Deeltijds Tijdelijk


Organisatie
LUCA School of Arts
LUCA School of Arts (LUCA) is een onderwijs- en onderzoekomgeving waarbinnen creatief talent zich artistiek, uitvoerend en technisch kan ontplooien en ontwikkelen. Zij bevordert zowel het beoefenen van kunst en het creatief ontwerpen als het ontwikkelen van vernieuwende inzichten. Zij ontplooit een breed palet aan opleidingen met een verscheidenheid aan keuzemogelijkheden en specialisaties. Dit opleidingsaanbod omvat professionele, academische en voortgezette opleidingen. LUCA verzamelt de academische opleidingen Productdesign, Audiovisuele & Beeldende Kunsten en Muziek & Drama en de professionele opleidingen Beeldende vormgeving, TV Film, Foto, Interieurvormgeving en Bouwkunde.
LUCA bundelt de gerenommeerde kunsthogescholen, Sint-Lucas Gent, Sint-Lukas Brussel, Narafi, Lemmensinstituut, campus C-Mine van de MAD Faculteit
Functie
1. Verantwoordelijke planning campus Sint-Lukas Brussel
De planner is verantwoordelijk voor de voorbereiding , opmaak en dagelijkse opvolging van de uurroosters en examenroosters, alsook het lokalenbeheer en dit voor alle opleidingen op de campus .
• Je staat in voor de planning (les- en evaluatieplanning) van alle opleidingen op de campus.
• Je verzamelt en analyseert de roosters en examenprogrammatie van de verschillende opleidingen en stemt deze op elkaar af.
• Je werkt zelfstandig uur- en examenroosters uit voor studenten en lesgevers in diverse applicaties en zorgt voor de visualisatie en communicatie van deze planning via de specifieke planningssoftware Syllabus.
• Je staat in voor een efficiënt lokalenbeheer en de rapportering hiervan doorheen het academiejaar.
• Je neemt deel aan overleg dat vanuit de centrale LUCA diensten wordt georganiseerd m.b.t. planning en roostering.
• Je adviseert en ondersteunt de campusmanager mbt de beste planningsopties en wijst op incoherenties en incompatibiliteiten .

2. Algemeen
Eveneens neem je deel aan logistieke taken ( beperkt aantal ) en ben je – in overleg met je campusmanager - inzetbaar bij campusactiviteiten (bijv. open atelier dagen, eindejaar tentoonstelling, proclamatie, …) of vervang je collega’s indien dat noodzakelijk zou blijken


Profiel
• Je hebt een bachelor diploma of gelijkwaardig door ervaring en hebt bij voorkeur enkele jaren ervaring in een administratieve functie.
• Je hebt kennis van en ervaring met MS Office en kan vlot omgaan met Pc’s in een netwerkomgeving.
• Je bent communicatief vaardig (schriftelijk en mondeling) in het Nederlands en het Engels en discreet waar nodig.Je hebt een basiskennis van het Frans
• Je werkt planmatig en hebt zin voor organisatie in functie van strakke deadlines , je bent besluitvaardig
• Je werkt zelfstandig en hebt zin voor initiatief.
• Je bent analytisch sterk , je kan kritisch , creatief en autonoom denken , je hebt een grote verantwoordelijkheidszin en hecht veel belang aan kwaliteit, afwerking en nauwkeurigheid
• Je anticipeert op vernieuwingen en wijzigingen, en je stelt verbeteringen voor
• Je werkt graag in team en draagt bij tot een goede teamgeest .
• Je bent flexibel en past je vlot aan bij een wijzigende taakinvulling.
• Je bent bereid tot bijscholing.
• Je bent loyaal ten aanzien van de opdracht, de missie , visie en het onderwijsbeleidsplan van de hogeschool .
Aanbod
• Tijdelijke statutaire aanstelling voor 50% voor een periode van 1 jaar (1.03. 2018 -28.02.2019). De aanstelling kan nadien worden verlengd mits gunstige evaluatie.
• Salarisschaal B barema ( afhankelijk van de opgedane ervaring en verworven competenties ) Meer informatie over de salarisschalen vind je terug op de website van het departement onderwijs (www.ond.vlaanderen.be).

Solliciteren
Contactpersoon: • Voor meer informatie over de functie kan je terecht bij Els Berlengee, campusmanager LUCA campussen Narafi &Sint-Lukas (els.berlengee@luca-arts.be).
Reageren voor: 17/02/2018

• Een eerste selectie gebeurt op basis van het ingezonden dossier • De geselecteerde kandidaten zullen uitgenodigd worden voor een interview dat afgenomen wordt door een selectiecommissie op 23 februari 2018 vanaf 12u. • De procedure wordt afgerond met een assessment Jouw kandidaatstelling bevat een motivatiebrief , een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma, en indien van toepassing een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma. Enkel volledige kandidatuurstellingen worden aanvaard.