Voltijds Vast


Organisatie
vzw Sint-Goedele Brussel
De vzw Sint-Goedele Brussel is het schoolbestuur van 16 basis-, 4 secundaire scholen en een centrum voor volwassenenonderwijs en de organisator van 6 kinderdagverblijven en 1 initiatief voor buitenschoolse opvang.

Daarnaast organiseert de vzw Sint-Goedele Brussel tijdens de paas- en zomervakantievakantie op 6 locaties speelpleinwerking volgens het concept ‘vernieuwde speelpleinen’ van de Vlaamse Gemeenschapscommissie.
Functie
• in samenwerking met de hoofdanimatoren sta je in voor de voorbereiding van de activiteiten;
• je zorgt ervoor dat de kinderen spelen, je speelt zelf mee en zorgt voor onderlinge interactie;
• je begeleidt de kinderen bij het spelen, bij uitstappen en bij andere activiteiten;
• je animeert de groepen kinderen;
• je creëert en benut de interactie tussen de kinderen en tussen het kind en de begeleider;
• je houdt toezicht tijdens het vrij spel;
• je richt de speelruimte in;
• je zorgt ervoor dat de kinderen zich goed voelen;
• je bewaakt op elk ogenblik de veiligheid van de kinderen;
• je beheert en houdt toezicht op het materiaal en de infrastructuur als een goede huisvader;
• je ondersteunt de hoofdanimatoren in administratieve en inhoudelijke taken;
• je voert verzorgden taken uit;
• waar nodig spring je in voor de hoofdanimatoren en de andere animatoren;
• je neemt een voorbeeldhouding aan.
Profiel
Opleiding en kennis
• je hebt een attest van (hoofd)animator;
• je hebt een diploma van jeugd- en gehandicaptenzorg (TSO), van sociale en technische wetenschappen (TSO) of van ‘gezondheids- en welzijnswetenschappen (TSO);
• je hebt het diploma van verzorging (BSO) of van kinderzorg (BSO);
• je hebt het diploma van orthopedagogie of van ergotherapie;
• je hebt het certificaat begeleider buitenschoolse opvang (CVO) of begeleider kinderopvang (CVO);
• je volgt de bacheloropleiding pedagogie van het jonge kind, orthopedagogie of ergotherapie;
• je bent stagiair in het kader van een lerarenopleiding;
• je bent student van een lerarenopleiding;
• je bent leerkracht;
• je bent brede schoolcoördinator of coördinator van een Initiatief voor Buitenschoolse Opvang;
• je kunt door de VGC goedgekeurde elders verworven competenties voorleggen.

Vaardigheden
• je kan zelfstandig werken maar werkt ook graag in team;
• je bent dynamisch en communicatief;
• je beschikt over een organisatie- en planningsvermogen;
• je hebt kennis, interesse of ervaring van Brussel als leefomgeving voor kinderen en jongeren;
• ervaring met speelpleinwerking, jeugdwerk en/of vrijwilligerswerk is een pluspunt.
Aanbod
De totale vergoeding voor één week, met bijhorende voorbereidingen, bedraagt netto ongeveer € 295 (16 jaar), € 321 (17 jaar), € 346 (18 jaar), € 371 (19 jaar), € 396 (20 jaar) of € 422 (21 jaar en ouder).

Als een animator al werkt, voorziet de VGC 45% meer op het brutoloon zodat hij ongeveer het nettobedrag overhoudt dat overeenkomt met het bedrag van zijn leeftijd. Animatoren die meer dan 2 weken speelpleinen doen, krijgen vanaf de 3de week 1 anciënniteitsschaal hoger uitbetaald, behalve de animatoren die 21 jaar of ouder zijn.
Solliciteren
Contactpersoon: Mevrouw Ellen Ruelens
Reageren voor: 16/02/2018

Indienen van schriftelijke kandidatuurstelling met een curriculum vitae ten laatste op vrijdag 16 februari 2018 bij de lokale directeur of bij Ellen Ruelens. Verdere informatie: VZW SINT–GOEDELE BRUSSEL t.a.v. mevrouw Ellen Ruelens Verheydenstraat 39 1070 Anderlecht 02 520 05 72 of ellenruelens@sint-goedele.be