Voltijds Vast


Organisatie
De Munt
De Munt is het federale operahuis in de hoofdstad van Europa dat internationaal gerenommeerde operaproducties realiseert en tevens dansprogrammering, concerten en recitals presenteert.
Functie
Als preventieadviseur veiligheid & risicoanalyse adviseer en ondersteun je de werkgever bij de opmaak, toepassing en evaluatie van een preventiebeleid ter toepassing van de wettelijke en reglementaire bepalingen betreffende de veiligheid en het welzijn op het werk. Het doel is om materiële en menselijke schade in de organisatie te voorkomen en te beperken.


Taakbeschrijving :

- Je staat de werkgever, leidinggevenden en werknemers bij in de opmaak, uitvoering en evaluatie van een preventiebeleid op het vlak van arbeidsveiligheid en risicoanalyse;
- Je stelt de permanente risicoanalyses, het globaal preventieplan en het jaaractieplan op inzake veiligheid;
- Je coördineert en voert de diverse risicoanalyses uit (ongevallen, beroepsziekten, arbeidsomstandigheden,…) en geeft de organisatie op basis van de resultaten advies inzake de te nemen preventiemaatregelen;
- Je vertaalt de preventiemaatregelen in praktisch haalbare en duidelijke adviezen en richtlijnen voor leidinggevenden, medewerkers en bezoekers en doet geregeld bedrijfsrondgangen om de toepassing ervan op te volgen;
- Je zorgt voor de informatieverschaffing, sensibilisering en opleiding van de medewerkers van de organisatie in veiligheidsgerelateerde onderwerpen (o.a. EHBO-opleidingen, gebruik van machines, werken op hoogte…;
- Je werkt mee aan de uitwerking van de interne noodprocedures (o.a. noodplanning en brandveiligheid);
- Je coördineert het gezondheidstoezicht op de werknemers;
- Je houdt toezicht op de coördinatie van de eerste hulpverlening en dringende verzorging van werknemers die het slachtoffer zijn van een ongeval of getroffen worden door ziekte;
- Je werkt bij de opmaak en realisatie van het preventiebeleid nauw samen met de preventieadviseur psychosociale aspecten;
- Je zorgt voor de nodige rapporteringen over de activiteiten van de dienst, de resultaten van uitgevoerde analyses, de genomen maatregelen en de arbeidsongevallen;
- Je treedt op als officiële contactpersoon van de interne preventiedienst op vlak van veiligheid ten opzichte van externe partijen (FOD WASO, EDPBW, externe controlediensten);
- Je verschaft samen met de preventieadviseur psychosociale aspecten ten opzichte van interne en externe partijen de nodige rapporteringen en informatie vanuit de interne preventiedienst;
- Je schoolt je permanent bij en volgt de evoluties in je vakdomein op de voet op.
Profiel
- Je bent minstens in het bezit van een bachelorsdiploma, bij voorkeur in een wetenschappelijke of technische richting en beschikt over een gedegen ervaring binnen preventiebeleid, waarbij ervaring binnen een theateromgeving een pluspunt vormt;
- Je hebt een diploma van preventieadviseur niveau II;
- Technische deskundigheid in scène-installaties en machineveiligheid vormt een meerwaarde;
- Je staat gekend als een hands-on persoon die met vakbonden, directie en werknemers vlot kan communiceren, zowel individueel als in groep;
- Je hebt een flexibele ingesteldheid en een leervermogen in combinatie met je organisatievaardigheden;
- Je bent klantgericht, assertief, integer, kwaliteitsgericht en creatief in het vinden van haalbare oplossingen voor problemen;
- Je bent bereid door extra opleidingen en via zelfstudie je kennis verder aan te scherpen;
- Je hebt een uitstekende kennis van zowel het Nederlands als het Frans. Kennis van het Engels is een pluspunt;
- Je bent diplomatisch en discreet;
- Je kan vlot overweg met MS Office (Word, Excel, PowerPoint, mail).
Aanbod
- Voltijds contract van onbepaalde duur;
- Woon- werkverkeer met openbaar vervoer 100 % vergoed;
- Een dynamische culturele werkomgeving.
Solliciteren
Contactpersoon: Thibaut LAURENT
Reageren voor: 15/04/2018

Interesse? Stuur je cv en motivatiebrief vóór 15 april 2018 naar jobs@demunt.be met vermelding “preventieadviseur veiligheid & risicoanalyse”.