Voltijds Vast


Organisatie
Alba vzw Bemiddelingsburo
Alba vzw is actief in het brede werkveld van de jeugdzorg Vlaams-Brabant en Brussel.

Alba is werkgever van de diensten Herstelgerichte en Constructieve Afhandeling (HCA) in de gerechtelijke arrondissementen Brussel en Leuven. Daarnaast heeft Alba een dienst Ondersteunende Begeleiding (EMK) voor jongeren van Vlaams-Brabant, Brussel en Vlaanderen (voor ontheming). Bovendien biedt Alba ook onderdak aan het innovatieve project Weer-staan te Brussel.

We organiseren diverse werkvormen voor kinderen, jongeren en hun context:

Herstelbemiddeling: Het bemiddelingsburo biedt dader-slachtoffer bemiddelingen en Hergo’s aan en staat in voor de vrijwilligerswerking bemiddeling.

Alternatieve maatregelen: Gambas organiseert gemeenschapsdiensten en leerprojecten en enkele medewerkers van dit team geven mee vorm aan het Brussels project Weer-staan .

Ondersteunende begeleiding : Zij organiseert – samen met een ploeg vrijwilligers en freelancers- dagactiviteiten, time outs, kortdurende ervaringstrajecten (KET), onthemingen en bemiddelingen in voorzieningen.
Functie

De slachtoffer-daderbemiddelaar brengt een communicatieproces op gang tussen een minderjarige dader, zijn ouders en het slachtoffer van een misdrijf. Hij/zij creëert op neutrale wijze openheid bij beide partijen om door middel van communicatie te zoeken naar de best mogelijke vorm van herstel voor de gevolgen van het misdrijf.

De bemiddelaar hanteert de werkingsprincipes neutraliteit, vertrouwelijkheid en vrijwilligheid zoals omschreven in de vernieuwde wet op de jeugdbescherming van juni 2006 en in de deontologische code van de bemiddelaar.

Taken

• Opstarten/ stimuleren/ begeleiden van dossiers slachtoffer-daderbemiddeling
• Rapportering, verslaggeving, administratie
• Participatie aan intern overleg en dossierbespreking
• Meewerken aan de uitvoering van het beleidsplan

Profiel
• Je kan je snel en efficiënt inwerken
• Je beschikt over de nodige communicatieve vaardigheden
• Je kan zelfstandig werken en samenwerken in een team
• Je kan samenwerken met justitiële instanties en andere externe diensten
• Je getuigt in je werkzaamheden van een transparante en zelfkritische houding
• Je staat open voor feedback
• Je hebt interesse en inzicht in de leefwereld van jongeren en van slachtoffers
• Je bent vertrouwd met de justitiële context
• Je beschikt over een goede kennis Frans (spreken en begrijpen)
• Je bent bereid tot flexibele werktijden (avondwerk)
• Je bent bereid om in de arrondissementen Brussel-Halle-Vilvoorde en Leuven huisbezoeken te doen
• Ervaring als bemiddelaar (in strafrechtelijke context) = een meerwaarde
• Je beschikt over een rijbewijs
Aanbod
• Een uitdagende job binnen een professionele en aangename werksfeer die mogelijkheden biedt tot verdere ontplooiing
• Ondersteuning bij het inwerken en realiseren van je opdracht
• Een contract van onbepaalde duur 80%
• Verloning volgens barema MV1 volgens Paritair Subcomité 319.01. (bachelor)
• Maaltijdcheques
• Onmiddellijke indiensttreding mogelijk
Solliciteren
Contactpersoon: Nele Devarrewaere
Reageren voor: 18/02/2018

Gemotiveerde sollicitaties + CV dienen uiterlijk tegen 18 februari 2018 via e-mail toe te komen bij: nele.devarrewaere@alba.be t/a mevr. Nele Devarrewaere