Voltijds Vast


Organisatie
Departement Cultuur Jeugd en Media
Als stafmedewerker behoud en beheer ben je verantwoordelijk voor de coördinatie van de museale taken met betrekking tot het behoud en beheer van de collectie van het Kasteel van Gaasbeek om een dynamische, professionele museumwerking te garanderen. Daarnaast ben je het aanspreekpunt voor infrastructuur(werken), gebouwen, collectie, restauraties van de collectie en onderzoek. Ben je gefascineerd door historische huizen, heb je een brede kennis van de kunstgeschiedenis in al haar geledingen en ben je een planner die autonoom en nauwgezet werkt? Dan is onderstaande vacature misschien iets voor jou.
Functie
Het Kasteel van Gaasbeek is gelegen in een domein van 49 hectare groot en heeft de voorbije eeuwen grote veranderingen ondergaan. Alhoewel het domein vlak bij Brussel is gelegen is het een oase van rust. De eerste burcht werd rond 1240 gebouwd, maar door de woelige geschiedenis van de streek werd het gebouw zowel verwoest en geplunderd als heropgebouwd en gerestaureerd. Het huidige kasteel dankt zijn romantische, middeleeuwse uitzicht aan de restauratie van 1887- 1898, uitgevoerd in opdracht van de laatste bewoonster. Dat was Marie, markiezin Arconati Visconti (1840-1923), een intrigerende vrouw die het kasteeldomein op het einde van haar leven aan de Belgische staat schonk. Sinds 1980 is het kasteel eigendom van de Vlaamse Gemeenschap. In de museumvleugel prijken onder andere historische meubels, kostbare wandtapijten, schilderijen, keramiek, gebruiksvoorwerpen, … die samen met het interieur een echte tijdmachine vormen.

Het museum evolueerde van een eerder statisch, vrij ‘gesloten’ ‘historisch-kasteel-met-inboedel’ naar een dynamische erfgoedplek waar op een creatieve manier wordt nagedacht over hoe je een eerbiedwaardig stuk patrimonium nieuw leven kan inblazen. Het profileert zich als een ‘work in progress’, een historisch huis dat telkens nieuwe facetten van zijn rijk gelaagde identiteit exploreert en daarbij steeds aansluiting zoekt bij thema’s die ons vandaag bezig houden en boeien.
Dit tentoonstellingsbeleid is vrij exemplarisch: het impliceert een creatief en onbevangen omgaan met het erfgoedgegeven in een proces van vrije associaties, dat de bezoeker eerder uitdaagt dan bevestigt in gevestigde attitudes. De medewerker behoud en beheer moet hiervoor dan ook open staan.
Profiel
Op de uiterste inschrijvingsdatum voldoe je aan onderstaande voorwaarde:

Je hebt een master diploma conservatie en restauratie, aangevuld met een manama kunstwetenschappen,
of
een master diploma kunstwetenschappen met een manama conservatie en restauratie.

Als je je diploma in het buitenland behaalde, moet je bij aanwerving een attest van de Vlaamse overheid kunnen voorleggen waaruit blijkt dat je diploma gelijkwaardig verklaard is met het vereiste niveau. Je kunt dit aanvragen bij NARIC-Vlaanderen: http://www.ond.vlaanderen.be/naric

Als je het vereiste diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands, moet je bij aanwerving aantonen geslaagd te zijn in een taalexamen “artikel 7” bij Selor (www.selor.be).

Voor extra informatie over de deelnemingsvoorwaarden kun je contact opnemen met de selectieverantwoordelijke Machteld Aelbrecht, machteld.aelbrecht@cjsm.vlaanderen.be.

Aanbod
- Je krijgt een contract van onbepaalde duur
- Je komt terecht in een open en wendbare organisatie die daadkrachtig anticipeert op de evoluties en behoeften in de samenleving. Samen met alle belanghebbenden werk je mee aan een duurzame dienstverlening in vertrouwen en vanuit het algemeen belang.
- Je krijgt ruime mogelijkheden wat vorming, bijscholing en ondersteuning met moderne ICT-middelen betreft.
- Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met de privésituatie: zo bieden wij je 35 dagen vakantie per jaar , bovendien heb je ook vakantie tussen Kerst en Nieuwjaar. Tijdens de schoolvakanties is er in de hoofdkantoren (Brussel, Antwerpen, Mechelen, Hasselt, Leuven, Gent, Aalst en Brugge) een professionele opvang voor kinderen tussen 3 en 14 jaar.
- Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en/of fiets en je hospitalisatieverzekering worden vergoed door je werkgever.
Alle personeelsleden ontvangen maaltijdcheques van 7 euro per gewerkte dag 5,91 euro wordt door de werkgever betaald, 1,09 euro door de werknemer, via een maandelijkse inhouding op het nettoloon.
- Je wordt verloond in de salarisschaal gekoppeld aan de graad van deskundige (rang A1, salarisschaal A111). Relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige kan worden erkend door de lijnmanager op basis van de functievereisten. Je aanvangssalaris is minimaal 3.140 euro (brutomaandsalaris, aangepast aan de huidige index), reglementaire toelagen niet inbegrepen. Op www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator kan je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie.


Meer weten over werken bij de Vlaamse overheid?
www.werkenvoorvlaanderen.be
Solliciteren
Contactpersoon: sollicitaties@cjsm.vlaanderen.be
Reageren voor: 22/02/2018

Heb je interesse in deze functie? Solliciteer ten laatste op 22 februari 2018 Je stuurt het standaard sollicitatieformulier samen met een kopie van je diploma, bij voorkeur - via mail naar sollicitaties@cjsm.vlaanderen.be. Vermeld in het onderwerp van je mail de vacaturetitel. Je kandidatuur wordt enkel in aanmerking genomen als: - je een kopie van het vereiste diploma toevoegt - je je kandidatuur uiterlijk op 22 februari naar ons stuurt (datum verzending mail geldt hiervoor als bewijs).