Deeltijds Vrijwilligerswerk


Organisatie
OCMW Stabroek


Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) Stabroek wil een brede sociale dienstverlening ontwikkelen en aanbieden. Het richt zich hierbij tot alle inwoners van de gemeente, ongeacht hun toestand, hun politieke, filosofische of godsdienstige overtuiging en hun etnische afkomst.

Daarnaast biedt het een professionele en kwalitatief hoogstaande zorg op maat aan, met het oog op een zo lang en groot mogelijke zelfredzaamheid van iedere burger van Stabroek. Deze zorg dient afgestemd te zijn op de reële noden van de bevolking en aanvullend te zijn aan het aanbod van andere welzijns- en sociale instellingen in en rond onze gemeente.
Functie
Het OCMW Stabroek is voor het project huistaakbegeleiding op zoek naar enthousiaste vrijwilligers voor het schooljaar 2018-2019 !

Onderwijs is vanzelfsprekend belangrijk om kinderen betere toekomstkansen te bieden.

Ondanks de grote inspanningen die ouders en scholen leveren, zijn er toch kinderen die moeilijk aansluiting vinden bij het schoolsysteem. Veel oorzaken kunnen aan de basis liggen: thuis een andere taal spreken, problemen binnen het gezin, trager zijn in het opnemen van de leerstof, …

Om alle kinderen gelijke slaagkansen te geven wil het OCMW Stabroek in samenwerking met de lagere scholen, laagdrempelige huistaakbegeleiding voor maatschappelijk kwetsbare kinderen aanbieden.

Om dit project te doen slagen gaan we op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die 1 uurtje per week de leerlingen (en ouders) thuis zullen begeleiden bij het maken van de huistaken. Het gaat hier niet om het geven van bijles, maar om het aanreiken van methodieken en het creëren van structuur en een klimaat waardoor de leerlingen (en ouders) in de toekomst zelfstandig verder kunnen met maken van huiswerk.

De vrijwilligers zullen voorzien worden van een korte opleiding waar binnen handige methodieken worden aangereikt en worden daarnaast nauw opgevolgd en begeleid door de projectcoördinator van het OCMW.

Wilt je graag je steentje bijdragen of heeft u nog vragen rond het project? Aarzel dan niet om de projectcoördinator te contacteren.
Profiel
- Taalvereisten: Nederlands

- Ervaring: ervaring als leerkracht/ begeleider / … is niet nodig! Een gouden hart voor kinderen en mensen in (kans)armoede, en tijd, is voldoende om erin te vliegen.
Aanbod
Je komt terecht in een grote, gevarieerde en enthousiaste groep vrijwilligers. De vrijwilligers zullen voorzien worden van een korte opleiding waar binnen handige methodieken worden aangereikt en worden daarnaast nauw opgevolgd en begeleid door de projectcoördinator van het OCMW. Wat je krijgt van de gezinnen is enorme dankbaarheid en veel voldoening !
Solliciteren
Contactpersoon: Niels Van Steenvoort
Reageren voor: 01/12/2018

niels.van.steenvoort@ocmwstabroek.be 03/317.18.80