Deeltijds Tijdelijk


Organisatie
LUCA School of Arts
LUCA School of Arts (LUCA) is een onderwijs- en onderzoekomgeving waarbinnen creatief talent zich artistiek, uitvoerend en technisch kan ontplooien en ontwikkelen. Zij bevordert zowel het beoefenen van kunst en het creatief ontwerpen als het ontwikkelen van vernieuwende inzichten. Zij ontplooit een breed palet aan opleidingen met een verscheidenheid aan keuzemogelijkheden en specialisaties. Dit opleidingsaanbod omvat professionele, academische en voortgezette opleidingen. LUCA verzamelt de academische opleidingen Productdesign, Audiovisuele & Beeldende Kunsten en Muziek & Drama en de professionele opleidingen Beeldende vormgeving, TV Film, Foto, Interieurvormgeving en Bouwkunde.
LUCA bundelt de gerenommeerde kunsthogescholen, Sint-Lucas Gent, Sint-Lukas Brussel, Narafi, Lemmensinstituut, campus C-Mine
Functie
Functiecontext

Je werkt als werkplaatsmedewerker LUCAlab binnen de werkplaatsen van LUCA School of arts Brussel.

Functie en verantwoordelijkheden

• Je geeft vakinhoudelijke ondersteuning aan studenten (en docenten) op het vlak van de verschillende technieken die aanwezig zijn in het LUCALab (o.a. Adobe Illustrator, Autocad, Vectorworks, 3D printen, lasercutten, CNC-freezen, …). Je helpt studenten bij het vertalen van digitale ontwerpen naar concrete resultaten.
• Je informeert gebruikers van de werkplaats over de afspraken rond het gebruik van de werkplaats (cf. het werkplaatsreglement) en ziet erop toe dat de afspraken worden nageleefd. Veiligheid, Gezondheid en Milieu zijn een constant aandachtspunt voor jou en je omgeving.
• je zorgt voor een vlotte dagelijkse werking in de werkplaats. je runt samen met je collega’s deze dienstverlening en ziet opportuniteiten in de optimalisatie ervan.
• je kan vragen van gebruikers, technische en/of organisatorische problemen correct inschatten en er op een goede manier opvolging aan geven.
• je bent verantwoordelijk voor de administratieve rapportering over de werking van de werkplaats t.a.v. je direct leidinggevende.
• je bespreekt eigen voorstellen tot bijscholing met de direct leidinggevende zodat een state-of-the-art dienstverlening in de werkplaats gewaarborgd blijft.Profiel
• PC is voor jou bekend terrein.
• Je beschikt over een diploma van professionele bachelor.
• je hebt ervaring met lasercutten, 3d printing, en bij voorkeur ook CNC frezen.
• je hebt eventueel ervaring met CAD/CAM.
• je bezit een goeie basiskennis van materialen.
• Creativiteit en techniek gaan voor jou hand in hand.
• je bent gedreven en enthousiast.
• je hebt oog voor detail en bent stipt.
• je bent stressbestendig en gestructureerd.
• je kan omgaan met deadlines.
• Je bent loyaal ten aanzien van de opdracht, de missie, visie en het onderwijsbeleidsplan van de Hogeschool.
• Naast het beschikken over de gevraagde kennis, ben je bereid blijvend te werken aan de ontwikkeling van jouw professionaliteit en expertise.
• Verder zoeken we kandidaten die bereid zijn samen te werken, communicatief vaardig zijn, constructief ingesteld en respectvol omgaan met anderen.
• je toont initiatief en verantwoordelijkheid.

Aanbod
• Statutaire aanstelling als ATP-lid bij LUCA School of Arts met een opdracht ten belope van 50% met ingang van 01.03.2018 tot 30.06.2018.
• Barema B schaal; Meer informatie over de salarisschalen vind je terug op de website van het departement onderwijs.
Solliciteren
Contactpersoon: • Voor meer informatie over de functie kan je terecht bij Chris Van Brabant, werkplaatsverantwoordelijke LUCAlab. chris.vanbrabant@luca-arts.be
Reageren voor: 18/02/2018

Je kandidaatstelling bevat een motivatiebrief, een uitgebreid CV, en een copie van het gevraagde diploma. Enkel volledige kandidatuurstellingen worden aanvaard.