplannen helpen hanteren, aanmoedigen)
evenwicht te vinden tussen actief participeren en rusten
- Zijn denkwijze en noden naar de omgeving toe vertalen indien nodig
- Van op afstand in de gaten houden en ingrijpen indien nodig bij inoefenen van vaardigheden
- Het leerkrachtenteam ondersteunen in hoe om te gaan met ASS
- Overleggen en feedback geven, meedenken i.v.m. aanpak/bijsturing
Profiel
- Opleiding: (ortho)pedagoog, (muziek/drama)leerkracht, muziektherapeut, psycholoog, ervaringsdeskundig…
- Bij voorkeur in het Brusselse wonen
- Goede kennis van Frans omwille van de Brusselse context
- Kennis of ervaring met autisme of veel interesse hebben om te leren omgaan met mensen met ASS
- Zelfvertrouwen hebben en oplossingsgericht werken
- Speels en vrolijk zijn, met humor maar respectvol iemand kunnen sturen en aanmoedigen 
- Vriendelijk maar ontoegeeflijk grenzen kunnen aangeven
- Geduldig zijn
- Heel goed kunnen samenwerken en afstemmen met de ouders en de andere betrokkenen
- Zelf muzikant, acteur of danser zijn kan extra motiverend zijn voor beide partijen
Aanbod
Mogelijkheid om met een boeiende, lieve en heel aparte jongen kennis te maken.
Mogelijkheid om extra ervaring te kunnen opdoen als begeleider van een jongere met ASS in verschillende settings (thuis, bib, school, muziekstage, enz.).
10u - 20u per week (verspreid over 2 of 3 dagen), vergoed via een interimcontract of via factuur (indien de werknemer zelfstandig is).
Solliciteren
Contactpersoon: Gelieve uw motivatiebrief en cv door te mailen naar mb768427@proximus.be 
Reageren voor: 05/07/2018

Gelieve uw motivatiebrief en cv door te mailen naar mb768427@proximus.be